85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

USTAWY (PRAWO)

W tym dziale umieszczamy źródła prawa oraz wykaz większości aktów prawnych związanych z rynkiem nieruchomości, przydatnych w codziennej pracy pośrednika. Mamy nadzieję że Państwo znajdą tu przydatne informacje, które pomogą w poznaniu mechanizmów tego rynku oraz jego złożonych zagadnień prawnych. Teksty wybranych ustaw i rozporządzeń zamieszczane będą w miarę naszych możliwości. Niektóre teksty ustaw są tekstami ujednoliconymi „roboczo” – SPONPK nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie powyższych tekstów ustaw.

 

 Ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.uj. na dn. 10.04.2010)
 Rzoporządzenie MF z dn.23.12.09 w sprawie kas rejestrujących …
 Rozporządzenie MI z dn.15.02.08 w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych …
 Rozporządzenie MI z dn.01.04.09 zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień …
 Rozporządzenie MI z dn.11.01.08 w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej
 Rozporządzenie MI z dn.17.04.08 w sprawie doskonalenia zawodowego …

 

 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.uj. na dn. 01.12.2009)
 Ustawa o ochronie danych osobowych (t.uj. na dn. 07.03.2011)
 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (t.uj. na dn. 07.05.2011)
 Ustawa o świadczeniu usług
 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów… (t.uj. na dn. 18.12.2011)
 Ustawa o cenach (t.uj. na dn. 01.01.2012)

 

 Kodeks cywilny (t.uj. na dn. 23.10.2011)
 Kodeks spółek handlowych (t.uj. na dn. 27.10.2011)

 

 Ustawa o ochronie praw lokatorów… (t.uj. na dn. 16.11.2011)
 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (t.uj. na dn. 28.04.2012)
 Ustawa o własności lokali (t.uj. na dzień 22.09.2004)
 Ustawa prawo budowlane (t.uj. na dn. 1.07.2012)
 Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu… (t.uj. na dn. 29.04.2012)
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.