Obchody X-lecia działalności stowarzyszenia ...
W dniu 23 kwietnia 2004 r., w sali resatauracyjnej "Chopin" hotelu City odbyły się uroczyste obchody jubileuszu działalności stowarzyszenia ...
 
Imprezę, swoją obecnością uświetnili:
 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski Romuald Kosieniak
 • Wiceprezydent Bydgoszczy Lidia Wilniewczyc
 • Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Nieruchomości w Mi­nis­terstwie Infrastruktury Jadwiga Marzinek
 • Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotr Romanowski
 • Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Marek Ste­lmaszak
 • Prorektor WSGN Adam Polanowski
 • Przedstawiciele Inspekcji Handlowej, Gazety Wyborczej, PKO Banku Polskiego S.A. wraz z dyrektorem oddziału regionalnego w Bydgoszczy Henrykiem Skopowskim oraz Prezesi lokalnych stowarzyszeń pośredni­ków i rzeczoznawców.
W części oficjalnej przy obecności ponad 140 osób, zostały wrę­czone nagro­dy z okazji X-lecia dla członków SPONPK za całokształt działalności, które otrzymali:
 • Bogusław Ojczenasz
 • Wiesław Warylewski
 • Janusz Hendler
 • Leszek A. Hardek
Jednocześnie Prezes SPONPK został uhonorowany przez War­szawskie SPON statuetką Kazimierza. W części tej również ogłoszono uchwałę Walnego Zgromadzenia członków o nadaniu członkowstwa honorowego wiceprezes byłego UMiRM Pani Urszuli Słowik.
 
Oprócz wręczenia nagród i gratulacji można było wysłuchać oko­licz­nościo­wego wykładu oraz historii zawodu pośrednictwa w regionie połączonej z his­torią stowarzyszenia. Swoje kilkanaście minut mieli również sponsorzy obcho­dów Gazeta Wyborcza i PKO Bank Polski SA.
 
Cześć pierwsza zakończyła się w sali bankietowej drobnym po­częstunkiem.
W części wieczornej, w trakcie której bawiło się ponad 100 osób została zor­ganizowana loteria i aukcja charytatywna. Dochód z nich został prze­znaczony na dom dziecka "Filipek" w Bydgoszczy. Orga­nizatorom udało się uzbierać niebagatelną kwotę 5.700 zł. Nie­wątpliwym numerem 1 aukcji był obraz Jerzego Puciaty "zaułek", który został sprzedany za 2000 zł.
 
Nie można tutaj pominąć faktu, że wszystkie licytowane prace trafiły do pośredników, z czego trzy z nich zostały w naszym regionie. W trakcie uroczys­tości, na ręce przedstawicielek Domu Dziecka, wice­prezes Władysław Rudaś oraz skarbnik Krzysztof Furman, przekazali symboliczny czek z uwidocznioną kwotą zebranych pieniędzy.
 
Niewątpliwym hitem wieczoru był występ Kabaretu Koń Polski. Znany zapewne wszystkim skecz "Marian" rozbawił uczestników do łez. Oczywiście tego wieczoru nie mogło zabraknąć specjalnego tortu, który został symboli­cznie pokrojony przez członków zarządu stowarzyszenia.
 
Przy doskonałej muzyce zespołu PAWANA, w salach hotelu City, z miłą i dobrze zorganizowaną obsługą, goście bawili się do białego rana.
 
 

SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media