85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

Pierwsze i jedyne takie wydawnictwo w Polsce…

Pierwsze w Polsce profesjonalne wydawnictwo na temat umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Książka ma na celu przybliżenie problematyki prawnej związanej z wykonywaniem zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami przez wzgląd na orzecznictwo sądowe…
 
NOWA PUBLIKACJA POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI:
 
UMOWA POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
W ORZECZNICTWIE SĄDOWYM
 
Opis wydawnictwa: PIERWSZE W POLSCE PROFESJONALNE WYDAWNICTWO NA TEMAT UMÓW POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Książka ma na celu przybliżenie problematyki prawnej związanej z wykonywaniem zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami przez wzgląd na orzecznictwo sądowe. Zestawienie opiera się na wyrokach dotychczas niepublikowanych. Celem opracowania jest przedstawienie zagadnień, które dotyczą stosowania w praktyce głównie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sposób prezentacji orzeczeń uwzględnia zróżnicowany poziom wiedzy prawniczej wśród pośredników, a zatem jest dostosowany do szerokiego grona osób wykonujących ten zawód. W opracowaniu przyjęto liczne uproszczenia, które pozwalają na zapoznanie się ze sprawami sądowymi bez znajomości terminologii prawa procesowego. Opis każdego z orzeczeń zaczyna się od sentencji tezy (tez), którą sąd zawarł w uzasadnieniu wyroku. Do opisów spraw sądowych autor dołączył własny komentarz, który odnosi się do wybranych tez z zaprezentowanych wyroków.  Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi czytelników na rodzaje problemów, które występują w praktyce tworzenia i stosowani umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wskazanie sposobów unikania błędów w tej materii.
 ZAMÓW JUŻ TERAZ…[ tutaj ]
 
„Na rynku jest kilkanaście publikacji, w których autorzy odwołują się do wydanych wyroków i orzeczeń sądowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jednakże dopiero dziś udało się zebrać i wydać zbiór orzeczeń dotyczących zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Mogło to nastąpić tylko dzięki pomocy i zaangażowaniu wielu osób, którzy nadesłali do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości wyroki i orzeczenia sądowe, jak również dzięki autorowi opracowania Wojciechowi Karpińskiemu, któremu należy się szczególne uznanie za poświęcony czas, wiedzę i zaangażowanie, które włożył w przygotowanie publikacji.” Leszek A. Hardek – Prezydent PFRN
 
Autor książki: Wojciech Karpiński prawnik, administratywista, pośrednik w obrocie nieruchomościami z 20 letnim doświadczeniem zawodowym, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Uznany specjalista i wykładowca z zakresu problematyki prawnej pośrednictwa, autor licznych publikacji na łamach Nieruchomości C.H.Beck. Autor książki „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy”.
 
Wydawca:  Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Ilość stron:  124
Koszt egzemplarza: 29,50 zł
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.