Obchody XV-lecia działalności stowarzyszenia ...
W dniu 24 kwietnia 2009 r., w salach resatauracyjnych hotelu City w Bydgoszczy odbyły się uroczyste obchody jubileuszu XV-lecia działalności stowarzyszenia ...
 
Obchody odbyły się pod hasłem „ 20…. 15 …. 11 lat minęło”, a stanowiły próbę podsumowania i powiązania okresu przemian gospodarczych i ustrojowych z działalnością Stowarzyszeń Pośredników i Zarządców oraz wejściem w życie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Patronat honorowy nad Jubileuszem organizacji objęło Ministerstwo Infrastruktury, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Prezydent Miasta Torunia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomii i Zarządzania w Toruniu oraz Polska Federacja Rynku Nieruchomości.
 
Merytoryczna część obchodów rozpoczęła się uroczystym powitaniem gości przez Prezes SPONPK, pierwszym akcentem gali była prezentacja przygotowana przez Urszulę Słowik – Prezes Instytutu Rynku Nieruchomości i członka honorowego stowarzyszenia. Pokazano obraz ewolucji ustrojowej Polski, począwszy od lat 70 –tych, gospodarki uspołecznionej - boomu budowlanego i sposobu pozyskiwania własnych mieszkań do obecnej sytuacji gospodarki rynkowej i adaptacji usług do nowych warunków.
 
Następnie przez Prezes SPONPK - Henrykę Wilczyńską przedstawiony został problem potrzeb społecznych i możliwości ich realizacji przez organizacje społeczne. Dzięki inicjatywie członków lokalnych Stowarzyszeń Zawodowych Pośredników, Zarządców i Rzeczoznawców Majątkowych, prezentowanych przez nich idei i wartości, możliwe było wypracowanie właściwych założeń dla regulacji prawnych, a dotyczących: zdobywania uprawnień zawodowych, odbywania praktyk zawodowych, przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych, spełniania wymogów ustawicznego kształcenia, i wielu innych. 
 
W Gali udział wdzieli przedstawiciele patronów honorowych i członkowie honorowi SPON Pomorza i Kujaw. Wśród składających gratulacje Stowarzyszeniu znaleźli się: Grzegorz Majcherczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Nieruchomościami, Wojciech Nowacki - Wiceprezydent Bydgoszczy, Ewa Mes - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Wiktor Krawiec - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Toruniu, Józef Stawicki – Dziekan WNEiZ UMK, Ewa Siemińska – profesor UMK, Zbigniew Borowski – Dziekan Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Tadeusz Klein – PIH Bydgoszcz, Aleksander Scheller – Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Szymon Sędek – pierwszy Prezydent PFRN oraz Adam Polanowski – Rektor WSGN. Na uroczystość Jubileuszu przybyło wielu przedstawicieli regionalnych stowarzyszeń z całego kraju z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów. Od osób zaproszonych a nie mogących przybyć nadeszły listy gratulacyjne.
 
W tegorocznych obchodach 15 - lecia, wręczono statuetki do dziś aktywnym Członkom Założycielom SPON Pomorza i Kujaw. Ponadto wręczone zostały nagrody jubileuszowe Filary XV-lecia, za całokształt działalności na rzecz organizacji oraz wyróżnienia.
Wręczono również nagrody dla najdłużej - bo od lat 50-tych - działających dwóch firm w regionie oraz nagrody specjalne "Filary MLS-u".  Tutaj można zoabczyć przyznane nagrody więcej ...>>
 
Cześć wieczorna uroczystości odbyła się również w salach Hotelu City, który od kilku lat współpracuje ze SPONPK przy organizacji Bali karnawałowych i innych uroczystości. Obfitowała w liczne atrakcje. Została zorganizowana loteria i licytacja, z której dochód przeznaczony został na cele charytatywne. Loteria przyniosła wiele zabawy uczestnikom, wśród nagród były 100.000 - czno złotowe Brykiety NBP, fanty przekazane przez PKO BP, publikacje książkowe wydawnictwa C.H.Beck i wiele, wiele innych nagród. Tym, którzy nic nie wylosowali, a kupili najwięcej nietrafionych losów organizatorzy przygotowali nagrody pocieszenia. Niemniej emocji przyniosła uczestnikom Gali - Licytacja eksponatów – o charakterze historycznym i numizmatycznym. Wszystkim uczestnikom w imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy.
 
Bodaj największą atrakcją wieczoru był występ Kabaretu KOŃ POLSKI, który z powodzeniem bawił zaproszonych Gości swoim szerokim repertuarem. Podczas Balu, do tańca muzykę dozował sprawdzony i lubiany STARSKY, prezentował rytmy lat 60-tych, 70 – tych i 80-tych,  czasami przemycając młodszej części gości aktualne hity parkietu.
 
SPONPK dziękuje patronom medialnym i sponsorom głównym i pomocniczym, za pomoc w organizacji i wsparcie Gali Jubileuszu 15 – lecia: PZU SA, PKO BP, KOMAKO, Domiporta.pl, TVP Bydgoszcz i Wydawnictwu C.H.Beck.
 
Serdeczne podziękowania, wszystkim przybyłym na uroczystość Patronom i Gościom oraz Sponsorom, Kolegom i Koleżankom z innych Stowarzyszeń oraz Przyjaciołom Stowarzyszenia składa w imieniu członków Zarząd SPON Pomorza i Kujaw.
 
Henia Wilczyńska

Patronat honorowy: 

Ministerstwo Infrastruktury
Marszałek woj. Kujawsko-Pomorskiego
Prezydent Bydgoszczy
Prezydent Torunia
WNEiZ UMK
Polska Federacja Rynku Nieruchomości

 

 

Sponsorzy:

                           

 

 

Sponsorzy Pomocniczy:

                       

 

 

miejsce obchodów:


SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media