85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

INFORMACJE OGÓLNE DLA KANDYDATÓW

narzedzia-promocja
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU TO:
PRESTIŻ

W BRANŻY

MISJA

SPOŁECZNA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZA PODEJMOWANE DZIAŁANIA

AUTORYTET

W ŚRODOWISKU

SZACUNEK

WŚRÓD KLIENTÓW

INFORMACJE OGÓLNE

dla KANDYDATÓW NA członków stowarzyszenia
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw, w związku z ostatnią zmianą zasad przyjmowania nowych członków do stowarzyszenia (obniżone wpisowe do 100 zł) zapraszam do członkostwa w naszej organizacji.
 
Jesteśmy otwarci dla wszystkich pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, którzy posiadają licencję zawodową oraz spełniają warunki nałożone przez nasz statut, niezależnie od formy zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej. SPON Pomorza i Kujaw należy do najstarszych członków (jedyni z województwa kujawsko-pomorskiego) Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Do naszych głównych celów należy wzmacnianie wizerunku pośrednika i zarządcy jako członka profesjonalnej grupy zawodowej, kontrola przestrzegania standardów, wzmacnianie współpracy między członkami Stowarzyszenia, integracja środowiska zawodowego oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji.

Członkowie SPON Pomorza i Kujaw dzielą się na:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych
 • seniorów

Członkiem zwyczajnym SPON PK może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca uprawnienia zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy lub rzeczoznawcy majątkowego uzyskane w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami. Członek zwyczajny powinien prowadzić działalność zawodową. Członek SPON PK nie może być członkiem innej organizacji zawodowej skupiającej pośredników w obrocie nieruchomościami, której siedzibą będzie miejscowość na terenie Pomorza i Kujaw.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspomaga działalność SPON PK.
Członkiem honorowym i seniorem może być osoba (zgodnie ze statutem) zasłużona dla Stowarzyszenia.

Przynależność do Stowarzyszenia niesie za sobą wiele profitów: oprócz integracji środowiska i wymiany doświadczeń, nasi członkowie mają zniżki w szkoleniach, sympozjach i imprezach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie oraz przez PFRN.
 
Współpracujemy z wydawcami gazet lokalnych i prasy ogólnopolskiej o tematyce związanej z nieruchomościami. 
Do 2012 roku wydawaliśmy własny kwartalnik Nieruchomości Pomorza i Kujaw wykorzystywany przez naszych członków do wykonywania działalności zawodowej.
Promujemy działalność naszych członków nie tylko poprzez internet, ale również w lokalnej prasie.
 
Korzyści płynące z członkostwa w SPONPK:
 • prestiż i marka firmy działającej na rynku od 1994 roku grupy zawodowej,
 • zwiększenie obrotów własnego biura,
 • możliwość współpracy jednocześnie z kilkudziesięcioma biurami obejmującymi swoim zasięgiem region kujawsko – pomorski, pomorski i wielkopolski,
 • przy dołączeniu do SPONPK nie wymagamy kapitału, wpisowe wynosi tylko 100 zł i zawiera reklamę w postaci rozbudowanej wizytówki internetowej,
 • opłata miesięczna wynosi 60 zł,
 • oferujemy opartą o zasady partnerskie współpracę na wiele lat, zbudowanie od podstaw własnej marki, jest niezwykle trudne, bardzo kosztowne i trwa długo. Dołącz do znanych i cenionych już w branży.
Korzystaj bezpłatnie(!) z wiedzy i doświadczenia innych.
Tutaj można „ściągnąć” deklarację członkowską / wniosek, który wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura SPONPK osobiście lub pocztą [ wniosek ].
Każdy nie spełniający wymogów statutu i regulaminu stowarzyszenia , posiadający licencję a nie wykonujący zawodu może zostać członkiem wspierającym bez ponoszenia kosztów wpisowego ze składką 40 zł/ miesięcznie.
 

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszego Stowarzyszenia.
Jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz
 • masz uprawnienia zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy albo rzeczoznawcy majątkowego uzyskane w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami,

możesz zgłosić się do naszego Stowarzyszenia.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
Wystarczy wypełnić [ wniosek ] aby korzystać ze wszystkich udogodnień, narzędzi i „bonusów” dla członków stowarzyszenia – [ korzyści dla członków ]

DOŁĄCZ DO NAS

Serdecznie zapraszamy Państwa do WSTĄPIENIA W SZEREGI NASZEGO StowarzyszeniA.
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.