85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

KURSY NA LICENCJĘ

004
SPON POMORZA I KUJAW

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

KURS:

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

KURS:

ZARZĄDCA
NIERUCHOMOŚCI

EGZAMIN:

LICENCJA
PFRN
EDUKACJA W STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie, zgodnie ze swoim statutem, od wielu lat szkoli, dokształca i pomaga naszym słuchaczom w rozwoju swojej kariery zawodowej. Wysoki poziom nauczania zapewnia  kadra uznanych wykładowców z dużą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży. Pozostawiamy również do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych pracowników oraz doradców, którzy odpowiedzą na każde pytanie, dotyczące naszej oferty szkoleniowej.

Naszym atutem  jest wieloletnie doświadczenie, umiejętności organizacyjne oraz wysoki poziom wiedzy naszych wykładowców, co przekłada się na pozyskanie wiedzy przez naszych absolwentów i ich przygotowanie do działalności zawodowej. Realizacja wszystkich kursów i szkoleń odbywa się w systemie weekendowym (nauka hybrydowa, stacjonarnie i online). Absolwenci naszych  kursów otrzymują możliwość konsultacji oraz uczestnictwa w innych szkoleniach po atrakcyjnych, promocyjnych cenach, co znacznie ułatwia możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji i dostosowywania ich do potrzeb własnych oraz potrzeb pracodawcy. Opłata za kursy oraz szkolenia obejmuje materiały dydaktyczne, konspekty, egzaminy wewnętrzne, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy.

Kursy przeznaczone są dla osób, zajmujących się zawodowo obrotem nieruchomości, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, jak również dla wszystkich, którzy rozglądają się za pracą w  charakterze agenta nieruchomości. Nasze kursy przyczynią się do uzyskania zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych informacji na temat organizacji i obsługi firmy. Pozwoli zadbać o przejrzyste konstruowanie opisu nieruchomości i skuteczne promowanie ich w Internecie. W zakresie programowym kurs dla agenta nieruchomości przewiduje podstawowe informacje o wycenie i zarządzaniu nieruchomościami.

Oferowane kursy są dla:

 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • właścicieli firm
 • asystentów pośredników w obrocie nieruchomościami
 • pracowników Agencji Nieruchomości,
 • osób posiadających średnie wykształcenie,
 • osób chcących podjąć pracę w branży obrotu nieruchomościami.

Celem kursu jest wykształcenie grupy specjalistów obsługujących rynek nieruchomości i przygotowanie do uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie wiedzy umożliwiającej zdobycie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości PFRN,
 • przygotowanie do pracy w branży nieruchomości w zawodzie pośrednika lub zarządcy,
 • otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego doradztwa rynku nieruchomości.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę, egzekwowanie i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług, kwalifikacji zawodowych pośredników i zarządców nieruchomości, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację osób i środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z wykonywaniem zawodów: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości.

WIARYGODNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE
Dzięki dużemu doświadczeniu Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność z dużą starannością i poczuciem odpowiedzialności, zgodnie z wysokimi standardami branży nieruchomości.
WSPÓŁPRACUJĄCY SPECJALIŚCI
Naszym celem jest rzetelna oraz sprawna obsługa na najwyższym poziomie, dlatego współpracujemy ze specjalistami, w skład których wchodzą doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi i in.
WYKSZTAŁCONA KADRA
Na sukces Stowarzyszenia składa się wiarygodność, solidność i dokładność w wykonywaniu wszystkich czynności, czego gwarantem jest zespół doświadczonych ekspertów.
WYSOKIE STANDARDY
W Stowarzyszeniu obowiązuje wysoki standard pracy, który pozwala na efektywną, bardzo sprawną i profesjonalną realizację potrzeb naszych Członków a także Kursantów.
Kursy na licencję
pośrednika i zarządcy nieruchomości
SPON Pomorza i Kujaw prowadzi rekrutację na specjalistyczne kursy „Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami” oraz „Zarządca Nieruchomości”, które będą realizowane w oparciu o minima programowe zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości. Programy powstały na bazie profilu kompetencyjnego przygotowanego przez Europejską Radę Nieruchomości – CEPI z siedzibą w Brukseli, której PFRN jest członkiem.
 
Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie nabędzie uczestnik kursu, zasób przepisów prawnych oraz polecaną literaturę.
 
Po naszym kursie uczestnicy posiądą kompetencje potrzebne do tworzenia, utrzymywania i rozwoju relacji pomiędzy pośrednikiem a klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami.
 
Uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu położymy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszych kursach.
KURS: Pośrednik w obrocie nieruchomościami
kurs_posrednik
PRAKTYCZNA WIEDZA O NIERUCHOMOŚCIACH potwierdzona europejskim certyfikatem
Lp. blokuTematyka wykładuLiczba godzin
IDZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA – PROMOWANIE PROFESJONALIZMU6
IIRELACJE Z KLIENTAMI6
IIIREALIZACJA UMÓW Z KLIENTAMI6
IVUSTALANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI12
VDOKUMENTACJA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI8
VIMARKETING NIERUCHOMOŚCI7
VIIORGANIZACJA TRANSAKCJI12
VIIIZARZĄDZANIE BIUREM3
SUMA60

© Copyright by Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Warszawa

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

 • program skupia się wokół tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu
 • precyzuje umiejętności jakie pozyska każdy uczestnik kursu
 • składa się z części wykładowej (60%) i ćwiczeniowej/praktycznej (40%)
 • wskazuje literaturę oraz prezentuje zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego
 

Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisanie do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN, a tym samym daje możliwość uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN.

Terminy i forma zajęć kursu:
Zajęcia będą prowadzone w weekendy (sobota-niedziela) w systemie „hybrydowym” (stacjonarnie i online do wyboru). Egzamin na zakończenia kursu odbywa się w formie tradycyjnej (test – stacjonarnie). Wymagana minimalna liczba chętnych 15 osób.

Miejsce zajęć i planowany termin rozpoczęcia kursu:

 • Bydgoszcz, ul. Batorego 2 (siedziba stowarzyszenia) i online
 • rozpoczęcie zajęć:  25 września 2021

Koszt udziału w kursie:

 • 1590 zł (w cenę kursu wliczony jest egzamin)
 • istnieje możliwość płatności w dwóch ratach 2x 850 zł  (I rata płatna przed rozpoczęciem, II rata płatna w połowie kursu)

Jednocześnie informujemy, że przesłanie wniosku (podanie danych) jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi [ zasady przetwarzania danych osobowych ].

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w kursie kandydat musi dostarczyć następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Ponadto w momencie zgłoszenia lub na 7 dni przed rozpoczęciem kursu należy wnieść opłatę za kurs na konto bankowe Stowarzyszenia podane w formularzu zgłoszeniowym.
Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl

BRAK WOLNYCH MIEJSC – LISTA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

PDF Formularz zgłoszenia (2021-2)
PDF Program kursu
PDF Harmonogram kursu

Wypełnij wszystkie pola, dołącz plik – skan potwierdzenia opłaty za kurs

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA

  KURS POŚREDNIKA w obrocie nieruchomościami
  KURS ZARZĄDCY nieruchomości

  Proszę wypełnić i wysłać formularz oraz przesłać dowód opłaty.

  SPON Pomorza i Kujaw 85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
  tel./fax. (+48) 52 321 09 75  tel. gsm. (+48) 600 99 44 98
  e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
  Bank: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
  Konto: 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003

  DANE UCZESTNIKA:
  IMIĘ I NAZWISKO
  TELEFON
  E-MAIL
  IMIONA RODZICÓW
  PESEL
  NUMER LICENCJI ZARZĄDCY / POŚREDNIKA

  ADRES:
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU

  DANE FIRMY (do rachunku):
  NAZWA FIRMY
  NIP
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU
  SPOSÓB UCZESTNICTWA W KURSIE (MOŻNA WYBRAĆ OBYDWA):
  RODZAJ KURSU:
  OPŁATA ZA JEDEN KURS (cena kursu wraz z egzaminem):

  KOSZT EGZAMINU W DRUGIM (INNYM – POZA KURSEM) TERMINIE LUB POPRAWKOWEGO: 250 ZŁ

  WARUNKI REZYGNACJI: rezygnacja tylko w formie pisemnej.
  na 31 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wysokości 100%
  na 21-30 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 30%
  na 15-20 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 60%

  Brak pisemnej rezygnacji na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  Brak wpłaty nie oznacza rezygnacji z kursu.

  UWAGA:
  1. Koszt wydania duplikatu zaświadczenia lub zaświadczenia „wewnętrznego” (organizatora) wynosi 50 zł.
  2. SPON Pomorza i Kujaw nie jest płatnikiem podatku VAT.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi. Administratorem danych osobowych (ADO) jest SPON Pomorza i Kujaw.
  Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z polityką prywatności ( Polityka prywatności i cookies ) i jednocześnie spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO.

  Proszę o przesłanie faktury (rachunku) na podany powyżej adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO w celach marketingowych.

  Przyjmuję do wiadomości, że treść materiałów przekazanych w ramach szkolenia stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a autorskie prawa osobiste i majątkowe do nich przysługują ich autorom. Materiały mogą być wykorzystane jedynie w celu edukacyjnym, w związku z uczestnictwem w szkoleniu. Zabronione jest kopiowanie materiałów tak w całości, jak i części przekazywanie ich innym osobom czy wykorzystywanie we własnej działalności, a nagrywanie lub fotografowanie szkolenia dozwolone jest wyłącznie za zgodą prowadzącego.

  Tak, oświadczam, że akceptuję zasady organizacji kursu:

  WIADOMOŚĆ – dodatkowe informacje
  Dodaj załącznik

  KURS: Zarządca nieruchomości
  kurs_zarzadca
  NIEZBĘDNA WIEDZA DO WYKONYWANIA ZAWODU potwierdzona europejskim certyfikatem
  Lp. bloku
  TEMATYKA WYKŁADU
  Liczba godzin
  I
  PROMOWANIE PROFESJONALIZMU
  3
  II
  POZYSKIWANIE KLIENTÓW NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
  8
  III
  ZAWIERANIE UMÓW Z KLIENTAMI
  9
  IV
  CZYNNOŚCI PRAWNE I ADMINISTRACYJNE
  19
  V
  ZARZĄDZANIE USŁUGAMI FINANSOWYMI
  9
  VI
  ZARZĄDZANIE NAJMEM I USŁUGAMI DODATKOWYMI
  9
  VII
  ZARZĄDZANIE FIRMĄ
  3
  SUMA
  60

  © Copyright by Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Warszawa

  Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

  • Uczestnicy pozyskają wiedzę i umiejętności pożądane do pracy na rynku nieruchomości
  • Program obejmuje kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania nieruchomościami, m.in.:
  • pozyskiwanie klientów na rynku
  • zawieranie umów z klientami
  • czynności prawne i administracyjne
  • zarządzanie usługami finansowymi oraz technicznymi
  • zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi
  • zarządzanie firmą
   

  Kurs realizowany w oparciu o program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym jest równoznaczne z wpisanie do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN, a tym samym daje możliwość uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN.

  Terminy i forma zajęć kursu:
  Zajęcia będą prowadzone w weekendy (sobota-niedziela) w systemie „hybrydowym” (stacjonarnie i online do wyboru). Egzamin na zakończenia kursu odbywa się w formie tradycyjnej (test – stacjonarnie). Wymagana minimalna liczba chętnych 15 osób.

  Miejsce zajęć i planowany termin rozpoczęcia kursu:

  • Bydgoszcz, ul. Batorego 2 (siedziba stowarzyszenia) i online
  • rozpoczęcie zajęć: 13-14 listopada 2021

  Koszt udziału w kursie:

  • 1590 zł (w cenę kursu wliczony jest egzamin)
  • istnieje możliwość płatności w dwóch ratach 2x 850 zł  (I rata płatna przed rozpoczęciem, II rata płatna w połowie kursu)

  Jednocześnie informujemy, że przesłanie wniosku (podanie danych) jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi [ zasady przetwarzania danych osobowych ].

  Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl

  Jak się zapisać?

  Aby wziąć udział w kursie kandydat musi dostarczyć następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o ochronie danych osobowych. Ponadto w momencie zgłoszenia lub na 7 dni przed rozpoczęciem kursu należy wnieść opłatę za kurs na konto bankowe Stowarzyszenia podane w formularzu zgłoszeniowym. Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl

  PDF  Formularz zgłoszenia (2021-2)
  PDF  Program kursu
  PDF  Harmonogram kursu

  Wypełnij wszystkie pola, dołącz plik – skan potwierdzenia opłaty za kurs

   FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   KURS POŚREDNIKA w obrocie nieruchomościami
   KURS ZARZĄDCY nieruchomości

   Proszę wypełnić i wysłać formularz oraz przesłać dowód opłaty.

   SPON Pomorza i Kujaw 85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
   tel./fax. (+48) 52 321 09 75  tel. gsm. (+48) 600 99 44 98
   e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
   Bank: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
   Konto: 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003

   DANE UCZESTNIKA:
   IMIĘ I NAZWISKO
   TELEFON
   E-MAIL
   IMIONA RODZICÓW
   PESEL
   NUMER LICENCJI ZARZĄDCY / POŚREDNIKA

   ADRES:
   KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
   ULICA I NR DOMU

   DANE FIRMY (do rachunku):
   NAZWA FIRMY
   NIP
   KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
   ULICA I NR DOMU
   SPOSÓB UCZESTNICTWA W KURSIE (MOŻNA WYBRAĆ OBYDWA):
   RODZAJ KURSU:
   OPŁATA ZA JEDEN KURS (cena kursu wraz z egzaminem):

   KOSZT EGZAMINU W DRUGIM (INNYM – POZA KURSEM) TERMINIE LUB POPRAWKOWEGO: 250 ZŁ

   WARUNKI REZYGNACJI: rezygnacja tylko w formie pisemnej.
   na 31 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wysokości 100%
   na 21-30 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 30%
   na 15-20 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 60%

   Brak pisemnej rezygnacji na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
   Brak wpłaty nie oznacza rezygnacji z kursu.

   UWAGA:
   1. Koszt wydania duplikatu zaświadczenia lub zaświadczenia „wewnętrznego” (organizatora) wynosi 50 zł.
   2. SPON Pomorza i Kujaw nie jest płatnikiem podatku VAT.

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi. Administratorem danych osobowych (ADO) jest SPON Pomorza i Kujaw.
   Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z polityką prywatności ( Polityka prywatności i cookies ) i jednocześnie spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO.

   Proszę o przesłanie faktury (rachunku) na podany powyżej adres e-mail.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO w celach marketingowych.

   Przyjmuję do wiadomości, że treść materiałów przekazanych w ramach szkolenia stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a autorskie prawa osobiste i majątkowe do nich przysługują ich autorom. Materiały mogą być wykorzystane jedynie w celu edukacyjnym, w związku z uczestnictwem w szkoleniu. Zabronione jest kopiowanie materiałów tak w całości, jak i części przekazywanie ich innym osobom czy wykorzystywanie we własnej działalności, a nagrywanie lub fotografowanie szkolenia dozwolone jest wyłącznie za zgodą prowadzącego.

   Tak, oświadczam, że akceptuję zasady organizacji kursu:

   WIADOMOŚĆ – dodatkowe informacje
   Dodaj załącznik

   EGZAMIN: NA POŚREDNIKA LUB ZarządcĘ nieruchomości
   egzamin_posrednik_zarzadca
   NIEZBĘDNA WIEDZA DO WYKONYWANIA ZAWODU potwierdzona europejskim certyfikatem
   UKOŃCZYŁEŚ STUDIA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA/ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI?
   zdobądź licencję PFRN bez konieczności uczestnictwa w kursie
   Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia minimalne wymogi określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i studia rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2008 roku, a zakończyły nie później niż w 2014 roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o najbliższym terminie egzaminu.
    
   lub
    

   Osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami/zarządzania nieruchomościami albo odpowiednie studia wyższe, których program spełnia co najmniej minimalne wymogi programowe zatwierdzone przez PFRN dla kursów: „Pośrednik w obrocie Nieruchomościami” lub „Zarządca Nieruchomości” roku mogą uzyskać licencję po złożeniu egzaminu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie, które jest organizatorem Kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami lub Zarządcy Nieruchomości. Aby uzyskać licencję należy zgłosić się do Stowarzyszenia, przedstawić dyplom ukończenia studiów. Stowarzyszenie poinformuje, o najbliższym terminie egzaminu.

   Najbliższy przewidywany termin egzaminu:
   • 13 czerwca 2021 – Bydgoszcz

   KOMPLETNE wnioski wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty egzaminacyjnej należy składać do stowarzyszenia na min. 7 dni przed planowanym terminem.

   Opłatę za egzamin w wysokości 250 zł należy dokonać na konto:
   SPONPK nr 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003
   z dopiskiem „Opłata za egzamin w dniu… za (imię nazwisko)”
   Składając wniosek proszę podać dane do rachunku (faktury).

   Miejsce planowanego najbliższego egzaminu:

   • Bydgoszcz

   Koszt egzaminu:

   • 250 zł (opłata egzaminacyjna).

   Jednocześnie informujemy, że przesłanie wniosku (podanie danych) jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi [ zasady przetwarzania danych osobowych ].

   Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
   Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl

   wniosek o przystąpienie do egzaminu dla pośredników

   wniosek o przystąpienie do egzaminu dla zarządców

   WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU

   poprawkowego / w terminie dodatkowym

   Polityka prywatności i cookies
   Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.