85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

Nowa jakość w biurach pośrednictwa – ruszył System Jakości PFRN Expert

SYSTEM JAKOŚCI PFRN „EXPERT”
Na rynku nieruchomości działa cały szereg podmiotów, ciągle tworzą się nowe biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, część działa w szarej strefie, niezgodnie z prawem. Skąd klient ma wiedzieć, któremu pośrednikowi powierzyć swój dorobek życia?
 
W ramach Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości powstał program – System Jakości PFRN „Expert” – skierowany do biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, z których pośrednicy zrzeszeni są w regionalnych stowarzyszeniach PFRN.
 
System Jakości pozwala wyróżnić podmioty działające zgodnie z prawem oraz standardami zawodowymi, w których pośrednicy podnoszą swoje kwalifikacje i dbają o jakość usług. Polska Federacja Rynku Nieruchomości udziela rekomendacji biurom działającym w tym Systemie, a także nadaje certyfikaty pośrednikom i pracownikom zatrudnionym w tych biurach.
 
Jakie KORZYŚCI odnoszą podmioty, które przystępują do Systemu?
  • Dostęp do dokumentów i procedur dotyczących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ułatwiających pracę z klientem
  • Korzystanie z doświadczeń i warsztatu pracy innych pośredników – każdy uczestnik wnosi wartość dodaną w postaci swoich pomysłów i doświadczenia
  • Udział w programach promocyjnych PFRN (np. darmowa wizytówka na stronach PFRN, tańsze szkolenia itp.)
  • Korzyści marketingowe wynikające z rekomendacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dla biura Nieruchomości
  • Poprawa wizerunku pośrednika dzięki uzyskaniu tytułu Eksperta Nieruchomości PFRN.
Wdrożenie Systemu Jakości „Expert” to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest ujednolicenie procesu obsługi klienta oraz podniesienie jakości świadczonych usług.
 
Podniesienie jakości następuje dzięki:
  1. Zdefiniowaniu kolejności i zakresu wykonywanych czynności przez pośredników oraz pracowników działających pod nadzorem pośrednika
  2. Jasnemu określeniu zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pośredników i pracowników
  3. Powiązaniu dokumentów z procedurami
  4. Nadzorowi nad realizacją procedur
Wdrożenie systemu przez biura nieruchomości to korzyści dla klienta i dla biura.
 
System  Jakości  Expert to zbiór powiązanych ze sobą procedur, a także wzory dokumentów i informacji potrzebnych do prowadzenia biura nieruchomości. Procedury dotyczące usługi pośrednictwa obejmują rozpoznanie potrzeb klienta, proces podażowy – podzielony na procedurę sprzedaży i wynajmu, proces popytowy – podzielony na procedurę kupna i wynajmu. W poszczególnych procesach występują procedury opracowywania ofert, uzgadniania warunków, weryfikacji stanów prawnych, podpisywania umów pośrednictwa i zakończenia usługi. Każde biuro uczestniczące w systemie ma prawo zgłaszania wniosków o zmianę w dokumentacji i procedurach.

System ułatwia i porządkuje pracę biura, jednocześnie nie wprowadzając niepotrzebnej biurokracji a jego wdrożenie niesie korzyści również dla klientów korzystających z usług biura.  Wszystkie procedury, dokumenty i sposób postępowania będą dostępne on-line po zalogowaniu do odpowiedniej zakładki na stronie PFRN
.

 
Praca w oparciu o określony standard usługi wspomaga budowanie wizerunku wiarygodnej firmy.
 

Zdobądź tytuł Eksperta Nieruchomości PFRN

Dla osób które chcą realizować ambitne plany zawodowe, osiągnąć sukces i niezależność finansową oferujemy pomoc w zbudowaniu własnej marki opartej na wysokiej jakości usług. Serdecznie zapraszamy.

Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.