Kursy, szkolenia, seminaria ...
Do dnia 31 grudnia 2013 roku zgodnie z art.181.2 oraz 186.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pośrednicy i zarządcy miieli obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Obowiązek ten wykonywany był na podstawie rozporządzenia MI z dn. 30 lipca 2010 (Dz. U. nr 140, poz. 945 z 2010r.) w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Każdy pośrednik i zarządca zgodnie z § 3.1 oraz § 8.1 rozporządzenia musiał uczestniczyć w ciągu roku w seminariach, szkoleniach i kursach obejmujących minimum 24 godziny edukacyjne.
 
Aktualnie od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązek ustawicznego kształcenia dla pośredników i zarządców nie istnieje.

Pomimo zmiany obowiązujęcego prawa samokształcenie to nieodzowny element każdego profesjonalisty.
 
W związku z powyższym SPON Pomorza i Kujaw zaprasza na organizowane szkolenia.
 
 
 
Szkolenia organizowane w 2016 r. ...
 
Nowelizacja ustawy o lasach oraz ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
(termin:  10.05.2016) ... 
 
Promocja usługi i wizerunku specjalisty – „niewykorzystane szanse bolą znacznie bardziej niż popełnione błędy” (szkolenie - 17.11.2016)Sprzedaż, negocjacje, mediacje - narzędzia sukcesu dla pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości
(szkolenie - 1.12.2016) ... 

.
.
.
 
Kursy na licencję pośrednika i zarządcy nieruchomości...
 
 
 
1. Kurs na pośrednika w obrocie nieruchomościami ...
2. Kurs na zarządcę nieruchomości ...

 


Kursy specjalistyczne dla pośredników i zarządców...
 
Poniżej znaduje się wykaz kursów specjalistycznych dla zarządców i pośredników, które są aktualnie realizowane. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej proszę wejść na stronę kursów specjalistycznych.
 
Uwaga: szkolenia (kursy) są aktualnie w trakcie przygotowania...
SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media