85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

SYSTEM JAKOŚCI EXPERT

SYSTEM JAKOŚCI EXPERT
SPON POMORZA I KUJAW

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

SYSTEM JAKOŚCI PFRN „EXPERT”
Na rynku nieruchomości działa cały szereg podmiotów, ciągle tworzą się nowe biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, część działa w szarej strefie, niezgodnie z prawem. Skąd klient ma wiedzieć, któremu pośrednikowi powierzyć swój dorobek życia?
 
W ramach Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości powstał program – System Jakości PFRN „Expert” – skierowany do biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, z których pośrednicy zrzeszeni są w regionalnych stowarzyszeniach PFRN.
 
System Jakości pozwala wyróżnić podmioty działające zgodnie z prawem oraz standardami zawodowymi, w których pośrednicy podnoszą swoje kwalifikacje i dbają o jakość usług. Polska Federacja Rynku Nieruchomości udziela rekomendacji biurom działającym w tym Systemie, a także nadaje certyfikaty pośrednikom i pracownikom zatrudnionym w tych biurach.
 
Jakie KORZYŚCI odnoszą podmioty, które przystępują do Systemu?
  • Dostęp do dokumentów i procedur dotyczących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ułatwiających pracę z klientem
  • Korzystanie z doświadczeń i warsztatu pracy innych pośredników – każdy uczestnik wnosi wartość dodaną w postaci swoich pomysłów i doświadczenia
  • Udział w programach promocyjnych PFRN (np. darmowa wizytówka na stronach PFRN, tańsze szkolenia itp.)
  • Korzyści marketingowe wynikające z rekomendacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dla biura Nieruchomości
  • Poprawa wizerunku pośrednika dzięki uzyskaniu tytułu Eksperta Nieruchomości PFRN.
Wdrożenie Systemu Jakości „Expert” to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest ujednolicenie procesu obsługi klienta oraz podniesienie jakości świadczonych usług.
Podniesienie jakości następuje dzięki:
  1. Zdefiniowaniu kolejności i zakresu wykonywanych czynności przez pośredników oraz pracowników działających pod nadzorem pośrednika
  2. Jasnemu określeniu zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pośredników i pracowników
  3. Powiązaniu dokumentów z procedurami
  4. Nadzorowi nad realizacją procedur
Wdrożenie systemu przez biura nieruchomości to korzyści dla klienta i dla biura.
System  Jakości  Expert to zbiór powiązanych ze sobą procedur, a także wzory dokumentów i informacji potrzebnych do prowadzenia biura nieruchomości. Procedury dotyczące usługi pośrednictwa obejmują rozpoznanie potrzeb klienta, proces podażowy – podzielony na procedurę sprzedaży i wynajmu, proces popytowy – podzielony na procedurę kupna i wynajmu. W poszczególnych procesach występują procedury opracowywania ofert, uzgadniania warunków, weryfikacji stanów prawnych, podpisywania umów pośrednictwa i zakończenia usługi. Każde biuro uczestniczące w systemie ma prawo zgłaszania wniosków o zmianę w dokumentacji i procedurach. System ułatwia i porządkuje pracę biura, jednocześnie nie wprowadzając niepotrzebnej biurokracji a jego wdrożenie niesie korzyści również dla klientów korzystających z usług biura.  Wszystkie procedury, dokumenty i sposób postępowania będą dostępne on-line po zalogowaniu do odpowiedniej zakładki na stronie PFRN.
Praca w oparciu o określony standard usługi wspomaga budowanie wizerunku wiarygodnej firmy.

Zdobądź tytuł Eksperta Nieruchomości PFRN

Dla osób które chcą realizować ambitne plany zawodowe, osiągnąć sukces i niezależność finansową oferujemy pomoc w zbudowaniu własnej marki opartej na wysokiej jakości usług. Serdecznie zapraszamy.

Założenia Systemu Jakości Expert
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

CELEM CERTYFIKACJI JEST WPROWADZENIE JEDNOLITYCH STANDARDÓW PRACY
POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Certyfikacja firm

1. Do Systemu Jakości PFRN Expert mogą przystąpić biura, które spełniają następujące warunki:
a) specjaliści ds. jakości – pośrednicy (właściciele i/lub pracownicy) odpowiadający za System Jakości, należą do lokalnych stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
b) biuro powinno być sygnatariuszem Karty Praw Klienta
2. Zgłoszenie jest dobrowolne.
3. Certyfikacja polega na wdrożeniu i stosowaniu procedur zawartych w Systemie Jakości PFRN Expert przez biuro uczestniczące w Systemie.
4. Procedury są opracowane przez Zespół Wdrożeniowy powołany Zarząd PFRN. Podstawą opracowania są procedury dotyczące pracy pośrednika obowiązujące w SJ Expert.
5. Uczestnicy SJ Expert maja obowiązek :
– przestrzegania procedur
– stosowania zapisanych w procedurze dokumentów
– udostępniania dokumentów w trakcie audytu.
6. Biuro nieruchomości uczestniczące w Systemie Jakości PFRN Expert poddaje się audytom wymaganym przez SJ Expert. W ramach auditu jest m.in. sprawdzenie odbytych szkoleń wynikających z zapisów z punktu II, 1, c)
7. Wdrożenie Systemu Jakości PFRN Expert, utrzymanie Systemu, szkolenia wdrażające oraz audyty  zewnętrzne będą przeprowadzane przez zespół powołany przez Zarząd PFRN.
8. Po zakończeniu procesu wdrożenia i audycie weryfikującym, biura otrzymują Certyfikat Jakości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
9. Lista rekomendowanych biur będzie publikowana na stronie www.pfrn.pl

II. Certyfikacja pośredników oraz osób wykonujących czynności pod nadzorem pośrednika.

Osoby fizyczne będące pracownikami, właścicielami lub współpracownikami biura, które wdrożyło System Jakości PFRN Expert mogą otrzymać następujące certyfikaty:
1. Experta Nieruchomości nadany przez Prezydenta PFRN otrzymują pośrednicy spełniający następujące warunki:
a) posiadają staż pracy co najmniej 3 lata, lub
b) uczestniczą we wdrożonym Systemie Jakości PFRN Expert lub SZJ ISO co najmniej jeden  rok.
c) Expert ma obowiązek udokumentowania w trakcie audytu spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego według wymogów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
d) Expert nieruchomości ma prawo przy nazwisku dodawać skrót E.N.F
2. Pracownicy otrzymują tytuł asystenta pośrednika po ukończeniu odpowiedniego szkolenia.

III. Zasady funkcjonowanie S.J. PFRN Expert

1. Pierwszy regulamin działania Systemu Jakości PFRN Expert jest uchwalany przez zespół  wdrożeniowy powołany przez Zarząd PFRN.
2. Kolejne zmiany w w/w regulaminie uchwalane będą przez zespół ds. zmian wyłoniony spośród użytkowników SJ Expert
Założenia przyjęte zostały przez Zarząd PFRN uchwałą nr 5 z dnia 23 maja 2011 roku.

Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.