85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

Piętnaście lat funkcjonowania do deregulacji.

Piętnaście lat temu uchwalona została ustawa o gospodarce nieruchomościami po raz pierwszy regulująca zasady funkcjonowania zawodów rynku nieruchomości w Polsce. Zamiast świętowania rocznicy branża skupia się na obronie uprawnień zawodowych.
 
Odpowiednie regulacje w dostępie do zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego były odpowiedzią na chaos, jaki panował na rynku po upadku ustroju, każdy działała tak jak chciał, jak potrafił, a doświadczenie zdobywał głównie metodą prób i błędów. Podwaliną do uregulowania zasad funkcjonowania usług na rynku nieruchomości były spotkania z amerykańskim organizacjami rynku nieruchomości.
 
Przedstawiciele International Real Property Foundation kładli duży nacisk na ciągłe szkolenia i doskonalenia w zakresie wykonywanych czynności, kodeks etyki i standardy zawodowe oraz na uregulowania prawne zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. I tak dzięki zaangażowaniu, pracy wielu instytucji, organizacji i osób pierwsze uprawnienia dla pośredników, zarządców i rzeczoznawców majątkowych zostały nadane w 1999 roku. Dziś grupa profesjonalistów rynku nieruchomościami z państwowymi uprawnieniami to blisko 50 000 osób.
 
Przez lata funkcjonowania ustawy o gospodarce nieruchomościami udało wypracować się standardy zawodowe ustawowo umocowane obowiązujące każdego, kto posiada licencję zawodową. Standardy są swoistym przewodnikiem postępowania nie tylko dla osób wykonujących zawód, ale przede wszystkim dla konsumentów korzystających z ich usług.
 
Mamy sprawnie funkcjonującą Komisję Odpowiedzialności Zawodowej, wdrożone minima programowe, określającej wymogi edukacyjne dla osób, które chcą wykonywać zawody rynku nieruchomości oraz bogate orzecznictwo sądów w zakresie umów pośrednictwa, zarządzania nieruchomościami. System uprawnień wdrożony przed 15 laty zmniejszył dystans pomiędzy Polska a krajami zachodnimi w zakresie usług na rynku nieruchomości, gdzie standardy w tej branży funkcjonują od wielu lat. Należy jednak przede wszystkim podkreślić, że uregulowania zawodów rynku nieruchomości mają działać przede wszystkim w interesie konsumentów korzystających z ich usług. To właśnie dobro konsumenta przyświecało ustawodawcy przy tworzeniu regulacji dla rynku pierwotnego, która zaczęła obowiązywać od kwietnia tego roku.
 
Deweloperzy w zawieranych umowach z konsumentami wykorzystywali swoją przewagę profesjonalisty oraz ekonomiczną, narzucając w umowach osobom zainteresowanym kupnem mieszkania wielokrotnie skrajnie niekorzystne warunki. Nie do rzadkości należały przypadki utraty przez kandydatów na nabywców wpłaconych na konto deweloperów pieniędzy skutkiem upadłości deweloperów. W kwietniu tego roku weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która ma chronić słabszą stronę umowy czyli konsumenta.
 
Skoro więc państwo polskie postanowiło zapewnić bezpieczeństwo transakcji dokonywanych na rynku pierwotnym, zupełnie niezrozumiałe jest równoległe dążenie do deregulacji rynku wtórnego, do której prowadzi uchylenie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Przy tak poważnych zmianach, jakie ustawodawca chce wprowadzić projektem ustawy o uchyleniu lub zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, a dotyczących zawodów z sektora nieruchomości, rynek zostanie pozbawiony instrumentów do weryfikacji podmiotów świadczących usługi w tym segmencie.
 
Brak transparentności regulacji i przepisów wywoła na rynku nieruchomości chaos, będzie to skutkowało spadkiem poziomu usług, stratą zaufania przedsiębiorców, inwestorów i społeczeństwa do zawodów rynku nieruchomości. Brak wymogów kompetencyjnych dla osób wykonujących zawody rynku nieruchomości podwyższy ryzyko inwestycyjne na polskim rynku nieruchomości, co może spowodować odpływy inwestorów i zwiększenie bezrobocia.
 
Branża oczekuje od państwa, że zajmie się ono problemami takimi jak: usprawnienie funkcjonowania poszczególnych zawodów, wzmocnienie tego co dobre jest w ich wykonywaniu, w oddziaływaniu tych zawodów na gospodarkę, likwidowanie nieetycznego i nieprofesjonalnego zachowania, niezgodnego ze standardami zawodowym. Środowisko zawodowe ma nadzieję, że posłowie i senatorowie rzetelnie przyjrzą się proponowanym zmianom w projekcie ustawy szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z działalnością para banków – lepiej, żeby sytuacja nie powtórzyła się na rynku nieruchomości.
 
 
Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Domiporta.pl – 9.01.2013
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.