Przydatne ustawy i rozporządzenia ...
   
Szanowni Państwo,
 
Teksty wybranych ustaw i rozporządzeń zamieszczane są w miarę naszych możliwości.
Niektóre teksty ustaw są tekstami ujednoliconymi "roboczo".
 
 
 Ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.uj. na dn. 10.04.2010)
 Rzoporządzenie MF z dn.23.12.09 w sprawie kas rejestrujących ...
 Rozporządzenie MI z dn.15.02.08 w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych ...
 Rozporządzenie MI z dn.01.04.09 zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień ...
 Rozporządzenie MI z dn.11.01.08 w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej
 Rozporządzenie MI z dn.17.04.08 w sprawie doskonalenia zawodowego ...

 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.uj. na dn. 01.12.2009)
 Ustawa o ochronie danych osobowych (t.uj. na dn. 07.03.2011)
 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (t.uj. na dn. 07.05.2011)
 Ustawa o świadczeniu usług
 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów... (t.uj. na dn. 18.12.2011)
 Ustawa o cenach (t.uj. na dn. 01.01.2012)

 
 Kodeks cywilny (t.uj. na dn. 23.10.2011)
 Kodeks spółek handlowych (t.uj. na dn. 27.10.2011)

.
 
 Ustawa o ochronie praw lokatorów... (t.uj. na dn. 16.11.2011)
 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (t.uj. na dn. 28.04.2012)
 Ustawa o własności loakli (t.uj. na dzień 22.09.2004)
 Ustawa prawo budowlane (t.uj. na dn. 1.07.2012)
 Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu... (t.uj. na dn. 29.04.2012)

 
 
 
 
 
 
 
* SPONPK nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie powyższych tekstów ustaw.
SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media