85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

JAK UZYSKAĆ LICENCJĘ

wzory-licencji
SPON POMORZA I KUJAW

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

Zasady uzyskiwania licencji
od dnia 01.01.2014 roku

Zasady uzyskiwania licencji
do dnia 31.12.2013 roku

EDUKACJA W STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie, zgodnie ze swoim statutem, od wielu lat szkoli, dokształca i pomaga naszym słuchaczom w rozwoju swojej kariery zawodowej. Wysoki poziom nauczania zapewnia  kadra uznanych wykładowców z dużą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży. Pozostawiamy również do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych pracowników oraz doradców, którzy odpowiedzą na każde pytanie, dotyczące naszej oferty szkoleniowej.

Naszym atutem  jest wieloletnie doświadczenie, umiejętności organizacyjne oraz wysoki poziom wiedzy naszych wykładowców, co przekłada się na pozyskanie wiedzy przez naszych absolwentów i ich przygotowanie do działalności zawodowej. Realizacja wszystkich kursów i szkoleń odbywa się w systemie weekendowym (nauka hybrydowa, stacjonarnie i online). Absolwenci naszych  kursów otrzymują możliwość konsultacji oraz uczestnictwa w innych szkoleniach po atrakcyjnych, promocyjnych cenach, co znacznie ułatwia możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji i dostosowywania ich do potrzeb własnych oraz potrzeb pracodawcy. Opłata za kursy oraz szkolenia obejmuje materiały dydaktyczne, konspekty, egzaminy wewnętrzne, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy.

Kursy przeznaczone są dla osób, zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomości, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, jak również dla wszystkich, którzy rozglądają się za pracą w  charakterze agenta nieruchomości. Nasze kursy przyczynią się do uzyskania zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych informacji na temat organizacji i obsługi firmy. Pozwoli zadbać o przejrzyste konstruowanie opisu nieruchomości i skuteczne promowanie ich w Internecie. W zakresie programowym kurs dla agenta nieruchomości przewiduje podstawowe informacje o wycenie i zarządzaniu nieruchomościami.

Oferujemy kursy są dla:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • właścicieli firm
 • asystentów pośredników w obrocie nieruchomościami
 • pracowników Agencji Nieruchomości,
 • osób posiadających średnie wykształcenie,
 • osób chcących podjąć pracę w branży obrotu nieruchomościami.

Celem kursu jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości i przygotowanie do uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.

Korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie wiedzy umożliwiającej zdobycie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości PFRN,
 • przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy,
 • otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego doradztwa rynku nieruchomości.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszych kursach.

KURSY: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę, egzekwowanie i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług, kwalifikacji zawodowych pośredników i zarządców nieruchomości, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację osób i środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z wykonywaniem zawodów: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości.

WIARYGODNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE
Dzięki dużemu doświadczeniu Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność z dużą starannością i poczuciem odpowiedzialności, zgodnie z wysokimi standardami branży nieruchomości.
WSPÓŁPRACUJĄCY SPECJALIŚCI
Naszym celem jest rzetelna oraz sprawna obsługa na najwyższym poziomie, dlatego współpracujemy ze specjalistami, w skład których wchodzą doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi i in.
WYKSZTAŁCONA KADRA
Na sukces Stowarzyszenia składa się wiarygodność, solidność i dokładność w wykonywaniu wszystkich czynności, czego gwarantem jest zespół doświadczonych ekspertów.
WYSOKIE STANDARDY
W Stowarzyszeniu obowiązuje wysoki standard pracy, który pozwala na efektywną, bardzo sprawną i profesjonalną realizację potrzeb naszych Członków a także Kursantów.
Od 1 stycznia 2014 roku istotnie zmieniły się przepisy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa i zarządzania oraz wymogi dla osób, które mogą wykonywać czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.
Dotychczasowe wymogi zostały zniesione, co oznacza, że usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami będzie mógł wykonywać każdy.
 
Jak zatem sprawdzić kompetencje osoby, u której zamawiamy usługę?
 
Polska Federacja Rynku Nieruchomości wprowadziła system potwierdzania kwalifikacji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, w ramach którego uruchamia Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców nieruchomości PFRN.
W rejestrze znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o osobach świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Każdy profesjonalista figurujący w rejestrze to osoba, która wykazała się odpowiednim kwalifikacjami, na postawie których otrzymała Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządcy Nieruchomości PFRN.
NADAWANIE LICENCJI POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Zasady uzyskiwania licencji od dnia 01.01.2014 roku

W związku z likwidacją od 1 stycznia 2014 państwowych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości informujemy, że Polska Federacja Rynku Nieruchomości wprowadza system nadawania licencji zawodowych dla tych zawodów.

 
Od 1 stycznia 2014 roku PFRN będzie nadawać:
 • Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
 • Licencję Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
 
Osoby, które uzyskają licencję będą mogły posługiwać się tytułami, odpowiednio: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządca Nieruchomości PFRN. Tytuły zawodów są zastrzeżone przez PFRN w Urzędzie Patentowym.
 
Uzyskanie licencji jest dobrowolne. System licencjonowania PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami.
 
JAK MOŻNA UZYSKAĆ O LICENCJĘ
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawa jest osobom, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie.
 
POSIADASZ PAŃSTWOWĄ LICENCJĘ POŚREDNIKA LUB ZARZĄDCY:
Osobom posiadającym licencję zawodową uprawniającą do wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami, nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest po złożeniu wniosku w formie elektronicznej. Rejestracja odbywa się  na stronie REJESTR.PFRN.PL, który został uruchomiony w II połowie grudnia 2013 roku. Osoby te otrzymają licencję Pośrednika/Zarządcy PFRN z takim samym numerem, z jakim mają nadaną państwową licencję. Licencja będzie do pobrania z rejestru po zalogowaniu.
 
JESTEŚ NOWĄ OSOBĄ WCHODZĄCĄ DO ZAWODU:
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest osobom nie posiadającym licencji zawodowej, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie, oraz:
 • Odbędą zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Kurs Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kurs Zarządcy Nieruchomości, prowadzony zgodnie z minimum programowym zatwierdzonym przez Polską Federację Rynku Nieruchomości;
 • Złożą egzamin przeprowadzany przez organizatora Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Kursu Zarządcy Nieruchomości, zakończony wynikiem pozytywnym.
 • Złożą wniosek w formie elektronicznej o nadanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami/Licencji Zarządcy Nieruchomości PFRN na stronie: rejestr.pfrn.pl;
 
UKOŃCZYŁEŚ STUDIA I ZALICZYŁEŚ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 
Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, przy czym studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku i zakończyły nie później niż w 2013 roku oraz odbyły i zaliczyły praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą uzyskać licencję odpowiednio pośrednika lub zarządcy PFRN bez konieczności ukończenia kursu i zdania egzaminu. Muszą zgłosić się do Stowarzyszenia i przedstawić stosowne dokumenty zaświadczające powyższe, czyli dyplom ukończenia studiów oraz dziennik praktyk, w którym zatwierdzono odbytą praktykę zawodową.  
 
UKOŃCZYŁEŚ STUDIA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 
Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o najbliższym terminie egzaminu.
 
lub
 
Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: „Pośrednik w obrocie Nieruchomościami” lub „Zarządca Nieruchomości” roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o najbliższym terminie egzaminu.
 
 
CENTRALNY REJESTR POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI:
PFRN uruchomił na stronie internetowej Centralny Rejestr składający się z rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz Zarządców Nieruchomości. W rejestrze figurują osoby, które uzyskały licencję PFRN. Każda osoba z licencją PFRN będzie miała swoje konto w rejestrze ze swoimi danymi, którymi będzie mogła zarządzać.  Profil osobowy będzie zawierać szereg danych o profesjonaliście, tak, aby klient korzystający z usług mógł uzyskać jak najwięcej interesujących go informacji na temat osoby, której zamierza powierzyć wykonanie usługi. Oprócz danych kontaktowych będzie możliwość zamieszczenia zdjęcia, opisu działalności, informacji na temat ubezpieczenia czy informacji na temat odbytych szkoleń. Zachęcamy Państwa do profesjonalnego uzupełniania danych o sobie w rejestrze PFRN. 
 
OKRES WAŻNOŚCI:
Licencja Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN/Zarządcy Nieruchomości PFRN nadawana jest na okres trzech lat, od dnia wpisu do Rejestru. Po tym okresie należy odnowić licencję, żeby figurować w Centralnym Rejestrze Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
Licencje będą odnawiane za pośrednictwem Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN. Przedłużanie terminu licencji ma na celu przede wszystkim aktualizację i prezentowanie w rejestrze osób, które faktycznie pracują w zawodzie.
 
KOSZTY:
Każda osoba, która wypełni wniosek na stronie rejestr.pfrn.pl o uzyskanie licencji pośrednika czy zarządcy nieruchomości będzie mogła ze swojego profilu wydrukować bezpłatnie licencję, którą będzie można pobrać w pliku PDF. 
Dla osób zainteresowanych otrzymaniem licencji w formie papierowej, na eleganckim papierze z hologramem PFRN będzie taka możliwość po złożeniu przez nie zamówienia z poziomu swojego profilu osobowego w rejestrze.
Każda osoba, będzie mogła również zamówić pieczątkę Pośrednika lub Zarządcy PFRN.
 
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU:
Zapraszamy do udziału w kursie „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami”, „Zarządca Nieruchomości” uprawniającym do zdobycia licencji PFRN.
Programy powstały na bazie profili kompetencyjnych opracowanych przez Europejską Radę Nieruchomości – CEPI z siedzibą w Brukseli.
Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik. Będziemy wskazywać również przepisy prawne, których znajomość ułatwi pracę na rynku nieruchomości jak również polecimy fachową literaturę.
 
Szczegółowe informacje o kursach [ KURSY NA LICENCJĘ ]  

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl

Zasady uzyskiwania licencji do dnia 31.12.2013 roku
Od 1 stycznia 2008 roku osoby z wyższym wykształceniem, ukończonymi studiami podyplomowymi oraz praktyką zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami mogą otrzymać licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości bez konieczności złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.
Tego dnia weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21.08.97 roku o gospodarce nieruchomościami w części dotyczącej wykonywania działalności zawodowej w dziedzinie gospodarki nieruchomościami. Nowelizacja ta zmieniła m.in. wymogi, które muszą spełnić osoby ubiegające się o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Osoby spełniające wymogi określone w art. 182 ust 1 i art. 187 ust. 1 mogą otrzymać licencję zawodową odpowiednio w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami bez konieczności przystąpienia do egzaminu.
W tym celu kandydat powinien złożyć do Ministra Infrastruktury wniosek o nadanie licencji zawodowej. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej ministerstwa. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1 i 187 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz dwa zdjęcia i dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Złożone wnioski będą podlegały rozpatrzeniu przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną, powołaną przez ministra, która w tym przypadku będzie przeprowadzała postępowanie jednoetapowo, bez udziału kandydata.
Warunki do spełnienia:
Wymogi stawiane kandydatowi na pośrednika określa ustawa o gospodarce nieruchomościami Zgodnie z nią ubiegający się o licencję musi:
 • być niekarany (za przestępstwa wymienione w ustawie),
 • mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,
 • posiadać wykształcenie wyższe (I stopnia),
 • mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 • odbyć praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa i zarządzania prowadzi w regionie kilka uczelni (m.in. WSGN). Praktyki zawodowe można odbyć indywidualnie w biurze oraz w formie zorganizowanej. Należy tutaj nadmienić, że w swoim rozporządzeniu Minister Infrastruktury określił wymogi jakie muszą spełniać zarówno prowadzący praktyki jak i osoba uprawniona. Najstarszym na polskim rynku organizatorem praktyk jest Polska Federacja Rynku Nieruchomości, której członkiem z regionu kujawsko-pomorskiego jest SPON Pomorza i Kujaw.
Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
PDF Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst ujednolicowny – stan prawny styczeń 2012)
PDF Rozporządzenie M.I. z dn. 15-02-08 w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych …
PDF Rozporządzenie MI z dn.01.04.09 zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień …
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.