85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

Fakty i mity o obrocie nieruchomościami (kupujący nie płaci)

Obrót nieruchomościami w Polsce kształtuje Ustawa o gospodarce nieruchomościami i wyraźnie rozróżnia Przedsiębiorcę – czyli osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą w tym zakresie od Pośrednika w obrocie nieruchomościami – osoby fizycznej, która odpowiada za tę usługę. Zawodowe wykonywanie usług pośrednictwa nieruchomości należy jeszcze dookreślić, gdyż na rynku funkcjonują różne pojęcia: agent, doradca czy pośrednik. Felietoniści prześcigają się w koloryzowaniu posługując się niejasnymi dla nich hasłami. Wyjaśniając, Agent to ktoś podlegający POŚREDNIKOWI – pomocnik do pracy, Doradca – tylko POŚREDNIK posiada uprawnienia doradzania w sprawach co do których posiada wiedzę i doświadczenie. Wyjaśniając zagadnienie – zawsze odpowiedzialny jest POŚREDNIK (pracujący z pomocnikami lub nie) to z tą osobą winien konsument współpracować ! A konsumenci to ważne ogniwo wolnego rynku, to osoba nabywająca usługę lub towar. Jak w wielu krajach, tak w Polsce znajduje się pod szczególną ochroną. Wynika to najczęściej z faktu, że są słabszymi uczestnikami obrotu niż firmy. Ci drudzy stosują bowiem różne praktyki marketingowo-handlowe, które nie zawsze są jasne. Często również wpływają na Konsumenta i podejmowane przez niego decyzje, które ostatecznie są lub mogą być sprzeczne z jego interesami.
 
 „Kupujący nie płaci”
 
Przedsiębiorcy by osiągać zyski inwestują w reklamę, której zdaniem podstawowym jest przyciągnąć Klienta. Powyższe hasło jest swoistym wabikiem dla poszukujących. Wpisując wielkie „0” informują, że wyłącznie oni są tacy hojni i wspaniałomyślni. Hasła te znamy również z innych zwłaszcza sklepowych miejsc, które przyciągają wielkimi promocjami i wyprzedażami. Tyle, że robiąc „małe” zakupy Konsument już wie, że nie zawsze hasło promocja oznacza ją naprawdę. A wyprzedaż jest związana z nadwyżką lub terminem ważności towaru. No cóż, chyba można tylko podkreślić, że każdy się reklamuje jak umie,
Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami istniały od zawsze, ustawodawca jedynie skonkretyzował ich charakter poprzez wskazanie, że „ Pośrednik w obrocie nieruchomościami jest zobowiązany do wykonywania czynności… zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.” (UOGN art. 181 pkt 1). Kierunkiem jest ochrona dla Konsumenta, w postaci fachowej i profesjonalnie wykonanej usługi.
 
Występujący rozdźwięk widoczny jest aż nadto, przedsiębiorcy swoje a POSREDNIK musi przestrzegać prawa, gdyż za oferowanie usług jako wolne od zapłaty jest niezgodne z prawem podatkowym, prawem cywilnym a ponadto ze standardami obowiązującymi w tym zawodzie.
 
Kupujący nie płaci, nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym. Istnieją na rynku dwa rodzaje ofert nieruchomości prezentowanych przez biura. Zwykłe, składane w wielu firmach i wyłączne, składane tylko w jednej firmie. W ten sposób oglądając oferty do sprzedaży możemy mieć tę sama ofertę w 30 firmach i w 30-stu wersjach cenowo opisowych lub w jednej firmie, która dołożyła starań by właściwie ją prezentować – publikować – ogłaszać oraz upubliczniać wygląd zewnętrzny. Istotnym punktem jest, że zawierane z Konsumentem umowy mogą lub nie, posiadać zapis o zgodzie na reprezentowanie drugiej strony danej transakcji. Skutkiem braku takiej zgody jest niemożność wykonania usługi dla innych osób. Tym niemniej pozostaje problem dla osób korzystających z tej formy tak zwanej „promocji”, czy Konsument sam poradzi sobie przy nabyciu? Bo jeżeli nie płaci, to nie ma wobec niego odpowiedzialności i jest zdany wyłącznie na siebie. Bo jeśli nie płaci to nie ma prawa do roszczenia o naprawienie szkody. Wskazanie, że płaci za niego Sprzedający jest co najmniej obłudne, ponieważ w ofertach kierowanych do konsumentów nie jest wskazane jak będą reprezentowane jego interesy. W przypadkach gdy wynagrodzenie za usługę dla obu stron transakcji pokrywa Sprzedający, osoba Nabywając winna otrzymać do wyboru listę POŚREDNIKÓW, by wybrać kto będzie ją reprezentował.
 
Podsumowując powyższe warto sprawdzić, warto zainteresować się zanim skorzystamy z promocji. Zastanowić się, dlaczego Kupujący nie płaci i jakie konsekwencje mogą wyniknąć z tego faktu.
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.