Ubezpieczenia OC na rok 2017 dla zarządców...
 
 
Informacje ogólne ...
 
Informujemy Państwa, że dostępne są już wnioski o ubezpieczenie zawodowe dla zarządców nieruchomości na rok 2017 (dostępne na stronach serwisu internetowego frontin.pl)
 
Dla zainteresowanych proponujemy ubezpieczenie w:
 • PZU S.A.
Zakres ubezpieczenia zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC Zarządców nieruchomości z dnia 13 grudnia 2013r. dla wszystkich zaproponowanych sum gwarancyjnych.
   
Zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2014 roku zmieniło się uregulowanie dotyczące tego, kto ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie OC. Od tego dnia obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 
Niezwykle ważną zmianą w Państwa ubezpieczeniach, obowiązującą od 11.02.2012 r., jest brak możliwości zawierania umów ubezpieczeń obowiązkowych ze wstecznym okresem ochrony. Zmiana ta jest podyktowana nowelizacją Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z tego powodu szczególnie chcemy zwrócić Państwa uwagę na terminowe przesyłanie wniosków o zawarcie ubezpieczenia. Konsekwencją braku ubezpieczenia mogą być dla Państwa kary dyscyplinarne za niespełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia, ale przede wszystkim brak ochrony ubezpieczeniowej (skutkujący ekspozycją majątku prywatnego na ewentualne roszczenia odszkodowawcze) i powstanie ”dziury” w przebiegu ubezpieczenia, przekreślającej możliwość naliczenia zniżki za ciągły, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
Dlaczego oferta Saga Brokers?
 • zawieranie ubezpieczenia online - frontin.pl
 • dwóch ubezpieczycieli: PZU, Uniqa
 • zniżki - do 40%
 • niskie składki - już od 331 zł rocznie
 • wysokie sumy gwarancyjne - do 1,5 mln EUR
 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • wina umyślna pracowników
 • brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa
 • asysta przy likwidacji szkody - działamy zawsze jako Twój pełnomocnik
 • doświadczenie - wieloletnia współpraca z PFRN
Szczegółowe informacje o przygotowanej ofercie wraz z możliwością przesyłania wniosków o zawarcie ubezpieczenia online znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: frontin.pl
 
Z uwagi na ustawowy zakaz zawierania umów ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną prosimy o terminowe składanie wniosków (przed upływem okresu aktualnej polisy). Decyduje data wpływu wniosku elektronicznego.
 
 
 
SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media