85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

Reklama 0% „pod lupą”.

Na kanwie konkretnej sytuacji rynkowej zostało wydane orzeczenie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (KOZ), wskazujące naganne zachowanie firm obrotu nieruchomościami wobec Konsumenta. Problem dotyczący niewłaściwych praktyk rynkowych został podjęty przez środowisko zawodowe na wspólnym posiedzeniu Komisji Prawnej i Etyki przy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Stanowisko prezentowane przez Pośredników w obrocie nieruchomościami reprezentowanych przez PFRN, już wielokrotnie wskazywało na kwestię marketingu występującego na rynku nieruchomości pod nazwą 0% czy też „kupujący nie płaci”.

 

Firmy stosujące bowiem praktyki handlowe informujące o bezpłatnej usłudze wpływają na decyzje Konsumenta, która ostatecznie jest lub może być sprzeczna z jego interesami. Wywieranie wpływu na Konsumenta, sugerujące „mamy kupca” lub „mamy ofertę”, ale konieczne jest zawarcie umowy za wynagrodzeniem, to działanie wprowadzające w błąd. Jeżeli Pośrednik ma zawartą umowę z jedną stroną to obie strony muszą wyrazić zgodę na reprezentowanie ich interesów przez tego samego Pośrednika. Reklamy: „0 % lub kupujący nie płaci” – przyciągają uwagę zainteresowanych do ofert nieruchomości. Konsument odpowiadając na taką reklamę jest przekonany, iż nie wiążą się z tym żadne konsekwencje finansowe. Stosowane na rynku formy reklam sprowadzać się mogą ostatecznie do działań „chcesz kupić za 0%” – podpisz umowę.

 

Konsument skarży i wygrywa. Przykładem jest orzeczenie, gdy w odpowiedzi na konkretną ofertę zgłasza się zainteresowany nieruchomością i chce się z nią zapoznać. Oferent warunkuje zapoznanie się z ofertą od zawarcia umowy z firmą. Usługodawca ogłasza ofertę nieruchomości publiczne, tylko gdy ma zawartą umowę o pośrednictwo sprzedaży (zbycia) nieruchomości, zadaniem usługodawcy jest działanie na rzecz klienta z którym zawarł umowę o sprzedaż. Firma nie może uzależniać udostępnienia danych nieruchomości i umożliwienia jej obejrzenia od zawarcia umowy na kupno. W celu otrzymania informacji dotyczących ofert trzeba natomiast podać swoje dane oraz pokwitować odbiór danych oferty. Konsument odpowiadając na publiczne ogłoszenie oferty nieruchomości nie musi zawierać umowy z osobą je oferującą.

 

Takie działania nie służą ani środowisku zawodowemu, ani Konsumentom. W czasie hamującej gospodarki, bezwzględna walka firm o przetrwanie dodatkowo się zaostrza, co nie sprzyja etyce działań zawodowych. „Nie płaci czy 0%” to słowa klucze, które nie zawsze otwierają drzwi do własnego mieszkania, bo często warunkowane są podpisaniem umowy. Lepiej wówczas wynająć innego Pośrednika i jednocześnie własnego doradcę, by nie płacić za niewiedzę ufając reklamie.

 

Henryka Wilczyńska
wiceprezes SPON Pomorza i Kujaw
członek komisji prawnej PFRN

Ananose 2.11.2012, Express, Nowości 16.11.2012

Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.