85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

ORGANY STATUTOWE STOWARZYSZENIA

Organy statutowe STOWARZYSZENIa
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat organów statutowych Stowarzyszenia SPONPK. W każdym stowarzyszeniu muszą zostać wyodrębnione trzy organy statutowe: walne zebranie członków, zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej, najczęściej nazywany komisją rewizyjną. Wymaga tego ustawa Prawo o stowarzyszeniach. SPON Pomorza i Kujaw działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowieniami statutu stowarzyszenia.
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie członków,
  • Zarząd,  
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Koleżeński.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Zarząd Stowarzyszenia:
KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:
SĄD KOLEŻEŃSKI STOWARZYSZENIA
Sąd Koleżeński Stowarzyszenia:
PEŁNOMOCNICY STOWARZYSZENIA
Pełnomocnicy Stowarzyszenia:
STATUT I REGULAMINY STOWARZYSZENIa
AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY
Zapraszamy do zapoznania się ze statutem, regulaminem oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi  naszego Stowarzyszenia. Poniższe dokumenty są zbiorem przepisów, które regulują strukturę, zadania, cele oraz sposób działania Stowarzyszenia. Załączone pliki są w formacie pdf.

STATUT STOWARZYSZENIA

REGULAMIN STOWARZYSZENIA

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Regulamin działania Komisji MLS

Regulamin Kapituły Stowarzyszenia

Kodeks Etyki pośredników i zarządców

MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI?
Zapraszamy Państwa do kontaktu, odpowiemy na wszelkie pytania, sugestie czy wątpliwości oraz udzielimy informacji na temat Stowarzyszenia.
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.