85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

Bankom wciąż mało…

Banki sięgają po coraz to nowe pomysły na dodatkowy pieniądz, ich działalność podstawowa to dla nich za mało i wydaje się, że w niedługim czasie mogą zmonopolizować sektory usług.  Rozszerzają swoje wpływy tworząc sieci usług zgoła odmienne od działalności bankowej. To istniejąca pozaparlamentarna grupa, wywierająca polityczne naciski w kierunku deregulacji prawie wszystkich wypracowanych przez lata wzorców dla określonego sektora usług. Bardzo niebezpiecznie zbliżając się do momentu, gdy zniknie granica między naszym portfelem a naszą możliwością wyboru. Ta siła kapitału zagraża i może wyeliminować w niedługim czasie MSP.
 
Ekspansja banków w kierunku sektora ubezpieczeń trwa już kilka lat, ubezpieczenie majątku pod kredyt jeszcze niedawno odbywało się bezpośrednio przez ubezpieczyciela. Aktualnie stanowią nierozłączny element kredytów, w tym np.: od utraty pracy lub na życie. Nie zawsze konieczne, ale zawsze wskazane i kosztowne. Od pewnego czasu zauważalne jest tworzenie się przy bankach instytucji towarzyszących, w tym zajmujących się obrotem nieruchomościami, których celem jest zwiększenie udziału długoletnich kredytobiorców hipotecznych w bankowym portfelu. Kolejnym etapem stają się usługi prawne i  doradztwo podatkowe. Te sektory zostały już ujęte w koszyku usług i są oferowane przez niektóre instytucje bankowe, by nie powiedzieć „para” bankowców. Bo usługi prawne czy obrót nieruchomościami, to już nie usługi bankowe lecz działalność usługowa w sektorze MSP. Skupienie usług i kapitału w pakiecie bankowym to niewątpliwie kierunek niepożądany dla rynku i gospodarki. Wolność działalności gospodarczej dała pole do działania piramid finansowych, szkodząc tak naprawdę bezpośrednio obywatelom. W przypadku deregulacji Konsumenci nie koniecznie będą świadomi działania promocyjnych okoliczności kredytowych. Mikro i mali przedsiębiorcy działający w usługach nieruchomościowych, prawnych czy podatkowych, nie będą stanowić konkurencji dla korporacji finansowych banków. Czy nadal chcemy mieć polskie firmy na krajowym rynku?
 
Konsument w codziennej egzystencji i zawiłościach prawnych, nie jest on w stanie odróżnić ziarna od plew, banku od instytucji pra-bankowej, działalności banku od innych działań bankowych pod jego nazwą lub w powiązaniu z nim. Siła zależności finansowych może występować w konkretnych obszarach tak niepokojąca, że wymknie się spod jakiejkolwiek kontroli. Tyle, że tam nadzór KFN już nie będzie sięgał. Na naszych oczach, tworzy się usługowy monopol wsparty bankowym kapitałem.
 
Według danych Krajowego Nadzoru Finansowego wartość zobowiązań z tytułu kredytów mieszkaniowych w pierwszym kwartale 2012 roku wynosiła ponad 307 792 mld zł. W odniesieniu do roku 2005 widoczny jest przyrost wartości kredytów o 600 %. Patrząc na wartość pożyczonych polakom pieniędzy nie dziwi fakt zainteresowania obrotem nieruchomościami i deregulacją usług na tym rynku świadczonych.
 

 
Finansowanie mieszkalnictwa jest jednym z bezpieczniejszych form pozyskiwania klientów, gdyż hipoteka stanowi trwały i skuteczny sposób zabezpieczenia.
Monopole finansowe stają się w sektorze usług znacznym i wolnym od regulacji graczem rynkowym. W sytuacji deregulacji zawodów, gdzie wiedza i doświadczenie zostają usunięte jako wymóg stanowiący o uprawnieniach, konkurowanie z dużym kapitałem staje się niemożliwe. MSP w nieruchomościach znajdują się trudnej sytuacji. Od kilku lat ważą dwoje decyzje czy dalej działać, a wynikaj one z malejącego popytu na nieruchomości i tym samym dochodów. Z drugiej strony zmagają się z konkurencją  w postaci sieci sprzedaży działających w ramach holdingu i powiązanych z bankami. Deregulacja zawodów wskazywana jako dostęp do pracy jest w dobie hamującej gospodarki to działanie na szkodę polskich firm, a nie ochrony narodowego kapitału.
 
 
Henryka Wilczyńska
Wiceprezes SPO Pomorza i Kujaw
Członek komisji prawnej PFRN
 
Nowości, Express Bydgoski, Anonse – 14.12.2012
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.