85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

Ile zarabiają pośrednicy nieruchomości?

Z ostatnich relacji publikowanych na łamach Rzeczpospolitej w dniu 14.02.2011 r. można wysnuć wnioski, że właściwym i słusznym wynagrodzeniem na lokalnym rynku Warszawy jest kwota 2 procent. Publikacja A. Gawrońskiej „ W poszukiwaniu taniego agenta” wskazuje na występujące różnice, nie uwzględnia jednak bardzo istotnej sprawy – właściwej dla specyfiki występującej w nieelastycznym rynku obrotu nieruchomościami. Konieczności nakładów pracy, czasu i kosztów promocji związanych z upłynnieniem każdego towaru.
 
Nic bardziej mylnego, niż określanie na zasadzie telefonicznej informacji „ile Pan weźmie?”. Na rynku nie ma dwóch takich samych domów, ani dwóch identycznych innych nieruchomości. Indywidualność ofert zmusza do wyceny pracy w zależności od możliwości rynku mówi pośrednik z Torunia.
 
Z rozmowy z Prezesem SPON Pomorza i Kujaw P. Piszczałkowskim wynika, że standardem na lokalnym rynku nieruchomości (Bydgoszcz – Toruń) jest, że większość biur nieruchomości zrzeszonych SPONPK pobiera wynagrodzenie przede wszystkim od tego klienta z którym ma podpisaną umowę. Prowizja jest w rzeczywistości wynagrodzeniem za wykonaną usługę. Kwestią wtórną jest czy płaci ją jedna czy dwie strony, gdyż jest zależna od ustaleń między Pośrednikiem a Zamawiającym oraz zgody tych stron na jednoczesną obsługę.
 
Firmy obrotu nieruchomościami nie stosują „0 %” – jak chwytliwie piszą w swoich reklamach, a zawiera rodzaj umowy, w których Jedna ze Stron zamawiających usługę płaci wyższe wynagrodzenie (za obsługę całej transakcji) i jest to najczęściej strona zbywająca dom/działkę/mieszkanie – wyjaśnia inny Pośrednik stosujący tę metodę pracy. Nie jest to jednak często stosowana na naszym rynku forma współpracy z Klientem. Wysokość wynagrodzenia jest kwestią umowną między stronami zawierającymi umowę o pośrednictwo w zbyciu lub nabyciu nieruchomości.
 
Polska Federacja Rynku Nieruchomości oświadcza ponadto, ze nie jest możliwe ujednolicenie wysokości wynagrodzenia przez żadną z organizacji zrzeszających Pośredników, ze względu na obowiązujące przepisy prawa i swobodę zawierania umów. Wysokość wynagrodzenia i typ zastosowanej umowy z Konsumentem przez Pośrednika jest niewątpliwie mocno związany z aktualną sytuacją na rynku. Sposób i wysokość wynagrodzenia są zależne nie tylko od koniunktury na rynku lecz również od formy współpracy Klienta z Pośrednikiem.
 
Rzecznik SPONPK oświadcza, że nie sprawdzoną jest podana w w/w artykule informacja mówiąca „…Można też doliczyć prowizję do wyjściowej ceny.” Wynagrodzenie ustalane jest w momencie podjęcia współpracy – wartość podawana przez Pośredników w ofertach dotyczy ceny jaką oferent chce uzyskać, a wynagrodzenie zostało już ustalone. Inne stwierdzenie z tego artykułu „Może pani wstawić mieszkanie do kilku agencji, wtedy będzie większa szansa na szybkie znalezienie klienta…” Współpraca z Pośrednikiem bez wyłączności oznacza jedynie możliwość zgłoszenia do wielu firm gdzie najczęściej koszty usługi ponoszą obie strony transakcji.  Aż przykro czytać, że Zleceniobiorca nie chce podjąć się większego wysiłku by sprzedać moją działkę czy mieszkanie. Ten system pracy jest i będzie funkcjonował w Polsce, dopóki Konsumenci nie dostrzegą różnicy w potrzebie wyboru jednego lecz pracującego wyłącznie dla nich Pośrednika, niezależnie czy będzie to Kupujący czy Sprzedający. A przede wszystkim fachowca współpracującego z innymi Pośrednikami (w systemach MLS) w celu maksymalizacji promocji danej nieruchomości.
 
Nowości – 29/02/2011
Express Bydgoski 28/02/2011
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.