• Wpływ powszechnego uwłaszczenia na rynek nieruchomości po 1 stycznia 2019
    (termin: 5.12.2018
 
 
 
 
 
Informacje ogólne: 
  • organizator szkolenia: SPON Pomorza i Kujaw  
  • termin szkolenia: 5 grudnia 2018 r. (środa)
  • miejsce: siedziba SPONPK, Bydgoszcz, ul. Batorego 2,
  • rozpoczęcie: godz. 10.30
 

Program i cel seminarium:
 
W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (Dz.U. z 2018 poz. 1716), obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 r.  Uregulowania ustawy mają znaczenie nie tylko dla  właścicieli mieszkań i domów znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste przez Skarb Państwa i gminy, ale także wpłyną na finanse dotychczasowych właścicieli tych gruntów oraz na rynek nieruchomości. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami powinni zapoznać się z nowymi przepisami, rozważyć, które z ofert rokują sfinalizowanie transakcji do końca roku, nawet kosztem zwiększenia nakładu pracy, gdyż  wymogi stawiane przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. powodują, że w pełni uzasadniona jest obawa, iż obrót domami i mieszkaniami w budynkach wzniesionymi na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste może zostać z powodów formalnych wstrzymany na wiele miesięcy.
Ustawodawca podjął kolejną próbę wyeliminowania użytkowania wieczystego. Poprzednia, wprowadzona ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005, nr 175 poz. 1459 ze zm.) nie spełniła swojego zadania, pozostały dziesiątki tysięcy nierozpoznanych wniosków uwłaszczenie.

Czy tym razem także potrzebny będzie wniosek osoby zainteresowanej przekształceniem i decyzja administracyjna? Kto poniesie koszty uwłaszczenia i jak będą wysokie?  To nie jedyne pytania, które rodzi tekst nowej ustawy.
Można postawić następne, np.:
  • Czy do uwłaszczenia mają prawo tylko osoby fizyczne?
  • Co z gruntami pod garażami?
  • Czy uwłaszczenie obejmie grunty pod budynkami w trakcie wznoszenie, bądź dopiero planowanymi?
Czy ustawa ma wpływ na prawa osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Kiedy i na jakiej podstawie adnotacja o uwłaszczeniu znajdzie się w Księdze wieczystej? Czy jej brak uniemożliwi dokonanie transakcji?
 
 
Prowadzący: 
 
Leszek A. HardekAnna Jackowska - Pośrednik w obrocie nieruchomościami, prawnik, członek Warszawskiego SPON, oraz członek wspierający SPON Pomorza i Kujaw, była Wiceprezydent PFRN, długoletnia przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego WSPON, członek Komisji Prawnej WSPON, członek Komisji Prawnej i Komisji Etyki PFRN, członek. b.  Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, wieloletni Powiatowy Rzecznik Konsumentów, autorka „Jak poradzić sobie na rynku nieruchomości” - biuletynu wydanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ksiązki „Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.
 
 
 
Seminarium spełnia wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami.  zobacz więcej...>>
 
Ilość miejsc ograniczona ! 
 
  
Serdecznie zapraszamy.
 
 
__________________________________________________________ informacja o szkoleniu
 formularz zgłoszenia

SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media