• Prawidłowa treść umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności
  (termin:  9.03.2018) - BRAK WOLNYCH MIEJSC
 
 
BRAK WOLNYCH MIEJSC
 
 
 
Informacje ogólne:
 • organizator szkolenia: SPON Pomorza i Kujaw
 • termin szkolenia: 9.03.2018 r. godz. 11.00
 • miejsce: siedziba SPONPK, Bydgoszcz, ul. Batorego 2
 • prowadzący: Piotr Dobrowolski
 
Umowa pośrednictwa jest podstawą otrzymania wynagrodzenia przez pośrednika. Jak sporządzić prawidłową umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności? Co zrobić aby nie popełniać błędów? Jakie działania należy podjąć, aby "utrzymać" ważność umowy pośrednictwa. Z jakim konsekwencjami możemy się spotkać jeśli popełnimy błędy? Co zrobić, aby przez nieuwagę nie stracić wynagrodzenia? Jakie przepisy zastosować do klauzuli wyłączności? Jak ją skonstruować, aby uniknąć zarzutu "abuzywności"?
 
 
Program szkolenia:
 • Wyłączność - podstawy prawne
 • Klauzula wyłączności w oparciu o art. 550 k.c.
 • Wyłączność przed 1 stycznia 2014 r.
 • Klauzula wyłączności po 1 stycznia 2014 r.
 • Klauzula wyłączności po 1 września 2017 r.
 • Kształtowanie klauzuli wyłączności
 • Odszkodowanie i jego granice
 • Pojęcie kary umownej, jej wysokość i miarkowanie.
 • Kara umowa w umowie zawartej z konsumentem.
 • Kara umowa w umowie zawartej z przedsiębiorcą.
 • Klauzula wyłączności w orzecznictwie sądowym.
 • Klauzula wyłączności w podglądach UOKiK

 Cel szkolenia:
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat umowy z klauzulą wyłączności.
 • Uporządkowanie wiedzy na temat źródeł dotyczących klauzuli wyłączności
 • Zapoznanie uczestników z obowiązującym orzecznictwem.
 
Prowadzący:


Piotr Dobrowolski - radca prawny z 10-letnim doświadczeniem. Od 10 lat zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sadowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Negocjuje i projektuję umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuję się w szczególności.
 
 
  
Informacje dodatkowe: 
Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami oraz regulaminu nadawania licencji PFRN zobacz więcej...>>
 
 
Ilość miejsc ograniczona !
 
Serdecznie zapraszamy.
 
 

__________________________________________________________ formularz zgłoszenia
 Informacje o szkoleniu

SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media