Zasady uzyskiwania licencji do dnia 31.12.2013 roku...
 
Od 1 stycznia 2008 roku osoby z wyższym wykształceniem, ukończonymi studiami podyplomowymi oraz praktyką zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami mogą otrzymać licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości bez konieczności złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.
 
Tego dnia weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21.08.97 roku o gospodarce nieruchomościami w części dotyczącej wykonywania działalności zawodowej w dziedzinie gospodarki nieruchomościami. Nowelizacja ta zmieniła m.in. wymogi, które muszą spełnić osoby ubiegające się o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Osoby spełniające wymogi określone w art. 182 ust 1 i art. 187 ust. 1 mogą otrzymać licencję zawodową odpowiednio w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami bez konieczności przystąpienia do egzaminu.
 
W tym celu kandydat powinien złożyć do Ministra Infrastruktury wniosek o nadanie licencji zawodowej. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej ministerstwa. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1 i 187 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz dwa zdjęcia i dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Złożone wnioski będą podlegały rozpatrzeniu przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną, powołaną przez ministra, która w tym przypadku będzie przeprowadzała postępowanie jednoetapowo, bez udziału kandydata.
 
Warunki do spełnienia:
 
Wymogi stawiane kandydatowi na pośrednika określa ustawa o gospodarce nieruchomościami Zgodnie z nią ubiegający się o licencję musi:
  • być niekarany (za przestępstwa wymienione w ustawie),
  • mieć pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych,
  • posiadać wykształcenie wyższe (I stopnia),
  • mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
  • odbyć praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa i zarządzania prowadzi w regionie kilka uczelni (m.in. WSGN). Praktyki zawodowe można odbyć indywidualnie w biurze oraz w formie zorganizowanej. Należy tutaj nadmienić, że w swoim rozporządzeniu Minister Infrastruktury określił wymogi jakie muszą spełniać zarówno prowadzący praktyki jak i osoba uprawniona.
Najstarszym na polskim rynku organizatorem praktyk jest Polska Federacja Rynku Nieruchomości, której członkiem z regionu kujawsko-pomorskiego jest SPON Pomorza i Kujaw.
 
 
 
 Ustawa o gospodarce nieruchomościami (tekst ujednolicowny - stan prawny styczeń 2012)
 Rozporządzenie M.I. z dn. 15-02-08 w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych ...
 Rozporządzenie MI z dn.01.04.09 zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień ...

SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media