85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

KOMUNIKAT Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości…

Rada Krajowa Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości podjęła strategiczną decyzję w sprawie regulacji rynku nieruchomości po 1 stycznia 2014 roku. Uchwałą z dnia 2 października 2013 roku, przyjętą niemalże jednogłośnie, przedstawiciele Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN, zdecydowali o uruchomieniu systemu dobrowolnego potwierdzania uprawnień zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości na zasadach opracowanych przez PFRN. Na takie postanowienie Rady Krajowej PFRN wpłynęło m.in. brak postępu w pracach w powyższym zakresie w ramach Porozumienia 9. Federacji Rynku Nieruchomości…
 
Dzięki decyzji Rady Krajowej PFRN, wszyscy pośrednicy i zarządcy nieruchomości będą mogli uwierzytelnić zdobyte uprawnienia i tym samym dołączyć do jawnego, ogólnopolskiego rejestru osób, które wykonują zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Prowadzony w formie elektronicznie rejestr umożliwi każdemu profesjonaliście utworzenie własnego profilu osobowego zawierającego istotne informacje dotyczące jego kwalifikacji oraz specjalizacji. Rejestr będzie doskonałym narzędziem dla klientów, coraz częściej poszukujących w Internecie informacji o osobie, której mają zlecić usługę pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami. Również sami pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości będą mogli uzyskać dodatkowe informacje o innym profesjonaliście, z którym planują podjąć współpracę.
 
Rada Krajowa PFRN uznała, że z opracowanych przez PFRN założeń i zasad dotyczących regulacji rynku nieruchomości po 1 stycznia 2014 roku mogą skorzystać również inne Federacje zrzeszające pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. PFRN – inicjator podpisanego w styczniu 2012 Porozumienia Federacji Rynku Nieruchomości, z przyjemnością udostępni wypracowane rozwiązania zainteresowanym współpracą Federacjom.
 
Mamy nadzieję, że inne organizacje docenią wysiłek i pracę PFRN włożoną w przygotowanie konkretnych rozwiązań dla środowiska zawodowego, tak jak to miało miejsce przy wykonanych przez nas działaniach związanych z obroną licencji.
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.