Organy statutowe stowarzyszenia ...
 
 
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą – prawo o stowarzyszeniach i postanowieniami statutu stowarzyszenia.
 
Celem działania Stowarzyszenia jest:
 • reprezentacja interesów członków Stowarzyszenia wobec administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych, krajowych i zagranicznych
 • wdrażanie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 • promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia,
 • tworzenie wizerunku pośrednika i zarządcy jako profesji i pośrednika jako członka odrębnej grupy zawodowej,  
 • upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrola, egzekwowanie i przestrzeganie tych zasad,  
 • ochrona interesów członków Stowarzyszenia,  
 • dbałość o wysoki poziom usług, kwalifikacji zawodowej pośredników i zarządców,  
 • udział w tworzeniu rynku nieruchomości.
 
Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie członków,
 • Zarząd,  
 • Komisja Rewizyjna,
 • Sąd Koleżeński.
 
 
 
Zarząd SPONPK ...
 

 

 
 
 
Komisja Rewizyjna ...
 
 
 
 
Sąd Koleżeński ...
 
 
 
 
SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media