• Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
  (termin:  13.09.2017)
 
 
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
 
Informacje ogólne:
 • organizator szkolenia: SPON Pomorza i Kujaw
 • termin szkolenia: 13.09.2017 r. godz. 11.00
 • miejsce: siedziba SPONPK, Bydgoszcz, ul. Batorego 2
 • prowadzący: Piotr Dobrowolski
 
W dniu 11 września 2017 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o ochronie praw lokatorów. Najem, to jedna z tych umów o korzystanie z nieruchomości, która z pozoru łatwa, w praktyce zawiera szereg pułapek. Dzieje się tak chociażby z tego powodu, iż przepisu dotyczące najmu znajdują się nie tylko w Kodeksie cywilnym, ale również poza nim, w budzącej wiele kontrowersji ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Mało kto jednak pamięta, że do najmu stosujemy ogólne zasady prawa zobowiązań, z których również możemy czerpać i je znać. Na rynku nieruchomości, również wśród pośredników i zarządców nieruchomości, panuje szereg mitów i teorii, które nie wytrzymują konfrontacji ze stanem prawnym.
 
Program szkolenia:
 • Umowa najmu i źródła prawa.
 • Zmiany wprowadzone ustawą o KZN – Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów
 • Najem lokali mieszkalnych, najem okazjonalny, najem instytucjonalny
 Cel szkolenia:
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat najmu.
 • Uporządkowanie wiedzy na temat źródeł
 • Zapoznanie uczestników z obowiązującym orzecznictwem.
 • Omówienie projektowanych zmian w zakresie stosunku najmu.
 • Rozwianie mitów dotyczących najmu.
W trakcie szkolenia odpowiemy sobie na pytania:
 • Czy najem to tylko Kodeks cywilny i ustawa o ochronie praw lokatorów?
 • Czy osoba nie będąca właścicielem może zawrzeć umowę najmu?
 • Kto może być stroną umowy?
 • Jakie są konsekwencje milczącego przedłużenie umowy najmu?
 • Czy i kogo najemca może przyjąć do zajmowanego lokalu?
 • Jakie są obowiązki wynajmującego i najemcy?
 • Jak rozliczać media?
 • Kto odpowiada za zalanie sąsiada - właściciel, czy najemca?
 • Kiedy i za co wynajmującemu grozi kara w wysokości 100 000 zł?
 • Jak rozliczać nakłady?
 • Kiedy i jak można podwyższać czynsz?
 • Kiedy i jak można wypowiedzieć umowę najmu?
 • Ekstraordynaryjne przypadki rozwiązania umowy najmu
 • Jakie są obowiązki stron po zakończeniu stosunku najmu?
 • Jak zabezpieczyć się przed wypowiedzeniem umowy najmu przez następcę prawnego?
 • Jakie są uprawnienia najemcy na wypadek wypowiedzenia umowy przez nabywcę lokalu?
 • "Dziedziczenie najmu", Kaucja
 • Czy meldunek to tytuł prawny do lokalu?
 • Czy odcięcie mediów to nie najlepszy sposób na zalegających z czynszem najemców?
 • Czy wymiana zamków w lokalu jest najlepszym sposobem na pozbycie się lokatora?
 • Czy każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę najmu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia?
 • Czy w umowie najmu zawartej na czas oznaczony wystarczy wpisać termin jej wypowiedzenia?
 • Czy właściciel ma obowiązek wymieniać w lokalu zepsute krany i przepalone żarówki?
 • Czy lokator nie odpowiada za zużycie lokalu?
 • Czy z pozwem o eksmisję może wystąpić zawsze wynajmujący?
 • Co z umową w sytuacji sprzedaży lokalu przez właściciela?
 • oraz inne pytania uczestników….
Prowadzący:
 
 
Piotr Dobrowolski - radca prawny z 10-letnim doświadczeniem. Od 10 lat zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sadowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Negocjuje i projektuję umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuję się w szczególności.
 
 
  
Informacje dodatkowe: 
Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami oraz regulaminu nadawania licencji PFRN zobacz więcej...>>
 
 
Ilość miejsc ograniczona !
 
 
 
Serdecznie zapraszamy.
 
 

__________________________________________________________ informacja o szkoleniu
 formularz zgłoszenia

SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media