Ubezpieczenia OC na rok 2017 dla pośredników...
 
Informacje ogólne ...
 
Informujemy Państwa, że dostępne są już wnioski o ubezpieczenie zawodowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami na rok 2017.
 
Zainteresowani mogą skorzystać z oferty ubezpieczycieli:
 • PZU SA
 • Generali TU SA
 • Concordia Polska TUW
Zakres ubezpieczenia zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośredników w obrocie nieruchomościami z dnia 13 grudnia 2013 roku dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych.
 
Przypominamy, że w celu wypełnienia wniosku należy się zalogować na stronie (platformie internetowej) do obsługi wniosków tutaj...>>  podając swój login w systemie (adres e-mail) oraz ustalone przy rejestracji hasło. 
 
Przypominamy również, że od roku (obowiązuje od 11.02.2012 r.,) jest brak możliwości zawierania przez Państwa ubezpieczenia obowiązkowego ze wstecznym okresem ochrony. Zmiana ta była podyktowana nowelizacją Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 
Zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2014 roku zmienia się uregulowanie dotyczące tego, kto ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC. Od tego dnia obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 
Z tego powodu szczególnie chcemy zwrócić Państwa uwagę na terminowe wypełnianie i przesyłanie wniosków o zawarcie ubezpieczenia. Konsekwencją braku ubezpieczenia mogą być dla Państwa kary dyscyplinarne za brak spełnionego ustawowego obowiązku ubezpieczenia, a przede brak ochrony ubezpieczeniowej w tym okresie i powstanie ”dziury” w przebiegu ubezpieczenia, co ma również wpływ na naliczanie zniżki za ciągły, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
 
Dlaczego oferta Saga Brokers?
 • trzech ubezpieczycieli: Concordia, Generali, PZU
 • najwyższe zniżki - do 60%
 • niskie składki - już od 164 zł rocznie
 • wysokie sumy gwarancyjne - do 1,5 mln EUR
 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • wina umyślna pracowników
 • brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa
 • możliwość rozszerzenia o ryzyka dodatkowe
 • asysta przy likwidacji szkody - działamy zawsze jako Twój pełnomocnik
 • doświadczenie - wieloletnia współpraca z PFRN
Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną prosimy o terminowe składanie wniosków (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.
 
 
 
SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media