85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

Dzisiaj został uruchomiony Centralny Rejestr PFRN pośredników i zarządców nieruchomości….

W dniu 20 grudnia 2013 w godzinach popołudniowych Polska Federacja Runku Nieruchomości oficjalnie uruchamia publiczny – Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców nieruchomości…

 

UZYSKAJ LICENCJĘ
POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI LUB ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 
Z przyjemnością informujemy, że został uruchomiony system nadawania licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN.
 
Powyższe przedsięwzięcie powstało w związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nadawanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
 
Licencjonowanie PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.
 
PFRN nadawać będzie:
·       Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
·       Licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
 
Osoby, które uzyskają licencję mogą posługiwać się tytułami, odpowiednio:
ð       Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami PFRN  
ð       Zarządca Nieruchomości PFRN.
 
Tytuły zawodów są zastrzeżone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w Urzędzie Patentowym.
 
Uzyskanie licencji PFRN jest dobrowolne, dla osób, które:
·       posiadają co najmniej średnie wykształcenie
·       przyjmą na siebie obowiązek stosowania Kodeksu Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości
 
JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 
·       OSOBY Z PAŃSTWOWĄ LICENCJĄ
Osoby, które posiadają państwową licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości uzyskaną w trybie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami i wydaną do 31.12.2013 rejestrują się na stronie:
 
 
Przy rejestracji należy podać: imię i nazwisko, imiona rodziców, oraz nr licencji państwowej
i kliknąć SPRAWDŹ, system weryfikuje czy wprowadzone dane są poprawne.
Po pomyślnej weryfikacji prosimy o podanie aktualnego adresu email, na który otrzymacie Państwo link aktywujący Państwa konto w Rejestrze PFRN.
Po aktywacji konta, będziecie Państwo mogli uzupełnić wszystkie dane, które mogą być istotne dla klientów korzystających z usług pośrednictwa czy zarządzania nieruchomościami. Każda osoba, która aktywuje konto będzie mogła pobrać licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości gotową do wydruku.
 
 
·      OSOBY, KTÓRE UKOŃCZY STUDIA I ZALICZYŁY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 
Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, przy czym studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku i zakończyły nie później niż w 2013 roku oraz odbyły i zaliczyły praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą uzyskać licencję odpowiednio pośrednika lub zarządcy PFRN bez konieczności ukończenia kursu i zdania egzaminu. Muszą zgłosić się do Stowarzyszenia po 10 stycznia 2014 roku i przedstawić stosowne dokumenty zaświadczające powyższe, czyli dyplom ukończenia studiów oraz dziennik praktyk, w którym zatwierdzono odbytą praktykę zawodową.   Wykaz Stowarzyszeń https://rejestr.pfrn.pl/stowarzyszenia
 
·       OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 
a) Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o najbliższym terminie egzaminu. Informacje w sprawie terminów i zasad prowadzenia egzaminów po 10 stycznia 2014 roku.  
 
lub
 
b) Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: „Pośrednik w obrocie Nieruchomościami” lub „Zarządca Nieruchomości” roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o najbliższym terminie egzaminu. Informacje w sprawie terminów i zasad prowadzenia egzaminów po 10 stycznia 2014 roku. 
 
·       NOWE OSOBY WCHODZĄCE DO ZAWODU:
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, oraz:
a) Odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości, informacja o organizowanych kursach:  http://www.pfrn.pl/page/1632
b) Złożą egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kursu Zarządcy Nieruchomości, zakończony wynikiem pozytywnym.
c)   Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie złożą wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN na stronie: rejestr.pfrn.pl;
 
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządcy Nieruchomości PFRN jest wydawania na czas określony, który mija po 3 latach od momentu jej nadania i będzie podlegać procedurze odnowienia. 
 
Wszystkie uwagi i zapytania w sprawie nadawania licencji PFRN prosimy kierować na adres: rejestr@pfrn.pl
 
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.