KOMUNIKAT Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości...
06-10-2013 13:57
Rada Krajowa Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości podjęła strategiczną decyzję w sprawie regulacji rynku nieruchomości po 1 stycznia 2014 roku. Uchwałą z dnia 2 października 2013 roku, przyjętą niemalże jednogłośnie, przedstawiciele Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN, zdecydowali o uruchomieniu systemu dobrowolnego potwierdzania uprawnień zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości na zasadach opracowanych przez PFRN. Na takie postanowienie Rady Krajowej PFRN wpłynęło m.in. brak postępu w pracach w powyższym zakresie w ramach Porozumienia 9. Federacji Rynku Nieruchomości...

 
Dzięki decyzji Rady Krajowej PFRN, wszyscy pośrednicy i zarządcy nieruchomości będą mogli uwierzytelnić zdobyte uprawnienia i tym samym dołączyć do jawnego, ogólnopolskiego rejestru osób, które wykonują zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Prowadzony w formie elektronicznie rejestr umożliwi każdemu profesjonaliście utworzenie własnego profilu osobowego zawierającego istotne informacje dotyczące jego kwalifikacji oraz specjalizacji. Rejestr będzie doskonałym narzędziem dla klientów, coraz częściej poszukujących w Internecie informacji o osobie, której mają zlecić usługę pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami. Również sami pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości będą mogli uzyskać dodatkowe informacje o innym profesjonaliście, z którym planują podjąć współpracę.
 
Rada Krajowa PFRN uznała, że z opracowanych przez PFRN założeń i zasad dotyczących regulacji rynku nieruchomości po 1 stycznia 2014 roku mogą skorzystać również inne Federacje zrzeszające pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. PFRN - inicjator podpisanego w styczniu 2012 Porozumienia Federacji Rynku Nieruchomości, z przyjemnością udostępni wypracowane rozwiązania zainteresowanym współpracą Federacjom.
 
Mamy nadzieję, że inne organizacje docenią wysiłek i pracę PFRN włożoną w przygotowanie konkretnych rozwiązań dla środowiska zawodowego, tak jak to miało miejsce przy wykonanych przez nas działaniach związanych z obroną licencji.

SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media