85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

KURSY SPECJALISTYCZNE

szkolenia
SPON POMORZA I KUJAW

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

KURSY SPECJALISTYCZNE

dla PośrednikÓW w obrocie nieruchomościami

KURSY SPECJALISTYCZNE

DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
EDUKACJA W STOWARZYSZENIU

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, umiejętności organizacyjne oraz wysoki poziom wiedzy naszych wykładowców, co przekłada się na pozyskanie wiedzy przez naszych absolwentów i ich przygotowanie do działalności zawodowej. Realizacja wszystkich kursów i szkoleń odbywa się w systemie hybrydowym (stacjonarnie i online). Opłata za kursy oraz szkolenia obejmuje materiały dydaktyczne, konspekty, egzaminy wewnętrzne, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy. Kursy przeznaczone są dla osób, zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomości i zarządzaniem nieruchomościami, które chcą poszerzyć swoją wiedzę. Celem kursów jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę, egzekwowanie i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług, kwalifikacji zawodowych pośredników i zarządców nieruchomości, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację osób i środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z wykonywaniem zawodów: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości.

WIARYGODNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE
Dzięki dużemu doświadczeniu Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność z dużą starannością i poczuciem odpowiedzialności, zgodnie z wysokimi standardami branży nieruchomości.
WSPÓŁPRACUJĄCY SPECJALIŚCI
Naszym celem jest rzetelna oraz sprawna obsługa na najwyższym poziomie, dlatego współpracujemy ze specjalistami, w skład których wchodzą doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi i in.
WYKSZTAŁCONA KADRA
Na sukces Stowarzyszenia składa się wiarygodność, solidność i dokładność w wykonywaniu wszystkich czynności, czego gwarantem jest zespół doświadczonych ekspertów.
WYSOKIE STANDARDY
W Stowarzyszeniu obowiązuje wysoki standard pracy, który pozwala na efektywną, bardzo sprawną i profesjonalną realizację potrzeb naszych Członków a także Kursantów.
KURSY I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
SPON Pomorza i Kujaw prowadzi rekrutację na specjalistyczne kursy dla Pośredników w obrocie nieruchomościami oraz Zarządców Nieruchomości, które będą realizowane w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

Każdy uczestnik kursu otrzyma specjalistyczną wiedzę z danego zakresu. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy kurs określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Uczestnicy pozyskają specjalistyczne i szczegółowe umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących omawianych zagadnień. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

 • Jak uzyskać tytuł Specjalisty PFRN [ zobacz tutaj ] 
 • Regulamin nadawania tytułu Specjalisty PFRN [ zobacz tutaj ]
 

UWAGA: Kursy specjalistyczne będą organizowane cyklicznie, maksymalnie jedna – dwie specjalizacje w ciągu roku oraz w miarę zapotrzebowania.

kursy_specjalistyczne
SPECJALISTYCZNA WIEDZA
O NIERUCHOMOŚCIACH
potwierdzona europejskim certyfikatem
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszych kursach.
Kursy specjalistyczne
DLA Pośredników w obrocie nieruchomościami
Kurs specjalistyczny z zakresu zarządzania najmem lokali mieszkalnych

Każdy uczestnik kursu otrzyma specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania najmem lokali mieszkalnych. Uczestnicy pozyskają specjalistyczne i szczegółowe umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących omawianych zagadnień. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia praktyczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny zarządzać najmem. Uwaga – szkolenie nie obejmuje (ze względu na całkowicie inną specyfikę) zarządzania najmem krótkoterminowym.

L.p.Tematy – zagadnienia
(minimum programowe)
Liczba godz.
IPodstawy prawne zarządzania najmem8
IIPodstawy prawne najmu16
IIIZakres czynności12
 Razem36

 

Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty w danym zakresie – wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

 • program skupia się wokół specjalistycznych tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu
 • precyzuje umiejętności jakie pozyska każdy uczestnik kursu
 • składa się z części wykładowej (60%) i ćwiczeniowej/praktycznej (40%)
 • wskazuje literaturę oraz prezentuje zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego
 
PROWADZĄCY – WYKŁADOWCY:
szymon-sedek
SZYMON SĘDEK

Z wykształcenia prawnik (były sędzia, aktualnie adwokat), od 1990 roku działa na rynku nieruchomości. Wspólnik firmy zarządzającej nieruchomościami w trójmieście. Współzałożyciel pierwszego w Polsce stowarzyszenia pośredników (SPPON) i pierwszy Prezydent PFRN. Był konsultantem Wschodnioeuropejskiej Fundacji Nieruchomości (USA), USAID i Urban Institute (USA). Jest członkiem sekcji międzynarodowej National Associations of Realtors i FIABCI. W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Przewodniczący Komisji Prawnej od wielu lat. Przewodniczący kapituły PFRN. Uznany specjalista i wykładowca z zakresu problematyki prawnej pośrednictwa i zarządzania, autor licznych publikacji.

dobrowolski-piotr
PIOTR DOBROWOLSKI

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sadowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Negocjuje i projektuję umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuję się w szczególności.

leszek-hardek-kwadrat
LESZEK A. HARDEK

Doradca, ENF, Pośrednik i zarządca nieruchomości, na rynku nieruchomości od początku lat dziewięćdziesiątych. Zawodowo zarządzaniem najmem lokali mieszkalnych zajmuje się od 1998 roku, a prywatnie od połowy lat 90-tych. Autor artykułów i opracowań związanych z zawodem pośrednika i zarządcy, lokalnego oraz regionalnego rynku nieruchomości do prasy lokalnej i specjalistycznej. Wykładowca na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami od 1999 r. i warsztatach zawodowych od 2001 r. oraz na studiach wyższych i podyplomowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania. W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, m.in. Prezydent PFRN w latach 2012 – 2016. Aktualnie m.in. Pełnomocnik PFRN ds. Centralnego Rejestru oraz przewodniczący Kapituły im. Jerzego Kląskały.

Malgorzata-Szulczewska
Małgorzata Szulczewska
Absolwentka Ubezpieczeń gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Filologii rosyjskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Broker ubezpieczeniowy, od 2017 r. Wiceprezes Zarządu w SAGA Brokers Sp. z o.o. – firmie od lat specjalizującej się w ubezpieczeniach różnych grup zawodowych, która pośredników i zarządców obsługuje od początku lat 90-tych, obecnie w liczbie kilku tysięcy podmiotów rocznie. Specjalizuje się w tworzeniu i obsłudze branżowych programów ubezpieczeniowych, również w zakresie likwidacji szkód, prowadzi szkolenia, portale edukacyjne, publikuje opracowania z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Terminy zajęć:
Zajęcia będą odbywać się w weekendy  (sobota-niedziela) w systemie hybrydowym (stacjonarnie i online do wyboru).
Wymagana minimalna liczba chętnych 15 osób.

Miejsce zajęć i planowany termin rozpoczęcia:

 • Bydgoszcz, ul. Batorego 2 (siedziba stowarzyszenia) lub online.
 • Rozpoczęcie (pierwsze zajęcia): 4 września 2021, godz. 9.00
Harmonogram zajęć:
 • 4-5.09.2021 (sobota/niedziela  godz. 9.00 – 16.00) zajęcia
 • 11-12.09.2021 (sobota/niedziela  godz. 9.00– 16.00) zajęcia
 • 18.09.2021 (sobota godz. 9.00 – 14.00) zajęcia
 • 19.09.2021 (niedziela godz. 11.00 – 11.30) egzamin

Koszt :

 • 980 zł (lub)
 • 2 x 550 zł (płatność w dwóch ratach – I rata płatna przed rozpoczęciem, II rata płatna w połowie kursu)

Jednocześnie informujemy, że przesłanie wniosku (podanie danych) jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi [ zasady przetwarzania danych osobowych ].

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w kursie  należy przesłać wypełniony formularz zgłoszenia elektroniczny (online) lub tradycyjny. Ponadto w momencie zgłoszenia należy wnieść opłatę za szkolenie na konto bankowe Stowarzyszenia podane w formularzu zgłoszeniowym.

Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl

Wypełnij wszystkie pola, dołącz plik – skan potwierdzenia opłaty za kurs

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA

  KURS SPECJALISTYCZNY zarządzania najmem lokali mieszkaniowych
  dla pośredników

  Proszę wypełnić i wysłać formularz oraz przesłać dowód opłaty.

  SPON Pomorza i Kujaw 85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
  tel./fax. (+48) 52 321 09 75  tel. gsm. (+48) 600 99 44 98
  e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
  Bank: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
  Konto: 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003

  DANE UCZESTNIKA:
  IMIĘ I NAZWISKO
  TELEFON
  E-MAIL
  IMIONA RODZICÓW
  PESEL
  NUMER LICENCJI ZARZĄDCY / POŚREDNIKA

  ADRES:
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU

  DANE FIRMY (do rachunku):
  NAZWA FIRMY
  NIP
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU
  SPOSÓB UCZESTNICTWA W KURSIE (MOŻNA WYBRAĆ OBYDWA):

  OPŁATA ZA JEDEN KURS (WRAZ Z EGZAMINEM):

  KOSZT EGZAMINU W DRUGIM (INNYM – POZA KURSEM) TERMINIE LUB POPRAWKOWEGO: 200 ZŁ

  WARUNKI REZYGNACJI: rezygnacja tylko w formie pisemnej.
  na 31 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wysokości 100%
  na 21-30 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 30%
  na 15-20 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 60%

  Brak pisemnej rezygnacji na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  Brak wpłaty nie oznacza rezygnacji z kursu.

  UWAGA:
  1. Koszt wydania duplikatu zaświadczenia lub zaświadczenia „wewnętrznego” (organizatora) wynosi 50 zł.
  2. SPON Pomorza i Kujaw nie jest płatnikiem podatku VAT.


  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi. Administratorem danych osobowych (ADO) jest SPON Pomorza i Kujaw.

  Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z polityką prywatności [ Polityka prywatności i cookies ] oraz spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO w celach marketingowych.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury (rachunku) na podany powyżej adres e-mail.

  Przyjmuję do wiadomości, że treść materiałów przekazanych w ramach szkolenia stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a autorskie prawa osobiste i majątkowe do nich przysługują ich autorom. Materiały mogą być wykorzystane jedynie w celu edukacyjnym, w związku z uczestnictwem w szkoleniu. Zabronione jest kopiowanie materiałów tak w całości, jak i części przekazywanie ich innym osobom czy wykorzystywanie we własnej działalności, a nagrywanie lub fotografowanie szkolenia dozwolone jest wyłącznie za zgodą prowadzącego.

  Tak, oświadczam, że akceptuję zasady organizacji kursu:

  WIADOMOŚĆ
  Dodaj załącznik

  formularz zgłoszenia na kurs

  PROGRAM KURSU (minimum programowe)

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  Kursy specjalistyczne
  DLA ZARZĄDCÓW nieruchomości
  Kurs specjalistyczny z zakresu zarządzania najmem lokali mieszkalnych

  Każdy uczestnik kursu otrzyma specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania najmem lokali mieszkalnych. Uczestnicy pozyskają specjalistyczne i szczegółowe umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących omawianych zagadnień. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia praktyczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny zarządzać najmem. Uwaga – szkolenie nie obejmuje (ze względu na całkowicie inną specyfikę) zarządzania najmem krótkoterminowym.

  L.p.Tematy – zagadnienia
  (minimum programowe)
  Liczba godz.
  IPodstawy prawne zarządzania najmem8
  IIPodstawy prawne najmu16
  IIIZakres czynności12
   Razem36

   

  Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty w danym zakresie – wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN.

  Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

  • program skupia się wokół specjalistycznych tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu
  • precyzuje umiejętności jakie pozyska każdy uczestnik kursu
  • składa się z części wykładowej (60%) i ćwiczeniowej/praktycznej (40%)
  • wskazuje literaturę oraz prezentuje zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego
   
  PROWADZĄCY – WYKŁADOWCY:
  szymon-sedek
  SZYMON SĘDEK

  Z wykształcenia prawnik (były sędzia, aktualnie adwokat), od 1990 roku działa na rynku nieruchomości. Wspólnik firmy zarządzającej nieruchomościami w trójmieście. Współzałożyciel pierwszego w Polsce stowarzyszenia pośredników (SPPON) i pierwszy Prezydent PFRN. Był konsultantem Wschodnioeuropejskiej Fundacji Nieruchomości (USA), USAID i Urban Institute (USA). Jest członkiem sekcji międzynarodowej National Associations of Realtors i FIABCI. W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Przewodniczący Komisji Prawnej od wielu lat. Przewodniczący kapituły PFRN. Uznany specjalista i wykładowca z zakresu problematyki prawnej pośrednictwa i zarządzania, autor licznych publikacji.

  dobrowolski-piotr
  PIOTR DOBROWOLSKI

  Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sadowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Negocjuje i projektuję umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuję się w szczególności.

  leszek-hardek-kwadrat
  LESZEK A. HARDEK

  Doradca, ENF, Pośrednik i zarządca nieruchomości, na rynku nieruchomości od początku lat dziewięćdziesiątych. Zawodowo zarządzaniem najmem lokali mieszkalnych zajmuje się od 1998 roku, a prywatnie od połowy lat 90-tych. Autor artykułów i opracowań związanych z zawodem pośrednika i zarządcy, lokalnego oraz regionalnego rynku nieruchomości do prasy lokalnej i specjalistycznej. Wykładowca na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami od 1999 r. i warsztatach zawodowych od 2001 r. oraz na studiach wyższych i podyplomowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania. W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, m.in. Prezydent PFRN w latach 2012 – 2016. Aktualnie m.in. Pełnomocnik PFRN ds. Centralnego Rejestru oraz przewodniczący Kapituły im. Jerzego Kląskały.

  Malgorzata-Szulczewska
  Małgorzata Szulczewska
  Absolwentka Ubezpieczeń gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Filologii rosyjskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Broker ubezpieczeniowy, od 2017 r. Wiceprezes Zarządu w SAGA Brokers Sp. z o.o. – firmie od lat specjalizującej się w ubezpieczeniach różnych grup zawodowych, która pośredników i zarządców obsługuje od początku lat 90-tych, obecnie w liczbie kilku tysięcy podmiotów rocznie. Specjalizuje się w tworzeniu i obsłudze branżowych programów ubezpieczeniowych, również w zakresie likwidacji szkód, prowadzi szkolenia, portale edukacyjne, publikuje opracowania z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

  Terminy zajęć:
  Zajęcia będą odbywać się w weekendy  (sobota-niedziela) w systemie hybrydowym (stacjonarnie i online do wyboru).
  Wymagana minimalna liczba chętnych 15 osób.

  Miejsce zajęć i planowany termin rozpoczęcia:

  • Bydgoszcz, ul. Batorego 2 (siedziba stowarzyszenia) lub online.
  • Rozpoczęcie (pierwsze zajęcia): 4 września 2021, godz. 9.00
  Harmonogram zajęć:
  • 4-5.09.2021 (sobota/niedziela  godz. 9.00 – 16.00) zajęcia
  • 11-12.09.2021 (sobota/niedziela  godz. 9.00– 16.00) zajęcia
  • 18.09.2021 (sobota godz. 9.00 – 14.00) zajęcia
  • 19.09.2021 (niedziela godz. 11.00 – 11.30) egzamin

  Koszt :

  • 980 zł (lub)
  • 2 x 550 zł  (płatność w dwóch ratach  –  I rata płatna przed rozpoczęciem, II rata płatna w połowie kursu)

  Jednocześnie informujemy, że przesłanie wniosku (podanie danych) jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi [ zasady przetwarzania danych osobowych ].

  Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl

  Jak się zapisać?

  Aby wziąć udział w kursie kandydat musi dostarczyć następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o ochronie danych osobowych, kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego. Ponadto w momencie zgłoszenia należy wnieść opłatę administracyjną na konto bankowe Stowarzyszenia podane w formularzu zgłoszeniowym.
  Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl

  Wypełnij wszystkie pola, dołącz plik – skan potwierdzenia opłaty za kurs

   FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   KURS SPECJALISTYCZNY zarządzania najmem lokali mieszkaniowych
   dla zarządcy

   Proszę wypełnić i wysłać formularz oraz przesłać dowód opłaty.

   SPON Pomorza i Kujaw 85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
   tel./fax. (+48) 52 321 09 75  tel. gsm. (+48) 600 99 44 98
   e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
   Bank: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
   Konto: 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003

   DANE UCZESTNIKA:
   IMIĘ I NAZWISKO
   TELEFON
   E-MAIL
   IMIONA RODZICÓW
   PESEL
   NUMER LICENCJI ZARZĄDCY / POŚREDNIKA

   ADRES:
   KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
   ULICA I NR DOMU

   DANE FIRMY (do rachunku):
   NAZWA FIRMY
   NIP
   KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
   ULICA I NR DOMU
   SPOSÓB UCZESTNICTWA W KURSIE (MOŻNA WYBRAĆ OBYDWA):

   OPŁATA ZA JEDEN KURS (WRAZ Z EGZAMINEM):

   KOSZT EGZAMINU W DRUGIM (INNYM – POZA KURSEM) TERMINIE LUB POPRAWKOWEGO: 200 ZŁ

   WARUNKI REZYGNACJI: rezygnacja tylko w formie pisemnej.
   na 31 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wysokości 100%
   na 21-30 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 30%
   na 15-20 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 60%

   Brak pisemnej rezygnacji na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
   Brak wpłaty nie oznacza rezygnacji z kursu.

   UWAGA:
   1. Koszt wydania duplikatu zaświadczenia lub zaświadczenia „wewnętrznego” (organizatora) wynosi 50 zł.
   2. SPON Pomorza i Kujaw nie jest płatnikiem podatku VAT.


   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi. Administratorem danych osobowych (ADO) jest SPON Pomorza i Kujaw.

   Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z polityką prywatności [ Polityka prywatności i cookies ] i jednocześnie spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na przesłanie faktury (rachunku) na podany powyżej adres e-mail.

   Przyjmuję do wiadomości, że treść materiałów przekazanych w ramach szkolenia stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a autorskie prawa osobiste i majątkowe do nich przysługują ich autorom. Materiały mogą być wykorzystane jedynie w celu edukacyjnym, w związku z uczestnictwem w szkoleniu. Zabronione jest kopiowanie materiałów tak w całości, jak i części przekazywanie ich innym osobom czy wykorzystywanie we własnej działalności, a nagrywanie lub fotografowanie szkolenia dozwolone jest wyłącznie za zgodą prowadzącego.

   Tak, oświadczam, że akceptuję zasady organizacji kursu:

   WIADOMOŚĆ
   Dodaj załącznik

   formularz zgłoszenia na kurs

   PROGRAM KURSU (minimum programowe)

   HARMONOGRAM ZAJĘĆ

   PLANOWANE KURSY

   W miarę zapotrzebowania Stowarzyszenie planuje zorganizować dodatkowe kursy specjalistyczne:

   • Kurs specjalistyczny z zakresu sprzedaży mieszkań
   • Kurs specjalistyczny z zakresu najmu nieruchomości mieszkalnych

   Aktualnie nie jest prowadzona rekrutacja na w/w kursy.

   Jeśli jesteście Państwo zainteresowani którymś z w/w kursów lub macie dodatkowe pytania prosimy o zgłoszenie na adres e-mail: poczta@sponpk.kip.pl

    

   Polityka prywatności i cookies
   Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.