85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

Jędrzejewski Henryk

Firma: Członek honorowy SPONPK
Warszawa ul. Sobieszyńska 31
Członek honorowy


Henryk Jędrzejewski
Posiadane licencje:
pośrednik numer licencji: 1
zarządca numer licencji: 1
rzeczoznawca majątkowy – uprawnienia nr: 1


Członek honorowy SPON Pomorza i Kujaw – osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, osoba która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia a także całej branży obrotu nieruchomościami.

Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Henryk Jędrzejewski – Członek honorowy PFRN – jako wieloletni dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po jego likwidacji w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, kierował gospodarką nieruchomościami i działalnością zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Funkcję tą pełnił od 1987 roku do 2004 roku, tzn. aż do likwidacji Urzędu. Jest głównym autorem przepisów regulujących sprawy gospodarki nieruchomościami i działalności zawodowej w zakresie obsługi rynku nieruchomości, prowadzącym ich legislację ze strony rządowej (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i przepisy wykonawcze do tej ustawy). Jako dyrektor Departamentu opiniował standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami. Od 1992 roku do 2002 roku był Przewodniczącym Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień i licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Jest także długoletnim wykładowcą na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Jest autorem wielu opracowań i ekspertyz z zakresu gospodarki nieruchomościami. Henryk Jędrzejewski jest rzeczoznawcą majątkowym, od samego początku utworzenia tego zawodu, posiada uprawnienia zawodowe Nr 1 do szacowania nieruchomości oraz licencję Nr 1 pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN i licencję Nr 1 zarządcy nieruchomości PFRN. Członek honorowy kilku stowarzyszeń.

Rzeczoznawca majątkowy Henryk Jędrzejewski
 ul. Sobieszyńska 31 00-764 Warszawa

MAPA LOKALIZACJNA

Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.