85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

INFORMACJE O NAS

012
SPON POMORZA I KUJAW

To organizacja, która stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

WIARYGODNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE
WYKSZTAŁCONA
KADRA
WYSOKIE
STANDARDY

SPON Pomorza i kujaw

STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI POMORZA I KUJAW

INFORMACJE O NAS
Stowarzyszenie Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw powstało w odpowiedzi na potrzeby tworzącego się rynku nieruchomości, a jego historia i rozwój splata się z ewolucją polskiej gospodarki. Lata 90-te przyniosły Polakom zasadnicze i rzeczywiste zmiany gospodarcze, ale też dały możliwość rynkowemu obrotowi prawami do nieruchomości. W roku 1994 powstało Bydgoskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, które w lutym 1996 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw. W roku następnym powstało Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorze. Obie organizacje to jedne z pierwszych w Polsce, których celem stało się kształcenie profesjonalnej kadry zawodowej obsługującej rynek nieruchomości. Stowarzyszenie Profesjonalistów powstało w wyniku połączenia:
– Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorze – istniejącego od 1995 roku
– Bydgoskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami – istniejącego od 1994 roku, które w lutym 1996 roku dokonało zmiany nazwy na Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw.
W wyniku Porozumienia wyżej wymienionych w 1998 roku przyjęto nazwę Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw, której siedzibą jest Bydgoszcz. Dążeniem Stowarzyszenia jest by ludzie wykonujący zawód związany z obrotem na rynku nieruchomości posiadali przygotowanie i wiedzę, podlegali prawnej regulacji i działali wspólnie. Powstanie jednej organizacji to integracja grupy zawodowej dla dalszych wspólnych dalszych działań.
       

Działalność SPONPK skupia się wokół promowania zasad współpracy, upowszechniania zasad etyki zawodowej oraz dbałości o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowej.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
 • reprezentacja interesów członków Stowarzyszenia wobec administracji państwowej i lokalnej, organizacji społecznych i gospodarczych, krajowych i zagranicznych
 • wdrażanie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 • promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia,
 • tworzenie wizerunku pośrednika i zarządcy jako profesji i pośrednika jako członka odrębnej grupy zawodowej,  
 • upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrola, egzekwowanie i przestrzeganie tych zasad,  
 • ochrona interesów członków Stowarzyszenia,  
 • dbałość o wysoki poziom usług, kwalifikacji zawodowej pośredników i zarządców,  
 • udział w tworzeniu rynku nieruchomości.
Społeczna działalność obejmuje:
 • Wydawnictwo  „Nieruchomości Pomorza i Kujaw” – periodyk poświęcony tematyce nieruchomościowej. Nagrodzony w  2005 i 2010 roku przez ogólnopolskie środowisko zawodowe jako ważny środek medialny prezentujący społeczeństwu rynek nieruchomości.
 • Systemu MLS powołany w 2004 roku, w którym współpracują pośrednicy zawierający umowy na wyłączność. To milowy krok w kierunku zapewnienia lepszej i sprawniejszej obsługi klientów. Sprawia, że regionalny rynek nieruchomości jest nowoczesny i zgodny ze standardami obowiązującymi w Europie i na świecie.
 • Dzięki członkostwu w PFRN stowarzyszenie udostępnia darmowo swoim członkom oprogramowanie do obsługi biura (on-line) wraz ze firmowymi stronami internetowymi.
 • Działalność edukacyjna stowarzyszenia zapewnia równość szans w dostępie do zawodu i umożliwia podjęcie pracy w nowym zawodzie. W ramach kształcenia organizowane są:
  – praktyki zawodowe
  – studia podyplomowe dla pośredników i zarządców we współpracy z WSGN
  – szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego.         
Członkiem SPONPK może być pełnoletnia osoba fizyczna wykonująca zawodowo działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami lub osoba zajmująca się zawodowo działalnością naukową i dydaktyczną w tym zakresie. SPONPK swych zasięgiem obejmuje województwo kujawsko-pomorskie z miastami: Bydgoszcz, Toruń, Ciechocinek, Grudziądz, Inowrocław, Brodnica, Świecie, Kamień Krajeński oraz miejscowości z poza regionu: Piła (wielkopolskie), Człuchów i Chojnice (pomorskie).
 
Stowarzyszenie ponadto posiada członków honorowych, co jest dla naszego środowiska szczególnym powodem do satysfakcji, zasłużonych dla rozwoju rynku nieruchomości w osobach: wieloletniego Dyrektora Departamentu Regulacji Rynku Nieruchomości byłego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast – Henryka Jędrzejewskiego, pierwszego Prezydenta Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – Szymona Sędka , rektora Wyższej Szkoły Nieruchomości w Warszawie – Adama Polanowskiego oraz wiceprezes byłego UMiRM Pani Urszuli Sowik.
 
SPON Pomorza i Kujaw, jest jednym z inicjatorów i założycieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, za pośrednictwem której współpracuje z organizacjami międzynarodowymi:
 • Central European Real Estate Associations Network (CEREAN) porozumienie Stowarzyszeń Rynków Nieruchomości Europy Centralnej i Wschodniej
 • Międzynarodowy Alians Stowarzyszeń Rynku Nieruchomości ICREA – związku krajowych organizacji nieruchomościowych z całego świata. Oprócz Polski do członków założycieli należą: Argentyna, Australia, Brazylia, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Gwatemala, Holandia, Hong Kong, Irlandia, Kanada, Norwegia, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwecja, Wenezuela, Wielka Brytania, Włochy.
 • IRPF, Międzynarodową Fundacją ds. Nieruchomości 
 • NAR ( USA),
 • Instytut CCIM z Chicago, ukończenie szkolenia upoważnia do ubiegania się o międzynarodowy tytuł – Dyplomowany Specjalista Komercyjnych Inwestycji na Rynku Nieruchomości
 • Europejska Rada Nieruchomości (CEPI), organizacji zrzeszająca organizacje i stowarzyszenia zawodowe z państw członkowskich Unii Europejskiej
 • IREM Instytut Zarządzania Nieruchomościami z Chicago
Wspieramy i projektujemy prace na rzecz środowiska zawodowego oraz inicjatywy ogólnokrajowe, w tym:
 • Fagora – krajowy portal ofert nieruchomości
 • Karta Praw Klienta – dbałość o prawa Konsumenta
 • System Jakości PFRN Expert – system jakości obsługi klienta
 
SPON Pomorza i Kujaw jest otwarte na środowisko zawodowe i przyjmuje w swoje szeregi wszystkich, którzy spełniają niezbędne ustawowe kryteria oraz są zainteresowane działalnością społeczną.

SPON Pomorza i kujaw W LICZBACH:

0
LAT DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
0
KADENCJI W ORGANACH STATUTOWYCH PFRN
0
PRZEPROWADZONYCH KURSÓW I SZKOLEŃ
0
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA
Prowadzisz działalność związaną z obrotem nieruchomościami?
Chcesz zostać profesjonalistą z praktyczną wiedzą o nieruchomościach?
DOŁĄCZ DO NAS
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.