UKOŃCZYŁEŚ STUDIA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI  - zdobądź licencję PFRN bez konieczności uczestnictwa w kursie...
 
  
Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o najbliższym terminie egzaminu.
 
lub
 
Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: "Pośrednik w obrocie Nieruchomościami" lub "Zarządca Nieruchomości" roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o najbliższym terminie egzaminu.
 
 
Najbliższy przewidywany termin egzaminu:
  • 24 listopada 2019 - Bydgoszcz, ul. Batorego 2
    KOMPLETNE wnioski wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty egzaminacyjnej należy składać do stowarzyszenia na min. 14 dni przed planowanym terminem
 
Opłatę za egzamin w wysokości 250 należy dokonać na konto:
SPONPK nr 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003
z dopiskiem "Opłata za egzamin w dniu....... za (imię nazwisko).............."

Składając wniosek proszę podać dane do rachunku (faktury).
 
 
Jednocześnie informujemy, że przesłanie wniosku (podanie danych) jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi [ zasady przetwarzania danych osobowych ]
 
 
 wniosek o przystąpienie do egzaminu dla pośredników
 wniosek o przystąpienie do egzaminu dla zarządców

SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media