• RODO w praktyce - praktyczne aspekty wdrożenia RODO
  (termin:  9.05.2018)

 
Są jeszcze wolne miejsca
ze względu na duże zainteresowanie zmieniliśmy salę
miejsce szkolenia


Informacje ogólne:
 • organizator szkolenia: SPON Pomorza i Kujaw
 • termin szkolenia: 9.05.2018 r. godz. 11.00
 • miejsce: City Hotel, ul. 3-go maja 6 - sala C
 • prowadzący: Piotr Dobrowolski
 • nr szkolenia: S8-2/18
 
 
Czy strach przed RODO ma wielkie oczy? Kto powinien się obawiać RODO i kar związanych z niedopełnieniem obowiązków? Proponowane szkolenie przedstawi zainteresowanym praktyczne aspekty wypełnienia obowiązków wynikających z unijnej dyrektywy "RODO"....
 
 
Program szkolenia:
 • Czym jest RODO? RODO a ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe, przetwarzanie, zakres przetwarzania, zgoda na przetwarzanie, obowiązek informacyjny, dane szczególnie chronione – co zmienia RODO?
 • Profilowanie, odwołanie zgody na przetwarzanie danych.
 • Jak długo mogę przechowywać dane osobowe?
 • Jak zabezpieczać dane osobowe?
 • Czy aktualna dokumentacja ochrony danych osobowych straci ważność?
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Na czym polega privacy by design
 • Domyślna ochrona danych
 • Inspektor Ochrony Danych – kto i kiedy musi go powołać?
 • Co to jest ocena skutków dla ochrony danych osobowych i kiedy należy ją przeprowadzić?
 • Czym są uprzednie konsultacje z organem nadzorczym?
 • Obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych
 • Kiedy i z kim należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych?
 • Co to jest prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych?
 • Identyfikacja procesów i opracowanie procedur.
 • Incydenty bezpieczeństwa.
 • Odpowiedzialność za naruszenia – administracyjnoprawna i cywilnoprawna.
 • Które czynności muszą wykonać przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Praktyczne przykłady nowych dokumentów.

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych wskazówek i porad dotyczących wdrożenia RODO.
 
Prowadzący:


Piotr Dobrowolski - radca prawny z 10-letnim doświadczeniem. Od 10 lat zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sadowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Negocjuje i projektuję umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuję się w szczególności.
 
 
  
Informacje dodatkowe: 
Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami oraz regulaminu nadawania licencji PFRN zobacz więcej...>>
 
 
Ilość miejsc ograniczona !
 
Serdecznie zapraszamy.
 
 

__________________________________________________________ Informacje dodatkowe o szkoleniu
 Formularz zgłoszeniowy

SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media