85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

KURSY SPECJALISTYCZNE

szkolenia
SPON POMORZA I KUJAW

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

KURSY SPECJALISTYCZNE

dla PośrednikÓW w obrocie nieruchomościami

KURSY SPECJALISTYCZNE

DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
EDUKACJA W STOWARZYSZENIU

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, umiejętności organizacyjne, wysoki poziom wiedzy naszych wykładowców poparty wieloletnią praktyką, co przekłada się na pozyskanie wiedzy przez naszych absolwentów i ich przygotowanie do działalności zawodowej. Realizacja wszystkich kursów i szkoleń odbywa się w systemie hybrydowym (stacjonarnie i online). Opłata za kursy oraz szkolenia obejmuje materiały dydaktyczne, konspekty, egzaminy wewnętrzne, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy i poczęstunek. Kursy przeznaczone są nie tylko dla osób, zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomościami czy zarządzaniem nieruchomościami, ale również dla tych, którzy robią to prywatnie we własnym imieniu, które chcą poszerzyć swoją wiedzę. Celem kursów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej rynku nieruchomości.

WIARYGODNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE
Dzięki dużemu doświadczeniu Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność z dużą starannością i poczuciem odpowiedzialności, zgodnie z wysokimi standardami branży nieruchomości.
WSPÓŁPRACUJĄCY SPECJALIŚCI
Naszym celem jest rzetelna oraz sprawna obsługa na najwyższym poziomie, dlatego współpracujemy ze specjalistami, w skład których wchodzą doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi i in.
WYKSZTAŁCONA KADRA
Na sukces Stowarzyszenia składa się wiarygodność, solidność i dokładność w wykonywaniu wszystkich czynności, czego gwarantem jest zespół doświadczonych ekspertów.
WYSOKIE STANDARDY
W Stowarzyszeniu obowiązuje wysoki standard pracy, który pozwala na efektywną, bardzo sprawną i profesjonalną realizację potrzeb naszych Członków a także Kursantów.
KURSY I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
SPON Pomorza i Kujaw prowadzi rekrutację na specjalistyczne kursy dla Pośredników w obrocie nieruchomościami oraz Zarządców Nieruchomości, które będą realizowane w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Każdy uczestnik kursu otrzyma specjalistyczną wiedzę z danego zakresu. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy kurs określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.

Uczestnicy pozyskają specjalistyczne i szczegółowe umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących omawianych zagadnień. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

 • Jak uzyskać tytuł Specjalisty PFRN [ zobacz tutaj ] 
 • Regulamin nadawania tytułu Specjalisty PFRN [ zobacz tutaj ]
 

UWAGA: Kursy specjalistyczne będą organizowane cyklicznie, maksymalnie jedna – dwie specjalizacje w ciągu roku oraz w miarę zapotrzebowania.

kursy_specjalistyczne
SPECJALISTYCZNA WIEDZA
O NIERUCHOMOŚCIACH
potwierdzona europejskim certyfikatem
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszych kursach.
Kursy specjalistyczny
NAJEM i ZARZĄDZANIE NAJMEM LOKALI MIESZKALNYCH
(DWIE SPECJALIZACJE W JEDNYM KURSIE)
Pierwszy i jedyny taki projekt (kurs) w Polsce
dwa kursy w cenie jednego

Każdy uczestnik kursu otrzyma specjalistyczną wiedzę z zakresu najmu i zarządzania najmem lokali mieszkalnych. Uczestnicy pozyskają specjalistyczne i szczegółowe umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących omawianych zagadnień. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia praktyczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny wynajmować i zarządzać najmem lokali mieszkalnych. 

L.p.Tematy – zagadnienia
(minimum programowe)
Liczba godz.
IPodstawy prawne zarządzania najmem8
IIPodstawy prawne najmu24
IIIZakres czynności i ubezpieczenie16
 Razem48

 

 

Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty w dwóch specjalizacjach – wpisaniem do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN.

Uwaga – szkolenie nie obejmuje (ze względu na całkowicie inną specyfikę) najmu i zarządzania najmem krótkoterminowym. 

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

 • program skupia się wokół specjalistycznych tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu
 • precyzuje umiejętności jakie pozyska każdy uczestnik kursu
 • składa się z części wykładowej (60%) i ćwiczeniowej/praktycznej (40%)
 • wskazuje literaturę oraz prezentuje zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego
 • każdy z uczestników, po zaliczeniu kursu otrzyma specjalny certyfikat „PROPERTY LEASE MANAGER” niezależnie od tytułów specjalisty dla osób z licencją PFRN.
 
PROWADZĄCY – WYKŁADOWCY:
szymon-sedek
SZYMON SĘDEK

Z wykształcenia prawnik (były sędzia, aktualnie adwokat), od 1990 roku działa na rynku nieruchomości. Wspólnik firmy zarządzającej nieruchomościami w trójmieście. Współzałożyciel pierwszego w Polsce stowarzyszenia pośredników (SPPON) i pierwszy Prezydent PFRN. Był konsultantem Wschodnioeuropejskiej Fundacji Nieruchomości (USA), USAID i Urban Institute (USA). Jest członkiem sekcji międzynarodowej National Associations of Realtors i FIABCI. W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Przewodniczący Komisji Prawnej od wielu lat. Przewodniczący kapituły PFRN. Uznany specjalista i wykładowca z zakresu problematyki prawnej pośrednictwa i zarządzania, autor licznych publikacji.

dobrowolski-piotr
PIOTR DOBROWOLSKI

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sadowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Negocjuje i projektuję umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuję się w szczególności.

Malgorzata-Szulczewska
Małgorzata Szulczewska
Absolwentka Ubezpieczeń gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Filologii rosyjskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Broker ubezpieczeniowy, od 2017 r. Wiceprezes Zarządu w SAGA Brokers Sp. z o.o. – firmie od lat specjalizującej się w ubezpieczeniach różnych grup zawodowych, która pośredników i zarządców obsługuje od początku lat 90-tych, obecnie w liczbie kilku tysięcy podmiotów rocznie. Specjalizuje się w tworzeniu i obsłudze branżowych programów ubezpieczeniowych, również w zakresie likwidacji szkód, prowadzi szkolenia, portale edukacyjne, publikuje opracowania z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
leszek-hardek-kwadrat
LESZEK A. HARDEK

Doradca, ENF, Pośrednik i zarządca nieruchomości, na rynku nieruchomości od początku lat dziewięćdziesiątych. Zawodowo zarządzaniem najmem lokali mieszkalnych zajmuje się od 1998 roku, a prywatnie od połowy lat 90-tych. Autor artykułów i opracowań związanych z zawodem pośrednika i zarządcy, lokalnego oraz regionalnego rynku nieruchomości do prasy lokalnej i specjalistycznej. Wykładowca na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami od 1999 r. i warsztatach zawodowych od 2001 r. oraz na studiach wyższych i podyplomowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania. W Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, m.in. Prezydent PFRN w latach 2012 – 2016. Aktualnie m.in. Pełnomocnik PFRN ds. Centralnego Rejestru oraz przewodniczący Kapituły im. Jerzego Kląskały.

Terminy zajęć:
Zajęcia będą odbywać się w weekendy  (sobota-niedziela) w systemie hybrydowym (stacjonarnie i online do wyboru).
Wymagana minimalna liczba chętnych 15 osób.

Miejsce zajęć i planowany termin rozpoczęcia:

 • Bydgoszcz, ul. Batorego 2 (siedziba stowarzyszenia) lub online.
 • Rozpoczęcie (pierwsze zajęcia): 20-21 maja 2023, godz. 9.00
Harmonogram zajęć:
 • 20-21.05.2023 (sobota/niedziela, godz. 9.00 – 16.00) zajęcia
 • 27-28.05.2023 (sobota/niedziela, godz. 9.00– 16.00) zajęcia
 • 3-4.06.2023 (sobota/niedziela, godz. 9.00 – 15.00) zajęcia
 • 11.06.2023 (niedziela, godz. 11.00 – 11.45) egzamin (online)

Koszt:

 • 1290 zł (lub)
 • 2 x 700 zł (płatność w dwóch ratach – I rata płatna przed rozpoczęciem, II rata płatna w połowie kursu)

Jednocześnie informujemy, że przesłanie wniosku (podanie danych) jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi [ zasady przetwarzania danych osobowych ].

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w kursie  należy przesłać wypełniony formularz zgłoszenia elektroniczny (online) lub tradycyjny. Opłaty są wnoszone na konto podane w formularzu zgłoszenia.

Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl

Wypełnij wszystkie pola i prześlij formularz

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA

  KURS Specjalistyczny najem i zarządzanie najmem lokali mieszkalnych (2w1)

  Proszę wypełnić i przesłać poniższy formularz.

  SPON Pomorza i Kujaw 85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
  tel./fax. (+48) 52 321 09 75  tel. gsm. (+48) 600 99 44 98 e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
  Bank: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Konto: 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003

  DANE UCZESTNIKA:
  IMIĘ I NAZWISKO
  TELEFON
  NUMER LICENCJI ZARZĄDCY / POŚREDNIKA
  IMIONA RODZICÓW
  PESEL
  E-MAIL
  ADRES:
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU
  DANE FIRMY (do faktury):
  NAZWA FIRMY
  NIP
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU
  SPOSÓB UCZESTNICTWA W KURSIE (MOŻNA WYBRAĆ OBYDWA):

  OPŁATA ZA KURS (cena kursu wraz z egzaminem):
  KOSZT egzaminu w drugim (innym – poza kursem) terminie lub poprawkowego: 200 PLN

  DODATKOWE WARUNKI REZYGNACJI: rezygnacja w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  na 31 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wysokości 100%
  na 21-30 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 40%
  na 15-20 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 80%
  Brak pisemnej rezygnacji na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami. Brak wpłaty nie oznacza rezygnacji z kursu.

  UWAGA: 1. Koszt wydania duplikatu zaświadczenia lub zaświadczenia „wewnętrznego” (organizatora) wynosi 50 PLN. 2. SPON Pomorza i Kujaw nie jest płatnikiem podatku VAT. 3. Faktura będzie przesłana w formie elektronicznej na w/w email i w chwili wysłania uznaje się ją za dostarczoną.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi. Administratorem danych osobowych (ADO) jest SPON Pomorza i Kujaw.
  Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z polityką prywatności ( Polityka prywatności i cookies ) i jednocześnie spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO.

  Oświadczam, że w związku z zawarciem umowy na odległość zostałem poinformowany o prawie odstąpienia [ wzór odstąpienia ] od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Jednocześnie żądam rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem tego terminu będąc świadom, że w przypadku skorzystania z przysługującego mi prawa odstąpienia będę musiał pokryć koszty wykonania części usługi, a po całkowitym wykonaniu usługi tracę prawo do odstąpienia.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO w celach marketingowych.

  Przyjmuję do wiadomości, że treść materiałów przekazanych w ramach szkolenia stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a autorskie prawa osobiste i majątkowe do nich przysługują ich autorom. Materiały mogą być wykorzystane jedynie w celu edukacyjnym, w związku z uczestnictwem w szkoleniu. Zabronione jest kopiowanie materiałów tak w całości, jak i części przekazywanie ich innym osobom czy wykorzystywanie we własnej działalności, a nagrywanie lub fotografowanie szkolenia dozwolone jest wyłącznie za zgodą prowadzącego.

  Tak, oświadczam, że akceptuję zasady organizacji i ewentualnej rezygnacji z kursu:

  WIADOMOŚĆ – dodatkowe informacje
  Dodaj załącznik

  formularz zgłoszenia na kurs

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ

  PLANOWANE KURSY SPECJALISTYCZNE:

  W miarę zapotrzebowania Stowarzyszenie planuje zorganizować dodatkowe kursy specjalistyczne:

  • Kurs specjalistyczny z zakresu sprzedaży mieszkań
  • Kurs specjalistyczny z zakresu najmu nieruchomości mieszkalnych
  • Kurs specjalistyczny z zakresu zarządzania najmem lokali mieszkalnych 

  Aktualnie  jest prowadzona rekrutacja na dwa ostatnie kursy, które odbędą się jako jeden - rozpoczęcie  20 maja 2023 roku

  Jeśli jesteście Państwo zainteresowani którymś z w/w kursów lub macie dodatkowe pytania prosimy o zgłoszenie na adres e-mail: poczta@sponpk.kip.pl

   

  Polityka prywatności i cookies
  Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.