85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

SZKOLENIA I SEMINARIA

jak-uzyskac-licencje
SPON POMORZA I KUJAW

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

SZKOLENIA

DLA PośrednikÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

SEMINARIA

DLA PośrednikÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIA, SEMINARIA
Do dnia 31 grudnia 2013 roku zgodnie z art.181.2 oraz 186.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pośrednicy i zarządcy mieli obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Obowiązek ten wykonywany był na podstawie rozporządzenia MI z dn. 30 lipca 2010 (Dz. U. nr 140, poz. 945 z 2010r.) w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Każdy pośrednik i zarządca zgodnie z § 3.1 oraz § 8.1 rozporządzenia musiał uczestniczyć w ciągu roku w seminariach, szkoleniach i kursach obejmujących minimum 24 godziny edukacyjne.
 

Aktualnie od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązek ustawicznego kształcenia dla pośredników i zarządców nie istnieje.

Pomimo zmiany obowiązującego prawa samokształcenie to nieodzowny element każdego profesjonalisty.
W związku z powyższym SPON Pomorza i Kujaw zaprasza na organizowane szkolenia.
WIARYGODNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE
Dzięki dużemu doświadczeniu Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność z dużą starannością i poczuciem odpowiedzialności, zgodnie z wysokimi standardami branży nieruchomości.
WSPÓŁPRACUJĄCY SPECJALIŚCI
Naszym celem jest rzetelna oraz sprawna obsługa na najwyższym poziomie, dlatego współpracujemy ze specjalistami, w skład których wchodzą doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi i in.
WYKSZTAŁCONA KADRA
Na sukces Stowarzyszenia składa się wiarygodność, solidność i dokładność w wykonywaniu wszystkich czynności, czego gwarantem jest zespół doświadczonych ekspertów.
WYSOKIE STANDARDY
W Stowarzyszeniu obowiązuje wysoki standard pracy, który pozwala na efektywną, bardzo sprawną i profesjonalną realizację potrzeb naszych Członków a także Kursantów.
kursy_specjalistyczne
PROFESJONALNA WIEDZA
O NIERUCHOMOŚCIACH
potwierdzona europejskim certyfikatem

SZKOLENIE: Odpowiedzialność pośrednika za kształtowanie treści umów najmu, przedwstępnych i rezerwacyjnych.

Informacje ogólne:
 • organizator szkolenia: SPON Pomorza i Kujaw
 • termin szkolenia: 10.09.2021 r. godz. 11.00
 • miejsce: siedziba SPONPK, Bydgoszcz, ul. Batorego 2 lub/i ONLINE
 • prowadzący: Piotr Dobrowolski
 
Program i cel szkolenia:

Każdy z pośredników pomaga klientom w uzgodnieniu warunków różnych umów. Niektórzy nawet sporządzają ich projekty i proponują treść swoim klientom. Najczęściej spotykanymi umowami których treść może zależeć od pośrednika to umowa najmu, przedwstępna czy rezerwacyjna.

 • Jaka jest odpowiedzialność pośrednika za treść proponowanych umów?
 • Jaka jest odpowiedzialność pośrednika za modyfikacje w w/w umowach?
 • Jaka jest odpowiedzialność za “doradztwo” w uzgadnianych umowach przez klientów?
 • Czy i jakie czynności pośrednika obejmuje obowiązkowe OC?
 • Na jakie roszczenia może narazić się pośrednik będący “uczestnikiem” zawieranych umów?

 Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź już 10 września 2021 roku w Bydgoszczy lub online w trakcie szkolenia z Piotrem Dobrowolskim.

 
Informacje dodatkowe: 
Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami oraz regulaminu nadawania licencji PFRN
Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl


Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy elektroniczny (online) lub tradycyjny. Ponadto w momencie zgłoszenia należy wnieść opłatę za szkolenie na konto bankowe Stowarzyszenia podane w formularzu zgłoszeniowym. 
Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl

Prowadzący:
dobrowolski-piotr
PIOTR DOBROWOLSKI

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sadowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Negocjuje i projektuję umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuję się w szczególności.

Wypełnij wszystkie pola, dołącz plik – skan potwierdzenia opłaty za kurs

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA

  KURS SPECJALISTYCZNY: Odpowiedzialność pośrednika za kształtowanie treści umów przedwstępnych, najmu, rezerwacyjnych.

  Proszę wypełnić i wysłać formularz oraz przesłać dowód opłaty.

  SPON Pomorza i Kujaw 85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
  tel./fax. (+48) 52 321 09 75  tel. gsm. (+48) 600 99 44 98
  e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
  Bank: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
  Konto: 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003

  DANE UCZESTNIKA:
  IMIĘ I NAZWISKO
  TELEFON
  E-MAIL
  IMIONA RODZICÓW
  PESEL
  NUMER LICENCJI ZARZĄDCY / POŚREDNIKA

  ADRES:
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU

  DANE FIRMY (do rachunku):
  NAZWA FIRMY
  NIP
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU
  SPOSÓB UCZESTNICTWA W KURSIE (MOŻNA WYBRAĆ TYLKO JEDEN):

  OPŁATA ZA SZKOLENIE:

  WARUNKI REZYGNACJI: rezygnacja tylko w formie pisemnej.
  – na 31 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wysokości 100%
  – na 21-30 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 30%
  – na 15-20 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 60%

  Brak pisemnej rezygnacji na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  Brak wpłaty nie oznacza rezygnacji z kursu.

  UWAGA:
  1. Koszt wydania duplikatu zaświadczenia lub zaświadczenia “wewnętrznego” (organizatora) wynosi 50 zł.
  2. SPON Pomorza i Kujaw nie jest płatnikiem podatku VAT.


  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi. Administratorem danych osobowych (ADO) jest SPON Pomorza i Kujaw.

  Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z polityką prywatności [ Polityka prywatności i cookies ] oraz spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO w celach marketingowych.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury (rachunku) na podany powyżej adres e-mail.

  Przyjmuję do wiadomości, że treść materiałów przekazanych w ramach szkolenia stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a autorskie prawa osobiste i majątkowe do nich przysługują ich autorom. Materiały mogą być wykorzystane jedynie w celu edukacyjnym, w związku z uczestnictwem w szkoleniu. Zabronione jest kopiowanie materiałów tak w całości, jak i części przekazywanie ich innym osobom czy wykorzystywanie we własnej działalności, a nagrywanie lub fotografowanie szkolenia dozwolone jest wyłącznie za zgodą prowadzącego.

  Tak, oświadczam, że akceptuję zasady organizacji kursu:

  WIADOMOŚĆ
  Dodaj załącznik

  formularz zgłoszenia na szkolenie

  UWAGA!

  Szkolenia organizowane przez SPON Pomorza i Kujaw spełniają wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010.

  Stowarzyszenie podpisało porozumienie na podstawie, którego kursy, szkolenia i seminaria organizowane przez SPON Pomorza i Kujaw
  spełniają wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami.

  Z przyjemnością informujemy, że szkolenia/ konferencje / seminaria organizowane przez SPON Pomorza i Kujaw  na podstawie porozumienia zawartego z Polską Federacją Rynku Nieruchomości od sierpnia 2014r. spełniają wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010

  Polityka prywatności i cookies
  Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.