85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

SPIS LICENCJI

spis_licencji
SPON POMORZA I KUJAW

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

Spis licencji
pośredników i zarządców
od dnia 01.01.2014 roku

Spis licencji
pośredników i zarządców
do dnia 31.12.2013 roku

EDUKACJA W STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie, zgodnie ze swoim statutem, od wielu lat szkoli, dokształca i pomaga naszym słuchaczom w rozwoju swojej kariery zawodowej. Wysoki poziom nauczania zapewnia  kadra uznanych wykładowców z dużą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży. Pozostawiamy również do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych pracowników oraz doradców, którzy odpowiedzą na każde pytanie, dotyczące naszej oferty szkoleniowej.

Naszym atutem  jest wieloletnie doświadczenie, umiejętności organizacyjne oraz wysoki poziom wiedzy naszych wykładowców, co przekłada się na pozyskanie wiedzy przez naszych absolwentów i ich przygotowanie do działalności zawodowej. Realizacja wszystkich kursów i szkoleń odbywa się w systemie weekendowym (nauka hybrydowa, stacjonarnie i online). Absolwenci naszych  kursów otrzymują możliwość konsultacji oraz uczestnictwa w innych szkoleniach po atrakcyjnych, promocyjnych cenach, co znacznie ułatwia możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji i dostosowywania ich do potrzeb własnych oraz potrzeb pracodawcy. Opłata za kursy oraz szkolenia obejmuje materiały dydaktyczne, konspekty, egzaminy wewnętrzne, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy.

Kursy przeznaczone są dla osób, zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomości, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, jak również dla wszystkich, którzy rozglądają się za pracą w  charakterze agenta nieruchomości. Nasze kursy przyczynią się do uzyskania zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych informacji na temat organizacji i obsługi firmy. Pozwoli zadbać o przejrzyste konstruowanie opisu nieruchomości i skuteczne promowanie ich w Internecie. W zakresie programowym kurs dla agenta nieruchomości przewiduje podstawowe informacje o wycenie i zarządzaniu nieruchomościami.

Oferujemy kursy są dla:

  • pośredników w obrocie nieruchomościami,
  • właścicieli firm
  • asystentów pośredników w obrocie nieruchomościami
  • pracowników Agencji Nieruchomości,
  • osób posiadających średnie wykształcenie,
  • osób chcących podjąć pracę w branży obrotu nieruchomościami.

Celem kursu jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości i przygotowanie do uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.

Korzyści dla uczestników:

  • uzyskanie wiedzy umożliwiającej zdobycie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości PFRN,
  • przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy,
  • otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego doradztwa rynku nieruchomości.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszych kursach.

KURSY: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę, egzekwowanie i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług, kwalifikacji zawodowych pośredników i zarządców nieruchomości, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację osób i środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z wykonywaniem zawodów: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości.

WIARYGODNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE
Dzięki dużemu doświadczeniu Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność z dużą starannością i poczuciem odpowiedzialności, zgodnie z wysokimi standardami branży nieruchomości.
WSPÓŁPRACUJĄCY SPECJALIŚCI
Naszym celem jest rzetelna oraz sprawna obsługa na najwyższym poziomie, dlatego współpracujemy ze specjalistami, w skład których wchodzą doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi i in.
WYKSZTAŁCONA KADRA
Na sukces Stowarzyszenia składa się wiarygodność, solidność i dokładność w wykonywaniu wszystkich czynności, czego gwarantem jest zespół doświadczonych ekspertów.
WYSOKIE STANDARDY
W Stowarzyszeniu obowiązuje wysoki standard pracy, który pozwala na efektywną, bardzo sprawną i profesjonalną realizację potrzeb naszych Członków a także Kursantów.
Od 1 stycznia 2014 roku istotnie zmieniły się przepisy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa i zarządzania oraz wymogi dla osób, które mogą wykonywać czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.
Dotychczasowe wymogi zostały zniesione, co oznacza, że usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami będzie mógł wykonywać każdy.
 
Jak zatem sprawdzić kompetencje osoby, u której zamawiamy usługę?
 
Polska Federacja Rynku Nieruchomości wprowadziła system potwierdzania kwalifikacji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, w ramach którego uruchamia Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców nieruchomości PFRN.
W rejestrze znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o osobach świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Każdy profesjonalista figurujący w rejestrze to osoba, która wykazała się odpowiednim kwalifikacjami, na postawie których otrzymała Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządcy Nieruchomości PFRN.
SPIS LICENCJI POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
W rejestrze znajdują się szczegółowe informacje o osobach świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Każdy profesjonalista figurujący w rejestrze to osoba, która wykazała się wysokimi kwalifikacjami, na postawie których otrzymała Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządcy Nieruchomości PFRN.
Spis licencji pośredników i zarządców od dnia 01.01.2014 roku
Od 1 stycznia 2014 roku istotnie zmieniły się przepisy w zakresie świadczenia usług pośrednictwa i zarządzania oraz wymogi dla osób, które mogą wykonywać czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.
Dotychczasowe wymogi zostały zniesione, co oznacza, że usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami będzie mógł wykonywać każdy.
Jak zatem sprawdzić kompetencje osoby, u której zamawiamy usługę?
 Polska Federacja Rynku Nieruchomości wprowadziła system potwierdzania kwalifikacji zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, w ramach którego uruchamia Centralny Rejestr Pośredników i Zarządców nieruchomości PFRN.
W rejestrze znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o osobach świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Każdy profesjonalista figurujący w rejestrze to osoba, która wykazała się odpowiednim kwalifikacjami, na postawie których otrzymała Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN lub Zarządcy Nieruchomości PFRN [ zobacz rejestr ]
Spis licencji pośredników i zarządców do dnia 31.12.2013 roku

Do dnia 31 grudnia 2013 roku, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dniem wpisu do centralnego rejestru pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości osoba fizyczna, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „pośrednik w obrocie nieruchomościami” lub „zarządca nieruchomości”. Tytuł zawodowy „pośrednik w obrocie nieruchomościami” i „zarządca nieruchomości” podlega ochronie prawnej. Osoby, którym nadano licencje zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości, podlegały wpisowi do centralnego rejestru odpowiednio pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomościami. Z dniem wpisu do tego rejestru osoby te uzyskiwały prawo wykonywania działalności zawodowej jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości.
Zgodnie z UoGN wyciągi z rejestrów podlegały m.in. publikacji na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra.
Zobacz centralny rejestr:

UWAGA: Z dniem 1 stycznia 2014 roku centralny rejestr pośredników i zarządców prowadzony przez właściwego ministra stracił moc prawną i został zamknięty.
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.