Słów kilka ...

 

Organizacji skupiających Pośredników i Zarządców,  jedną z pierwszych w kraju jest Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw (SPONPK), powstałe w wyniku połączenia:  
Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorze – istniejącego od 1995 roku
Bydgoskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami – istniejącego od 1994 roku, które w lutym 1996 roku dokonało zmiany nazwy na Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw. 
 
W wyniku Porozumienia wyżej wymienionych w 1998 roku przyjęto nazwę Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw, której siedzibą jest Bydgoszcz.. Dążeniem Stowarzyszenia jest by ludzie wykonujący zawód związany z obrotem na rynku nieruchomości posiadali przygotowanie i wiedzę, podlegali prawnej regulacji i działali wspólnie. Powstanie jednej organizacji to integracja grupy zawodowej dla dalszych wspólnych dalszych działań.
       
Działalność SPONPK skupia się wokół promowania zasad współpracy, upowszechniania zasad etyki zawodowej oraz dbałości o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowej.
Społeczna działalność obejmuje:
 • Wydawnictwo  "Nieruchomości Pomorza i Kujaw" – periodyk poświęcony tematyce nieruchomościowej. Nagrodzony w  2005 i 2010 roku przez ogólnopolskie środowisko zawodowe jako ważny środek medialny prezentujący społeczeństwu rynek nieruchomości.
 • Systemu MLS powołany w 2004 roku, w którym współpracują pośrednicy zawierający umowy na wyłączność. To milowy krok w kierunku zapewnienia lepszej i sprawniejszej obsługi klientów. Sprawia, że regionalny rynek nieruchomości jest nowoczesny i zgodny ze standardami obowiązującymi w Europie i na świecie.
 • Dzięki członkostwu w PFRN stowarzyszenie udostępnia darmowo swoim członkom oprogramowanie do obsługi biura (on-line) wraz ze firmowymi stronami internetowymi.
 • Działalność edukacyjna stowarzyszenia zapewnia równość szans w dostępie do zawodu i umożliwia podjęcie pracy w nowym zawodzie. W ramach kształcenia organizowane są:
  - praktyki zawodowe
  - studia podyplomowe dla pośredników i zarządców we współpracy z WSGN
  - szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego.         
Członkiem SPONPK może być pełnoletnia osoba fizyczna wykonująca zawodowo działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami lub osoba zajmująca się zawodowo działalnością naukową i dydaktyczną w tym zakresie. SPONPK swych zasięgiem obejmuje województwo kujawsko-pomorskie z miastami: Bydgoszcz, Toruń, Ciechocinek, Grudziądz, Inowrocław, Brodnica, Świecie, Kamień Krajeński oraz miejscowości z poza regionu: Piła (wielkopolskie), Człuchów i Chojnice (pomorskie).
 
Stowarzyszenie ponadto posiada członków honorowych, co jest dla naszego środowiska szczególnym powodem do satysfakcji, zasłużonych dla rozwoju rynku nieruchomości w osobach: wieloletniego Dyrektora Departamentu Regulacji Rynku Nieruchomości byłego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast - Henryka Jędrzejewskiego, pierwszego Prezydenta Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości - Szymona Sędka , rektora Wyższej Szkoły Nieruchomości w Warszawie - Adama Polanowskiego oraz wiceprezes byłego UMiRM Pani Urszuli Sowik.
 
SPON Pomorza i Kujaw, jest jednym z inicjatorów i założycieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, za pośrednictwem której współpracuje z organizacjami międzynarodowymi:
 • Central European Real Estate Associations Network (CEREAN) porozumienie Stowarzyszeń Rynków Nieruchomości Europy Centralnej i Wschodniej
 • Międzynarodowy Alians Stowarzyszeń Rynku Nieruchomości ICREA - związku krajowych organizacji nieruchomościowych z całego świata. Oprócz Polski do członków założycieli należą: Argentyna, Australia, Brazylia, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Gwatemala, Holandia, Hong Kong, Irlandia, Kanada, Norwegia, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wenezuela, Wielka Brytania, Włochy.
 • IRPF, Międzynarodową Fundacją ds. Nieruchomości 
 • NAR ( USA),
 • Instytut CCIM z Chicago, ukończenie szkolenia upoważnia do ubiegania się o międzynarodowy tytuł - Dyplomowany Specjalista Komercyjnych Inwestycji na Rynku Nieruchomości
 • Europejska Rada Nieruchomości (CEPI), organizacji zrzeszająca organizacje i stowarzyszenia zawodowe z państw członkowskich Unii Europejskiej
 • IREM Instytut Zarządzania Nieruchomościami z Chicago
Wspieramy i projektujemy prace na rzecz środowiska zawodowego oraz inicjatywy ogólnokrajowe, w tym:
 
SPON Pomorza i Kujaw jest otwarte na środowisko zawodowe i przyjmuje w swoje szeregi wszystkich, którzy spełniają niezbędne ustawowe kryteria oraz są zainteresowane działalnością społeczną.
 
 
Bydgoszcz, 2011
 
 
 
 
 
SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media