85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

RYS HISTORYCZNY

rys_historyczny
SPON POMORZA I KUJAW

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

WIARYGODNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE
WYKSZTAŁCONA
KADRA
WYSOKIE
STANDARDY

SPON Pomorza i kujaw

STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI POMORZA I KUJAW

RYS HISTORYCZNY STOWARZYSZENIA

11-03-1994

Odbyło się pierwsze oficjalne zebranie, na którym uczestnicy postanowili założyć Bydgoskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

10-05-1994

Odbyło się oficjalne zebranie założycielskie Stowarzyszenia

12-05-1994

Został złożony do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wniosek o rejestrację Stowarzyszenia.

06-10-1994

Sąd w Bydgoszczy wydał postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia.

16-11-1994

Odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków zarejestrowanego Stowarzyszenia, na którym wybrano pierwsze władze Stowarzyszenia oraz członków organów statutowych.

10-12-1994

Odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie zarządu Stowarzyszenia wybranego na WZC.

01-04-1996

Sąd w Bydgoszczy wydał postanowienie o rejestracji nowej (zmienionej) nazwy Stowarzyszenia.

03-09-1996

Stowarzyszenie zawarło z Urzędem Miasta Bydgoszczy umowę najmu lokalu na siedzibę Stowarzyszenia.

16-06-1998

Odbyło się WZC SPON Pomorza i Kujaw oraz SPON Pomorze, na którym wybrano nowy Zarząd i pozostałych członków
organów statutowych oraz przyjęto nazwę SPON Pomorza i Kujaw.

02-07-1998

Odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego zarządu połączonych Stowarzyszeń (SPON Pomorze oraz SPON Pomorza i Kujaw).

14-05-1999

W Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zostają nadane pierwsze państwowe licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami. W grudniu 2001 roku ukazuje się Dziennik Urzędowy UMiRM zawierający wykaz prawie 3 tys. nadanych licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz przyjęto nazwę SPON Pomorza i Kujaw.

15-10-1999

W salach hotelu „Pod Orłem” członkowie Stowarzyszenia obchodzili jubileusz V-lecia działalności SPONPK.

21-11-1999

Pierwszy egzamin państwowy na licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami w regionie Kujawsko-Pomorskim,
do którego przystąpiło 31 osób.

31-07-2001

Stowarzyszenie odkupiło prawa do miesięcznika Nieruchomości Pomorza i Kujaw, które od tego momentu był oficjalnym wydawnictwem SPONPK (ISSN 1642-123X).

10-05-2002

Silna reprezentacja SPON Pomorza i Kujaw wzięła udział w I Bałtyckiej Konferencji Rynku Nieruchomości.

23-04-2004

W salach City Hotel odbyło się 10-lecie Stowarzyszenia.

18-09-2004

W Pieczyskach odbyło się NWZC, na którym powołano do życia regionalny system wymiany ofert MLS Pomorza i Kujaw.

22-01-2005

Stowarzyszenia zawarło porozumienie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK o współpracy.

24-04-2009

Obchody 15-lecia działalności Stowarzyszenia.

03-12-2009

Stowarzyszenie podpisało umowę, na mocy której rozpoczęło organizację studiów podyplomowych pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości wymaganych przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami do uzyskania licencji państwowej.

23-05-2014

SPONPiK po raz pierwszy organizuje w Bydgoszczy Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości połączony z jubileuszem 20-lecia działalności Stowarzyszenia.

25-05-2017

WZC SPON Pomorza i Kujaw podjęło uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Profesjonalistów w
Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw.

06-04-2019

Akcja 25 dębów na 25-lecie Stowarzyszenia.

17-05-2019

SPON Pomorza i Kujaw po raz drugi organizuje Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości przy okazji obchodów 25-lecia działalności Stowarzyszenia.

19-03-2020

SPON Pomorza i Kujaw zmienia system organizacji szkoleń na „hybrydowe”. Wszystkie szkolenia są dostępne stacjonarnie i on-line.

Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.