XIX Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości - 20 lecie SPONPK...
W dniach 23-24 maja 2014 odbył się w Bydgoszczy w salach konferencyjnych City Hotel XIX Kongres PFRN (Nieruchomości - Nauka - Biznes). Wieczorna gala połączona była z obchodami 20 lecia działalności SPON Pomorza i Kujaw...
 
W czasie 2 dni Kongresu PFRN – największego spotkania profesjonalistów i pasjonatów rynku nieruchomości odbyło się 13 wykładów i dyskusji ułożonych w 3 grupach tematycznych: Nieruchomości-Nauka-Biznes. „Te słowa definiują pracę profesjonalnych pośredników i zarządców nieruchomości – osób stale podnoszących kwalifikacje i śledzących zmiany w przepisach prawnych czy aktualnej sytuacji rynkowej. Jak zawsze uczestnicy Kongresu PFRN uzyskali szereg aktualnych wiadomości, dzięki którym mogą jeszcze skuteczniej wspierać swoich klientów” – powiedział Leszek A. Hardek, Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, która wspólnie ze Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw była organizatorem wydarzenia.
 

 
Z informacji za I kwartał 2014 r. przekazanych przez prof. Jacka Łaszka z Narodowego Banku Polskiego wynika, że ceny na rynkach mieszkaniowych największych polskich miast stabilizują się (w Warszawie średnia ważona cena transakcyjna mkw. mieszkania na rynku wtórnym wyniosła 7 000 zł), rozwojowi sektora sprzyja niski historycznie poziom stóp procentowych kredytu mieszkaniowego, stabilna kredytowa dostępność mieszkania, ponadto deweloperzy stopniowo wyprzedają nadwyżkę mieszkań i uruchamiają nowe inwestycje. 
 
Dla dalszego rozwoju sektora nieruchomości wtórnych niezbędna jest dalsza profesjonalizacja zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. W obliczu rządowego uwolnienia rynku, PFRN jako samorząd zawodowy, pod koniec grudnia uruchomiła proces nadawania własnych licencji, potwierdzających kompetencje zawodowe. Obecnie w Centralnym Rejestrze PFRN widnieje niemal 4 000 osób posiadających licencje PFRN i liczba ta stale rośnie. W czasie Kongresu Claudine Speltz, Prezydent Europejskiej Rady Nieruchomości (CEPI) przedstawiła znaczenie zawodów pośrednika i zarządcy w krajach Unii Europejskiej.

„Profesje te są regulowane w większości państw Europy Zachodniej w różnym zakresie. W niektórych państwach, tak jak w Polsce, wprowadzono deregulację. PFRN postrzega to jako działanie polityczne – proces ten odbył się bez konsultacji społecznych, a ignorowanie nabytych praw i tytułów zawodowych nasuwa wątpliwości co do zgodności z polską konstytucją. Dostępne dane europejskie nie potwierdzają też tezy, jakoby deregulacja miała być korzystna dla konsumenta, dzięki zwiększeniu konkurencji i wpływowi na obniżenie wynagrodzeń” – zaznaczyła Claudine Speltz.
Na potrzebę budowania wiarygodności zawodu pośrednika wskazał również Jarosław Święcicki, prezes zarządu Grupy Morizon S.A. Z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez portal Domy.pl wynika, że 22 proc. osób poszukujących mieszkania chciałoby skorzystać z usług pośrednika. Jedna trzecia klientów oczekuje od niego pomocy w bezpiecznym w zorganizowaniu i bezpiecznym przeprowadzeniu transakcji. Dlatego dziś, znacznie bardziej niż przed deregulacją, na znaczeniu zyskują: budowanie trwałych, długofalowych relacji z klientami poprzez kreowanie pozycji wiarygodnego eksperta. Jak to zrobić, wykorzystują media społecznościowe i realizując niestandardowe kampanie marketingowe, opowiedziała w czasie Kongresu Natalia Hatalska, autorka jednego z najpopularniejszych w Polsce blogów poświęconych reklamie. Z branżowymi systemami potwierdzania jakości usług i standardami etycznymi zapoznali gości Kongresu przedstawiciele: Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i organizacji RICS (Royal Institution of Chartered Surveyor). 
 
W czasie Kongresu poruszone zostały także aktualne tematy, mające silny wpływ na rynek nieruchomości. W czasie debaty dotyczącej Funduszu Mieszkań na Wynajem prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego stwierdziła:
„Na rynku jest nadmiar mieszkań, więc nie ma potrzeby budować nowych”.
Prof. Jacek Łaszek z Narodowego Banku Polskiego potwierdził:
„Bank Gospodarstwa Krajowego niebezpiecznie zaczyna zajmować się deweloperką. Rynek prywatny sam zapewni odpowiednie mieszkania na wynajem, należy tylko znowelizować ustawę o ochronie praw lokatorów”.
Uczestnicy Kongresu dyskutowali o możliwym wpływie na rynek nieruchomości wprowadzanej ustawy o prawie konsumenckim. „Wiele wskazuje na to, że ten akt prawny zostanie przyjęty w proponowanym kształcie i nałoży wiele nowych obowiązków, często trudnych do wypełnienia. Pośrednicy będą musieli zmienić swoje przyzwyczajenia, sposób pozyskiwania ofert, na nowo przyzwyczaić konsumentów, że najpierw wizyta w biurze z kompletem dokumentów, zawarcie umowy, a dopiero później – wyjazd i obejrzenie nieruchomości” – powiedziała Anna Jackowska, wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.
 

 
W sekcji programowej Kongresu dotyczącej biznesu ważną prelekcję przedstawił dr Krzysztof Matela z bydgoskiej Loży Business Center Club. Przedstawił on warunki, jakie powinny być spełnione, aby młodsi inwestorzy byli skłonni do inwestowania w nieruchomości. Wykłady przeprowadzili ponadto laureaci Konkursu im. Jerzego Kląskały na najlepszą pracę magisterską, zainicjowanego w 2005 r. przez PFRN. Aleksandra Zimoch przedstawiła perspektywy rozwoju w Polsce odwróconego kredytu hipotecznego, a Michał Wrzosek zaprezentował analizę opłacalności przekształcenia gruntów rolnych na działki budowlane.
 
Po zakończeniu części merytorycznej XIX Kongresu PFRN o godz. 20.00 rozpoczęła się Gala Wieczorna.
 

 
Po uroczystej kolacji nastąpiła część oficjalna wieczoru, w czasie której wręczono Złote Odznaki, Wyróżnienia PFRN. 

Na podstawie wyników głosowania członkowie Kapituły zdecydowali o przyznaniu pięciu Złotych Odznak, które otrzymali:

Elżbieta Trawińska
Dorota Winiarska
Jerzy Sobański
Dariusz Juszczyński
Andrzej Franciszek Reinke

Przyznano również czternaście Wyróżnień PFRN 2014, które odebrali:

Iwona Panfil 
Anna Cieślak 
Krzysztof Majusiak 
Jacek Czechowski 
Magdalena Kulpaka 
Adam Staszak 
Małgorzata Janucewicz 
Sylwia Michałowska 
Małgorzata Stankiewicz-Bartz 
Mariusz Dubieniecki 
Joanna Maskulanis 
Elżbieta Liberda 
Grzegorz Maciejowski 
Sławomir Ledziński 
 
Wyróżnienia za wkład w rozwój rynku nieruchomości przyznano:

1. DOLNOŚLĄSKIEMU STOWARZYSZENIU POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2. STOWARZYSZENIU POMORSKIEMU POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Nagrodę medialną regionalną odebrał zespół redakcyjny Eksperci DOSPON dla Mediów. 
Nagroda naukowa została przyznana Prof. dr hab. Jackowi Łaszkowi.
Nagrodę specjalną za całość działalności społecznej i zawodowej odebrała Mec. Janina Bułaj.

Przyznano również WYRÓŻNIENIA DODATKOWE. „Za wkład w rozwój lokalnego Stowarzyszenia i pracę na rzecz Rynku Nieruchomości”. Nagroda Wspólna dla:

Prof. dr hab. Leszka Kałkowskiego
Prof. dr hab. Stanisława Belniaka
Prof. dr hab. Piotra Łebkowskiego
Prof. dr hab. Adama Nalepki

"Wyróżnienie specjalne za wkład w rozwój zawodów nieruchomościowych" dla P. Witolda Czapli i p. Janusza Lisieckiego. 

"Wyróżnienie specjalne za wkład w rozwój PFRN" P. Agnieszce Dąbrowskiej. 

"Za Wkład w Rozwój Rynku Nieruchomości" Pani Prof. dr hab. Elżbiecie Mączyńskiej.

Serdecznie gratulujemy!
 
Ogromne podziękowania składamy tym instytucjom i firmom, które wsparły organizację XVIII Kongresu PFRN:
 
PATRONAT HONOROWY:
- Ministerstwo Gospodarki
- Wojewoda Kujawsko - Pomorski Ewa Mes
- Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki
- Prezydent Bydgoszczy Rafał Burski
- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
- Polski Związek Firm Deweloperskich
- Business Centre Club
 
PATRONAT PRASOWY:
- "Rzeczpospolita"
- Nieruchomości C.H. Beck
 
WSPÓŁPRACA:
- CEPI Europejska Rada Profesjonalistów Rynku Nieruchomości
- SAGA Brokers
 
DIAMENTOWY SPONSOR XIX KONGRESU PFRN:
- Grupa PZU
 
ZŁOTY SPONSOR KONGRESU PFRN:
- Grupa Morizon - Melog
 
SREBRNY SPONSOR XIX KONGRESU PFRN:
- KOMAKO i Microsoft – "dostawcy chmury dla branży nieruchomości”
 
 

SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media