Współpraca z Caritas ...
 
Nasz pierwszy krok ku filanatropii to była druga połowa lat 90-tych. Stowarzyszenie zorganizowało zbiórkę na rzecz powodzian. W ten sposób zaincjowaliśmy naszą działalność charytatywną.
 
Bezinteresowna pomoc potrzebującym nie musi być tylko finansowa. Caritas udziela pomocy dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Placówki opiekuńcze i wychowawcze, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku to tylko niektóre ośrodki wymagające wsparcia. SPON Pomorza i Kujaw przekazał dary rzeczowe, które wyposażyły świetlicę dla dzieci. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc.
 
Inwestycja w ludzi, to najważniejszy kapitał lokalnej społeczności. Rozwój nasz to również możliwość wsparcia innych. I się stało po raz kolejny, dzięki przekazanym przez SPON Pomorza i Kujaw darom rzeczowym dla poszkodowanych w pożarze.
 
 

SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media