85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

KARTA PRAW KLIENTA

karta_praw_klienta
SPON POMORZA I KUJAW

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

KARTA PRAW KLIENTA

dla PośrednikÓW w obrocie nieruchomościami

KARTA PRAW KLIENTA

DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
POMAGAMY W PRZYJĘCIU KARTY PRAW KLIENTA

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę, egzekwowanie i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług, kwalifikacji zawodowych pośredników i zarządców nieruchomości, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację osób i środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z wykonywaniem zawodów: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości.

Stowarzyszenie SPON Pomorza i Kujaw, zgodnie ze swoim statutem, od wielu lat szkoli, dokształca i pomaga naszym słuchaczom w rozwoju swojej kariery zawodowej. Wysoki poziom nauczania zapewnia  kadra uznanych wykładowców z dużą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży. Pozostawiamy również do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych pracowników oraz doradców, którzy odpowiedzą na każde pytanie, dotyczące naszej oferty szkoleniowej.

Naszym atutem  jest wieloletnie doświadczenie, umiejętności organizacyjne oraz wysoki poziom wiedzy naszych wykładowców, co przekłada się na pozyskanie wiedzy przez naszych absolwentów i ich przygotowanie do działalności zawodowej. Realizacja wszystkich kursów i szkoleń odbywa się w systemie weekendowym (nauka hybrydowa, stacjonarnie i online). Absolwenci naszych  kursów otrzymują możliwość konsultacji oraz uczestnictwa w innych szkoleniach po atrakcyjnych, promocyjnych cenach, co znacznie ułatwia możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji i dostosowywania ich do potrzeb własnych oraz potrzeb pracodawcy. W ramach kursów i szkoleń uwzględnione są materiały dydaktyczne, konspekty, egzaminy wewnętrzne, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy.

Potwierdzeniem świadczenia usług na najwyższym poziomie i przestrzegania najwyższych standardów w branży obrotu nieruchomościami jest KARTA PRAW KLIENTA.

Karta Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządcy Nieruchomości jest dobrowolnym dokumentem określającym najwyższe standardy świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Stowarzyszenie jako członek PFRN umożliwia i pomaga w przyjęciu Karty Praw Klienta. Podmiot (biuro nieruchomości) będący członkiem stowarzyszenia zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, zatrudniający licencjonowanych pośredników obrocie nieruchomościami będący członkami stowarzyszenia zrzeszonego w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, może dobrowolnie przyjąć Kartę i wyrazić zgodę na stosowanie standardów określonych w Karcie, poddając się w całości i bez zastrzeżeń rygorom wynikającym z treści Karty oraz regulaminu.

Co dla Klientów oznacza fakt przyjęcia przez Firmę Karty Praw Klienta?

Firma, która dobrowolnie przyjęła „Kartę Praw Klienta” zobowiązała się tym samym do poinformowania swoich Klientów o tym, jak bogatą usługę mają prawo otrzymać, oraz do  umożliwienia im skorzystania z takiej usługi.

Jakie są cele wprowadzenia przez Polską Federację Rynku Nieruchomości „Karty Praw Klienta”?

  1. Powiadomienie Klientów jakie mają prawa i co mogą otrzymać od pośrednika, jeśli postanowią skorzystać ze wszystkich swoich praw, oraz
  2. Wskazanie Klientom tych Firm, które gotowe są same i we współpracy z innymi firmami świadczyć usługi na najwyższym poziomie poddając się przy tym „konsumencko-federacyjnej” kontroli jakości swojej pracy.

Jakie Korzyści odniesie Klient korzystający z usługi świadczonej w ramach „Karty Praw Klienta”?

Korzyści z zatrudnienia profesjonalisty jest wiele jednak najważniejsze jest to, że to tylko skorzystanie z pełni praw umożliwi Klientowi zrealizowanie jego celu, oraz sprawi, że nie sprzeda on swojej nieruchomości zbyt tanio, i nie kupi zbyt drogo. Należy pamiętać, że fachowiec pracujący na rynku nieruchomości posiada wiedzę, techniki i profesjonalne narzędzia ułatwiające sprawne i korzystne dla Klienta przeprowadzenie transakcji. Zatrudniony przez Państwa Pośrednik będzie mógł zastosować wszystkie dostępne mu techniki i narzędzia tylko wtedy, gdy udzielicie mu prawa wyłącznej reprezentacji. Gdy tego nie zrobicie, to sami pozbawicie się prawa do jawnego i profesjonalnego marketingu swoich ofert i znacznie ograniczycie możliwość przeprowadzenia transakcji zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Korzystając ze swoich praw dostaniecie lepszą usługę!

Stowarzyszenie SPON Pomorza i Kujaw jako działalność statutową propaguje realizację pracy Pośredników i Zarządców Nieruchomości w oparciu o zapisy Karty Praw Klienta.

 

Chcemy w ten sposób – jako stowarzyszenie firm z branży obrotu nieruchomościami – promować świadczenie usług z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami na najwyższym poziomie.

Biorąc udział w tym projekcie, wspólnie z wieloma przedstawicielami innych firm promujemy etykę zawodową i przeciwdziałamy nieuczciwym i nieprofesjonalnym praktykom na rynku nieruchomości.

Karta Praw Klienta powstała w celu uregulowania zasad współpracy Klienta i biur nieruchomości wdrażających najwyższe standardy świadczenia usług pośrednictwa. Treść Karty podlega ochronie prawnej i tylko biura zweryfikowane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości mają prawo podawać informację o fakcie jej uzyskania. Karta określa obowiązki biura nieruchomości wobec klientów podpisujących umowę.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dot. uzyskania Karty Praw Klienta dla Pośredników i Zarządców Nieruchomości. 

Karta Praw Klienta
Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Karta Praw Klienta
Zarządcy Nieruchomości

Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.