Spis licencji pośredników i zarządców ...

 

Do dnia 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dniem wpisu do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości osoba fizyczna, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego "pośrednik w obrocie nieruchomościami" lub "zarządca nieruchomości".

 
Tytuł zawodowy "pośrednik w obrocie nieruchomościami" i "zarządca nieruchomości" podlega ochronie prawnej.
 
Osoby, którym nadano licencje zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości, podlegają wpisowi do centralnego rejestru odpowiednio pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomościami. Z dniem wpisu do tego rejestru osoby te uzyskują prawo wykonywania działalności zawodowej jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości.

Zgodnie z UoGN wyciągi z rejestrów podlegają m.in. publikacji na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra.

Zobacz centralny rejestr:
UWAGA: Z dniem 1 stycznia 2014 roku centralny rejestr pośredników i zarządców prowadzony przez właściwego ministra stracił moc prawną i został zamknięty !
 
 
 *****************************************************
 
 
Od 1 stycznia 2014 roku istotnie zmieniły się przepisy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa i zarządzania oraz wymogi dla osób, które mogą wykonywać czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.
Dotychczasowe wymogi zostały zniesione, co oznacza, że usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami będzie mógł wykonywać każdy.
 
Jak zatem sprawdzić kompetencje osoby, u której zamawiamy usługę?
 
Polska Federacja Rynku Nieruchomości wprowadziła system potwierdzania kwalifikacji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, w ramach którego uruchamia Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców nieruchomości PFRN.
 
W rejestrze znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o osobach świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Każdy profesjonalista figurujący w rejestrze to osoba, która wykazała się odpowiednim kwalifikacjami, na postawie których otrzymała Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządcy Nieruchomości PFRN [ zobacz rejestr ]
 
 
 
 
SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media