85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75
SPON
POMORZA
I KUJAW

Stowarzyszenie PROFESJONALISTÓWw Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw

Stowarzyszenie Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw (SPONPK) jest jedną z pierwszych organizacji w kraju, skupiającą pośredników i zarządców nieruchomości. Dążeniem Stowarzyszenia jest by ludzie wykonujący zawód związany z obrotem na rynku nieruchomości posiadali przygotowanie i wiedzę, podlegali prawnej regulacji i działali wspólnie. Powstanie naszej organizacji to integracja grupy zawodowej dla dalszych wspólnych działań. Działalność SPONPK skupia się wokół promowania zasad współpracy, upowszechniania zasad etyki zawodowej oraz dbałości o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowej.

SPON Pomorza i Kujaw
WITAMY W
SPON
POMORZA I KUJAW
SPON Pomorza i Kujaw zajmuje się m. in. szeroko pojętą edukacją - prowadzi specjalistyczne kursy dla Pośredników w obrocie nieruchomościami oraz dla Zarządców Nieruchomości, które są realizowane w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.
Każdy uczestnik kursu otrzyma specjalistyczną wiedzę z danego zakresu. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy kurs określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę. Uczestnicy pozyskają specjalistyczne i szczegółowe umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących omawianych zagadnień. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszych kursach i szkoleniach.
30

LAT ISTNIENIA
STOWARZYSZENIA

392

 

ZORGANIZOWANYCH
PROFESJONALNYCH
KURSÓW I SZKOLEŃ

75

PRZYZNANych NAGRóD,
ODZNACZEń
I WYRÓŻNIEń

NAJNOWSZE INFORMACJE – AKTUALNOŚCI
kurs pośrednika nieruchomości
Termin rozpoczęcia kursu dla pośredników…

Już na 2 marca 2024 roku zaplanowano rozpoczęcie kolejnego kursu dla pośredników nieruchomości. Kurs prowadzony jest hybrydowo (stacjonarnie i online – do wyboru). Kandydaci mogą ubiegać się o nadanie licencji PFRN pośrednika w obrocie nieruchomościami. Zajęcia odbywają się stacjonarnie i online (do wyboru). Zapisy przyjmuje biuro stowarzyszenia… (ilość miejsc ograniczona!)…

159759521_karta_covid19
Karta Bezpieczeństwa Covid – 19

W sytuacji trwającej pandemii COVID-19 i w obliczu wynikających z niej zagrożeń, uzasadnionym jest stworzenie procedur i zasad, które zwiększą poziom bezpieczeństwa. Dlatego z inicjatywy Portalu Pośredników Szybko.pl, grupa organizacji skupiających profesjonalistów rynku nieruchomości wdraża Kartę Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości. Karta ma na celu pomoc w jak najlepszym dostosowaniu się do zaleceń dotyczących zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących na rynku nieruchomości oraz ich Klientów.

EDUKACJA W STOWARZYSZENIU

KURSY, SZKOLENIA, SEMINARIA

 

Stowarzyszenie, zgodnie ze swoim statutem, od wielu lat szkoli, dokształca i pomaga naszym słuchaczom w rozwoju swojej kariery zawodowej. Wysoki poziom nauczania zapewnia  kadra uznanych wykładowców z dużą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży. Pozostawiamy również do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych pracowników oraz doradców, którzy odpowiedzą na każde pytanie, dotyczące naszej oferty szkoleniowej.

Naszym atutem  jest wieloletnie doświadczenie, umiejętności organizacyjne oraz wysoki poziom wiedzy naszych wykładowców, co przekłada się na pozyskanie wiedzy przez naszych absolwentów i ich przygotowanie do działalności zawodowej. Realizacja wszystkich kursów i szkoleń odbywa się w systemie weekendowym (nauka hybrydowa, stacjonarnie i online). Absolwenci naszych  kursów otrzymują możliwość konsultacji oraz uczestnictwa w innych szkoleniach po atrakcyjnych, promocyjnych cenach, co znacznie ułatwia możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji i dostosowywania ich do potrzeb własnych oraz potrzeb pracodawcy. Opłata za kursy oraz szkolenia obejmuje materiały dydaktyczne, konspekty, egzaminy wewnętrzne, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy.

Kursy przeznaczone są dla osób, zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomości, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, jak również dla wszystkich, którzy rozglądają się za pracą w  charakterze agenta nieruchomości. Nasze kursy przyczynią się do uzyskania zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych informacji na temat organizacji i obsługi firmy. Pozwoli zadbać o przejrzyste konstruowanie opisu nieruchomości i skuteczne promowanie ich w Internecie. W zakresie programowym kurs dla agenta nieruchomości przewiduje podstawowe informacje o wycenie i zarządzaniu nieruchomościami.

 

Zapraszamy do udziału w kursach i szkoleniach z zakresu nieruchomości:

KURS:

Pośrednik
w obrocie nieruchomościami

KURS:

ZARZĄDCA
NIERUCHOMOŚCI

EGZAMIN:

LICENCJA
PFRN
PROFESJONALIZM, WIEDZA I KULTURA

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę, egzekwowanie i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług, kwalifikacji zawodowych pośredników i zarządców nieruchomości, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację osób i środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z wykonywaniem zawodów: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości.

WIARYGODNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE
Dzięki dużemu doświadczeniu Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność z dużą starannością i poczuciem odpowiedzialności, zgodnie z wysokimi standardami branży nieruchomości.
WSPÓŁPRACUJĄCY
SPECJALIŚCI
Naszym celem jest rzetelna oraz sprawna obsługa na najwyższym poziomie, dlatego współpracujemy ze specjalistami, w skład których wchodzą doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi i in.
WYKSZTAŁCONA
KADRA
Na sukces Stowarzyszenia składa się wiarygodność, solidność i dokładność w wykonywaniu wszystkich czynności, czego gwarantem jest zespół doświadczonych ekspertów.
WYSOKIE
STANDARDY
W Stowarzyszeniu obowiązuje wysoki standard pracy, który pozwala na efektywną, bardzo sprawną i profesjonalną realizację potrzeb naszych Członków a także Kursantów.
Chcesz zostać profesjonalistą z praktyczną wiedzą o nieruchomościach?
Członkowie SPONPK to aktywni uczestnicy branży obrotu nieruchomościami. Wspólnie pracujemy i doskonalimy się, współtworząc wysokie standardy zawodowe rynku nieruchomości. Nasi członkowie stale podnoszą swoje kwalifikacje a także przestrzegają zasad Kodeksu Etyki pośredników i zarządców nieruchomości. Dołącz do grona profesjonalistów - zagwarantuj sobie sukces zawodowy - serdecznie zapraszamy.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
NASZE KURSY I SZKOLENIA?

Mamy ponad 25 lat doświadczenia w branży, nasi eksperci z dużą wiedzą oraz szerokim, wieloletnim doświadczeniem gwarantują:

DOŚWIADCZENIE

Kadra Stowarzyszenia to eksperci wysokiej klasy, działający w branży nieruchomości od wielu lat, których cechuje profesjonalizm, wiedza i bogate doświadczenie zawodowe.

SOLIDNOŚĆ

Realizujemy statutową działalność Stowarzyszenia rzetelnie i z pasją, wykorzystując naszą specjalistyczną wiedzę oraz bazując na długoletnim doświadczeniu w branży.

TERMINOWOŚĆ
Gwarantujemy terminowość prowadzonych szkoleń, kursów i egzaminów . Całą procedurę szkoleń i kursów prowadzimy zgodnie z ustalonym harmonogramem i zachowaniem wyznaczonych terminów.
ATRAKCYJNE CENY

Dzięki otwartości i współpracy z wieloma specjalistami i ekspertami, oferujemy szerokie spektrum usług edukacyjnych: kursów i szkoleń w bardzo konkurencyjnych cenach. Często przygotowujemy promocje.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Profesjonaliści w obrocie nieruchomościami

Członkowie Stowarzyszenia to aktywni uczestnicy rynku nieruchomości, którzy wspólnie tworzą standardy zawodowe branży nieruchomości. Standardy zawodowe i etyczne stanowią wzór postępowania, wypracowany przez środowisko Pośredników dla ujednolicenia zasad wykonywania zawodu pośrednika, w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług pośrednictwa.

Stowarzyszenie SPON Pomorza i Kujaw jest zrzeszone w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, która dba o przestrzeganie standardów, jakość usług oraz etykę zawodową – co gwarantuje, że pośrednik legitymujący się członkostwem w Stowarzyszeniu należącym do PFRN świadczy usługi na najwyższym poziomie.

Jesteśmy otwarci dla wszystkich pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, którzy posiadają licencję zawodową oraz spełniają warunki nałożone przez nasz statut, niezależnie od formy zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej. SPON Pomorza i Kujaw należy do najstarszych członków (jedyni z województwa kujawsko-pomorskiego) Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Do naszych głównych celów należy wzmacnianie wizerunku pośrednika i zarządcy jako członka profesjonalnej grupy zawodowej, kontrola przestrzegania standardów, wzmacnianie współpracy między członkami Stowarzyszenia, integracja środowiska zawodowego oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji.

Przynależność do Stowarzyszenia niesie za sobą wiele profitów: oprócz integracji środowiska i wymiany doświadczeń, nasi członkowie mają zniżki w szkoleniach, sympozjach i imprezach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie oraz przez PFRN, możliwość bezpłatnego korzystania z regionalnego systemu wymiany ofert (mls.kip.pl / nieruchomości.kip.pl), którego część publiczna jest wizualizowana na ogólnopolskim portalu fagora.pl oraz realtor.com, specjalnie wynegocjowane warunki w ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej, dostęp do informacji o zmieniających się przepisach prawnych, itp. Jednocześnie stowarzyszenie udostępnia dla swoich członków bezpłatny program do obsługi biura, całkowicie kompatybilny i współpracujący z systemem wymiany ofert MLS Pomorza i Kujaw wraz z dedykowaną stroną firmową www.

Jeśli:

  • jesteś osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz
  • masz uprawnienia zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy albo rzeczoznawcy majątkowego uzyskane w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami,

możesz zgłosić się do naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy.

...indywidualne podejście do klienta, profesjonalizm i stały rozwój ukierunkowany na dostosowanie do zmieniającego się otoczenia i wymagań klientów - to nasze motto.
CELE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie SPON Pomorza i Kujaw jest jedną z pierwszych organizacji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami w Polsce, powstałą jako potrzeba samych pośredników, którzy dostrzegli konieczność stworzenia takich struktur, które zapewniłyby właściwy poziom profesjonalizmu swoich członków i doprowadziły do regulacji prawnych i zawodowych na rynku nieruchomości oraz podnoszenia rangi zawodu w środowisku pośredników. SPON PK przyjął następujące cele statutowe:

01.
EDUKACJA I ROZWÓJ
Dbałość o wysoki poziom usług, kwalifikacji zawodowych pośredników i zarządców oraz rzeczoznawców to jedne z najważniejszych działań Stowarzyszenia. Działalność edukacyjna stowarzyszenia zapewnia równość szans w dostępie do zawodu i umożliwia podjęcie pracy w nowym zawodzie związanym z obrotem na rynku nieruchomości.
02.
PROMOCJA I REKLAMA
Zajmujemy się promocją i propagowaniem usług członków Stowarzyszenia, reprezentujemy interesy członków Stowarzyszenia wobec administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych, otaczamy swoich członków opieką i szkolimy na wielu płaszczyznach, dlatego zapraszamy do naszego Stowarzyszenia.
03.
ETYKA ZAWODOWA
Upowszechniamy zasady etyki zawodowej, kontrolujemy i egzekwujemy przestrzeganie tych zasad, dążymy by ludzie wykonujący zawód związany z obrotem na rynku nieruchomości posiadali przygotowanie i wiedzę, podlegali prawnej regulacji i działali wspólnie dla dobra i integracji całej grupy zawodowej.
04.
PRAWO I RYNEK NIERUCHOMOŚCI
Dzięki pracom Stowarzyszenia, w których aktywnie uczestniczą nasi członkowie, poprzez wykorzystanie eksperckiej wiedzy, prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej, wydawanie opinii i ekspertyz – mamy znaczące osiągnięcia i udział w tworzeniu rynku nieruchomości i w tworzeniu prawa.
RYS HISTORYCZNY STOWARZYSZENIA

11-03-1994

Odbyło się pierwsze oficjalne zebranie, na którym uczestnicy postanowili założyć Bydgoskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

06-10-1994

Sąd w Bydgoszczy wydał postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia.

10-12-1994

Odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie zarządu Stowarzyszenia wybranego na WZC.

03-09-1996

Stowarzyszenie zawarło z Urzędem Miasta Bydgoszczy umowę najmu lokalu na siedzibę Stowarzyszenia.

16-06-1998

Odbyło się WZC SPON Pomorza i Kujaw oraz SPON Pomorze, na którym wybrano nowy Zarząd i pozostałych członków
organów statutowych oraz przyjęto nazwę SPON Pomorza i Kujaw.

14-05-1999

W Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zostają nadane pierwsze państwowe licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami. W grudniu 2001 roku ukazuje się Dziennik Urzędowy UMiRM zawierający wykaz prawie 3 tys. nadanych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz przyjęto nazwę SPON Pomorza i Kujaw.

21-11-1999

Pierwszy egzamin państwowy na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami w regionie Kujawsko-Pomorskim,
do którego przystąpiło 31 osób.

31-07-2001

Stowarzyszenie odkupiło prawa do miesięcznika Nieruchomości Pomorza i Kujaw, które od tego momentu był oficjalnym wydawnictwem SPONPK (ISSN 1642-123X).

18-09-2004

W Pieczyskach odbyło się NWZC, na którym powołano do życia regionalny system wymiany ofert MLS Pomorza i Kujaw.

03-12-2009

Stowarzyszenie podpisało umowę, na mocy której rozpoczęło organizację studiów podyplomowych pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości wymaganych przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami do uzyskania licencji państwowej.

23-05-2014

SPONPiK po raz pierwszy organizuje w Bydgoszczy Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości połączony z jubileuszem 20-lecia działalności Stowarzyszenia.

17-05-2019

SPON Pomorza i Kujaw po raz drugi organizuje Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości przy okazji obchodów 25-lecia działalności Stowarzyszenia.

LINKI – PARTNERZY

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu listę naszych Partnerów  z którymi współpracujemy od dawna, a którzy prezentują standard i jakość usług na najwyższym poziomie.
Miło nam poinformować Państwa, iż Stowarzyszenie nawiązuje współpracę z kolejnymi Partnerami, stale rozszerzając zakres swojej oferty.
Serdeczne polecamy Państwa uwadze i zapraszamy do skorzystania z oferty.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter z informacjami i aktualnościami. Dla wszystkich Subskrybentów okresowo przygotowujemy ofertę korzystnych rabatów i promocji na usługi oferowane przez stowarzyszenie SPONPK.  Co miesiąc duża porcja nowości, ciekawostek i porad z branży nieruchomości a także informacje dotyczące działalności SPON Pomorza i Kujaw.

Zapisując się na newsletter wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przystąpienia do usługi Newsletter, rozumianej jako marketing usług SPONPK a tym samym na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez SPONPK, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zapoznałem się i akceptuję Politykę prywatności. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie. Z subskrypcji newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie. Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.