85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

25-LECIE SPONPK

25-LECIE-SPONPK

XXIII Kongres PFRN (RE Concept)
Bydgoszcz, 17-18.05.2019

Połączony z 25-leciem istnienia SPON Pomorza i Kujaw

SPON Pomorza i kujaw

25-LECIE ISTNIENIA STOWARZYSZENIA

SPON Pomorza i Kujaw od 1994 do dziś…
 
Stowarzyszenie Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw powstało w odpowiedzi na potrzeby tworzącego się rynku nieruchomości, a jego historia i rozwój splata się z ewolucją polskiej gospodarki. Rok 1989 dał impuls do zmian ustrojowych i społecznych, które uwolniły kapitał ludzki i potencjał gospodarczy. Lata 90-te przyniosły Polakom zasadnicze i rzeczywiste zmiany gospodarcze, ale też dały możliwość rynkowemu obrotowi prawami do nieruchomości. W miejsce własności uspołecznionej powstał rynek, którego nieruchomości stały się centralnym punktem wolnorynkowego obrotu.
 
Nieruchomości stały się przedmiotem wolnego obrotu, a zwiększająca się ilość transakcji oraz urynkowienie praw do nieruchomości, stworzyła warunki dla zaistnienia firm świadczących usługi pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami. Dla działających wówczas usługodawców to pierwsze doświadczenia i poszukiwanie wiedzy, w każdym z dostępnych źródeł.
 
Odpowiedzią na lokalne potrzeby była aktywność regionalnych przedsiębiorców. Brak systemu kształcenia zawodów nieruchomościowych, fachowej kadry oraz niedostępność podstawowej literatury zaowocowały powstaniem społecznej organizacji, która zaoferowała rynkowi pracy szkolenia w sektorze nieruchomości.
 
W roku 1994 powstało Bydgoskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, które w lutym 1996 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw. W roku następnym powstało Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorze. Obie organizacje to jedne z pierwszych w Polsce, których celem stało się kształcenie profesjonalnej kadry zawodowej obsługującej rynek nieruchomości.
 
Pierwszy krok wykonany przez lokalnych przedsiębiorców, to początek. Problemy lokalne tylko częściowo zostały rozwiązane dzięki działalności powstałych stowarzyszenia, jednakże w szybko zmieniającym się ustawodawstwie dla nieruchomości było to niewystarczające. Istotnym dla całego rynku było ograniczenie do minimum ryzyka konsumentów, korzystających z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Aby wprowadzić jednolitości zasad działalności zawodowej dla wszystkich pracujących na rynku nieruchomości SPON Pomorza i Kujaw podjęło uchwałę o przystąpieniu do krajowej organizacji zawodowej pod nazwą Polska Federacja Rynku Nieruchomości, w marcu 1995 roku. Dzięki zaangażowaniu i współpracy regionalnych Stowarzyszeń przystąpiono do współtworzenia regulacji ustawowych dla Pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.
 
W historii Stowarzyszenia to pierwszy etap rozwoju. Czas, gdy nie istniały regulacje dla działalności zawodowej, a członkowie grupy kreowali zasady pracy. Dążono, by ludzie wykonujący zawód związany z rynkiem nieruchomości posiadali przygotowanie i wiedzę. I wówczas i dziś, to konieczność wymiany doświadczeń, wzajemne kształcenie i brak regulacji państwowych spowodowały oddolną inicjatywę społeczną tworzenia się grup społeczno – zawodowych.
 
01. stycznia 1998 roku weszła w życie pierwsza w Polsce ustawa kompleksowo regulująca dziedzinę gospodarki nieruchomościami, w tym zawody na tym rynku działające. Ustawa wprowadzała dla osób działających w tym sektorze usług, konieczność posiadania minimum wiedzy teoretycznej i przygotowania praktycznego, bo rynek nieruchomości wymaga wiedzy. Regulacja wymusiła na wszystkich usługodawcach zdobycie lub uzupełnienie wiedzy w specjalizacji nieruchomościowej. Galopujące zmiany prawa w kolejnych latach stworzyły różne warunki dla przenoszących prawa własności nieruchomości i nie trudno było spowodować niekorzystne nimi rozporządzanie. Od fachowców wymagano więc również aktualnej wiedzy, gdyż samo doświadczenie już nie wystarczyło. To kolejny cykl rozwoju usług nieruchomościowych, skoncentrowanych na jakości, kompetencji i rzetelności, weryfikowanej przez państwo.
 
Rok 1998 przyniósł konsolidację sił zawodowych, poprzez połączenie dotychczas istniejących organizacji w regionie Pomorza i Kujaw. Pierwsze spotkanie połączeniowe odbyło się w kwietniu 1998 roku, a wstępne założenia zostały zatwierdzone na Walnym Zebraniu Zjednoczeniowym w dniu 16 czerwca 1998 roku. Tak rozpoczął się drugi etapu rozwoju Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw, którego działalność skupiła się na wdrażaniu zasad współpracy i upowszechnianiu etyki zawodowej oraz dbałości o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych.  SPON Pomorza i Kujaw w ramach delegacji ustawowej współtworzył fachową kadrę dla lokalnego rynku nieruchomości.  Pierwszy egzamin państwowy zorganizowano w Bydgoszczy w dniach 21 – 22 listopada 1999 roku, a przystąpiło do niego 31 osób. Przez wszystkie lata swego istnienia SPONPK przygotowywało i wprowadzało na rynek pracy osoby z tytułem zawodowym, jednocześnie ułatwiając możliwość dalszego kształcenia w formie szkoleń.  
 
Wolność i własność kreowały rozwój gospodarki, a wiedza o nieruchomościach stała się kluczowym elementem tego postępu. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami przyniosła zmiany adekwatne do wymogów stawianych przez rynek. Konieczność zdobycia wyższego wykształcenia spowodowała wzrost niezbędnego minimum wiedzy do wykonywania pracy Pośrednika lub Zarządcy. SPONPK rozpoczęło współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższą Szkołą Gospodarki Nieruchomościami, by wprowadzać na rynek usług nieruchomościowych kompletnie wykształconych fachowców. Mimo różnic uwarunkowanych normami prawnymi, głównym obszarem działalności SPON Pomorza i Kujaw była i nadal jest edukacja, poprzez zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie zawodowej obsługi rynku nieruchomości, kształcenie zawodowe oraz dążenie do eliminacji nieuczciwych praktyk rynkowych.  
 
Nauka to wsparcie dla Biznesu, bo profesjonaliści tworzą najwyższą jakość usług. SPON Pomorza i Kujaw powstało z inicjatywy małych i średnich przedsiębiorców, w odpowiedzi na potrzeby lokalnego rynku … i tak minęło 25 lat. Wśród wielu inicjatyw lokalnych, ważną jest powołanie w 2004 roku przez członków stowarzyszenia systemu MLS skupiającego firmy z regionu kujawsko–pomorskiego. Przesłankami utworzenia systemu było stworzenie jednej, regionalnej bazy ofert nieruchomości oraz wiarygodnego źródła informacji o osobach uprawnionych do wykonywania zawodów Pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz Zarządca nieruchomości.
 
Ekonomiczne przesłanki dalszego istnienia SPON Pomorza i Kujaw to wsparcie „małego biznesu” oraz stworzenie wiarygodnych źródeł informacji dla konsumentów. Dzięki przynależności stowarzyszenia do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, członkowie uczestniczą w międzynarodowej wymianie usług oraz doświadczeń zawodowych. Pozostawienie rynku usług nieruchomościowych bez nadzoru to duże zagrożenie dla konsumentów. Brak regulacji państwowych w zakresie merytorycznym został, więc uzupełniony branżowymi uprawnieniami zawodowymi. Współpraca w ramach CEPI czy NAR w związku ze zmianą ustawy dla rynku usług nieruchomościowych, pozwoliła na zachowanie i utrzymanie jakości usług na europejskim poziomie.
 
Dziś stowarzyszenie to nadal organizacja non-profit dla swoich członków oraz wszystkich zainteresowanych rynkiem i nieruchomościami, a ponadregionalna współpraca owocuje wymiernymi projektami. SPON Pomorza i Kujaw oferuje swoim członkom narzędzia informatyczne wspomagające. Przedsiębiorcy mają dostęp ponadto do sprawdzonego know-how, który powstał w oparciu o europejskie normy jakości. Dla każdej nowo powstającej firmy to unikalny pakiet na start.   
 
Stowarzyszenie Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw w swoich kręgach zrzesza głównie Pośredników w obrocie nieruchomościami i Zarządców nieruchomości. Liczebność czy obszar działania SPON Pomorza i Kujaw ulegały zmianom na przestrzeni lat. Zmieniony został również znak organizacji, który był symbolem do 2013 roku. Dotychczasowe logo stworzone z połączenia symbolu Łuczniczki, powszechnie uważanej za wizytówkę Bydgoszczy oraz atrybutu domu, jakim jest dach, zostało zmienione. Nowe logo SPONPK, określa jego przynależność do krajowych struktur organizacyjnych. Niezmiennym pozostaje siedziba SPONPK i jej główny cel nakreślone przez założycieli w dniu powstania, jakim jest edukacja, czyli połączenie wiedzy o nieruchomościach oraz doświadczenia, w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców i konsumentów.
 
 
 
 
SPON Pomorza i Kujaw zaprasza wszystkich chętnych na obchody 25-lecia działaności stowarzyszenia, które odbędą się w trakcie 23 Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w dniach 17-18 maja 2019 roku w Bydgoszczy.
 
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.